Uusimmat viitteet

 • Apuvälinehiireen liitettävän silmänräpäyskytkimen suunnittelu ja toteutus 

  Kattelus, Joel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa infrapuna-anturiin perustuva silmänräpäyskytkimen prototyyppi Quha Zono -apuvälinehiirelle. Työssä tutkittiin myös infrapunasäteilyn ominaisuuksia, sekä erityisesti ...
 • SensorTag-anturipakan käyttö lintujen pesinnän seurannassa 

  Lojander, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli testata Texas Instrumentin valmistaman SensorTag CC2650STK -kehitysalustan ominaisuuksia ja soveltuvuutta lintujen pesinnän seurantaan linnunpöntössä. SensorTagille tehtävissä mittauksissa ...
 • Wireless Weather Station 

  Hiltunen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The goal of this study was to design and build wireless weather station that is capable to measure temperature, luminosity, pressure and humidity. The measured data can be used to trigger automated operations with four ...
 • Aerosolipullon paineen ja painon mittaamisen kehittäminen 

  Pietikäinen, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä oli tavoitteena kehittää automatisoitu aerosolipullon paineen ja painon mittausjärjestelmä. Lähtötilanteena oli suunnitella nykyinen järjestelmä uusiksi. Vanhaan järjestelmään piti lisätä automaattinen ...
 • Piirilevyn suunnitteleminen vika-analyysikäyttöön ja piirilevyn toiminnan testaaminen sekä MSA-mittausten suorittaminen 

  Hirvi, Kristian (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä insinöörityössä tehtävänä oli suunnitella piirilevy kiihtyvyys- ja kulmanopeusanturien vika-analyysikäyttöön. PADS-ohjelmistolla suunniteltua piirilevyä käytettäisiin sekä tuotannosta saapuvien että asiakkaan ...
 • Testausohjelmiston toteutus ja validointi 

  Eskola, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä insinöörityössä suunniteltiin ja toteutettiin automaattinen testausasema osaksi Vaisalan painelaitetuotannon valmistusprosessia. Testiaseman tarkoitus on parantaa Vaisalan painelaitteiden luotettavuutta ja havaita ...
 • Referenssiantennien suunnittelu ja toteutus 

  Glad, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa kahdet erityyppiset antennit kahdelle eri taajuudelle. Antennien on tarkoitus toimia referenssiantenneina automatisoidussa antennien säteilysuuntakuvion ...
 • Röntgenlaitevalmistuksen loppukokoonpanon ongelmatilanteiden tutkimus 

  Mäkinen, Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
  Insinöörityössä tutkittiin röntgenlaitteen loppukokoonpanossa esiintyviä häiriöitä, niiden alkuperää ja parhaita ratkaisukeinoja. Lopullisena päämääränä oli selvittää, voiko kyseistä työvaihetta mitata standardiajoilla ja ...
 • ASSCON VP3000 -höyryfaasiuunin juotosprosessin evaluointi 

  Laine, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämä insinöörityö tehtiin Hyrles Oy:n elektroniikkaosastolle Lohjalla. Työn tavoitteena oli tutkia ASSCON VP3000 -höyryfaasiuunin juotosprosessin vakautta ja juotettavan kappaleen massan vaihtelun vaikutusta juotosprofiiliin ...
 • Korkeusmittarin tutkimustyö 

  Laitinen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä insinöörityössä perehdyttiin pienlentokoneelle soveltuvan korkeusmittarin toimintaan ja tutkittiin mittarin teknisen rakenteen eri osa-alueita. Työ perustuu Matjaz Vidmarin kehittämään korkeusmittariin, ja tavoitteena ...
 • LabVIEW-ohjelmointisovelluksella kehitetty automaattinen antennimittausjärjestelmä 

  Lehtinen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä insinöörityössä oli tavoitteena kehittää tietokoneohjattu antennimittausjärjestelmä heijastuksettomaan huoneeseen. Sen avulla tuli pystyä kontrolloimaan piirianalysaattoria ja antenninkääntölaitteistoa, mittaamaan ...
 • LabVIEW-ohjelmointisovelluksella kehitetty automaattinen antennimittausjärjestelmä 

  Pääkkönen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä insinöörityössä on kehitetty tietokoneohjattu antennimittausjärjestelmä, jonka avulla voidaan mitata ja esittää graafisesti heijastuksettomassa huoneessa erilaisten mittausantennien keräämiä tietoja. Työ aloitettiin ...
 • Kosketuskäyttöliittymät 

  Sokka, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
  Insinöörityössä on tutustuttu erilaisiin kosketuspaneeli- ja näyttöteknologioihin sekä tutkittu, kuinka voidaan valmistaa edullinen kosketuskäyttöliittymä. Kosketusnäyttö on elektroninen näyttöpääte, joka havaitsee ...
 • Assembling and Exploring a Small Radio Telescope 

  Kuhlberg, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
  The subject of this study is a Small Radio Telescope (SRT), which is a radio astronomy kit for radio astronomers and students. In the course of this study, the SRT was set up and made available to the Helsinki Observatory. The ...
 • Aalto-1-nanosatelliitin spektrikameran elektroniikan lämpövuorottelutestaus 

  Holmlund, Paula (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä insinöörityössä suunniteltiin ja toteutettiin Aalto-1-nanosatelliitin Aasi-spektrikameran pääpiirilevyn kiihdytetty lämpövuorottelutesti. Tavoitteena oli testata muovisten BGA-piirien juotosten kestävyyttä. Testiä ...

Näytä lisää