Uusimmat viitteet

 • Valmentava hyvinvointisovellus julkisessa terveydenhuollossa 

  Kontiainen, Mari-Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, millaiset sähköisen järjestelmän ominaisuudet motivoivat käyttäjää saavuttamaan pitkäaikaisia tavoitteita ja miten tällaiset ominaisuudet voidaan ottaa huomioon julkisten ...
 • ARVO-mobiilikirjausjärjestelmän käytettävyystutkimus 

  Jääskeläinen Costa, Sara; Toijonen, Jiisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli tutkia ARVO-mobiilikirjausjärjestelmän käytettävyyttä ja sen käyttöön liittyviä ongelmakohtia sekä selvittää, mistä johtui järjestelmän toivottua vähäisempi käyttöaste Espoon sairaalassa. ...
 • Liittyminen Kansalliseen Terveysarkistoon (Kanta) – Opas psykoterapeuteille 

  Hänninen, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä selvitettiin Kansallisen Terveysarkiston (Kanta) Potilastiedon arkistoon liittymisen vaiheet. Vaiheet selvitettiin työntilaajana toimineen yrityksen Minduun, viralliselta nimeltään AtCare Oy:n, asiakkaina ...
 • Kampanjatuotteiden näyttäminen PlanOrder-tilausjärjestelmässä 

  Autio, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Plandent on Planmeca-yhtiöryhmään kuuluva hammastarvikeyritys. PlanOrdertilausjärjestelmä on Plandentin tarjoama automatisoitu materiaalinhallintapalvelu. Palvelun kautta asiakkaat eli hammaslääkäriasemat tekevät tarvike- ...
 • Revit-tietomallinnusohjelmiston käyttöönotto kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelussa 

  Tyni, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Granlund Oy:n kiinteiden sairaalalaitteiden suunnitteluryhmässä on käytetty pitkään AutoCAD-ohjelmistoa suunnitelmien tuottamiseen. Vuoden 2017 aikana siirrytään vaiheittain Revit-ohjelmiston käyttöön. Opinnäytetyössä ...
 • Nettipalvelun hyödyntäminen nuorten psykoterapiaohjauksessa 

  Lapin, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyssä selvitetään, miten netissä toimiva Minduu-psykoterapiapalvelu soveltuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) nuorten potilaiden psykoterapiaohjaukseen ja mitä etuja siinä on verrattuna vanhaan ...
 • Sykearvojen vertailu eri mittareilla erilaisissa kuntoilutilanteissa 

  Varila, Erno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää, miten eri mittareilla tallennetut sykearvot eroavat toisistaan. Työ tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle ja siinä yritettiin selvittää varminta sykkeenmittaustapaa erilaisissa ...
 • Ikääntyneille suunnatun verkkopalvelun käyttökokemuksen kehittäminen 

  Laitinen, Peetu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä tarkoituksena oli tutkia ja arvioida kohdeyrityksen muistelupalvelun käytettävyyttä ikääntyneille. Muistelupalvelu on verkkopalvelu, jossa tallennetaan muistoja ja kokemuksia monimediallisesti eli videoinnin, ...
 • Nettiterapia-palvelun käytettävyystestaus 

  Leino, Iida (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa käytettävyystestaus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämän Nettiterapia-palvelun masennuksen hoitoohjelmalle. Tavoitteena oli löytää ...
 • Realistinen ääniympäristö kuulontutkimuksiin 

  Ojansivu, Tuukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa realistisen tilaäänen kuunteluympäristö Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikalle puheaudiometrian käyttöön kuulolaitteiden käyttäjien ...
 • One-Time Password Implementation for Two-Factor Authentication 

  Kuhmonen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this work is to present different ways of implementing two-factor authentication for an online biobank system and implement one such system both on the server side and as a mobile application. First the ...
 • Etämittauspalvelun tarvekartoitus 

  Åberg, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tyypin 2 diabeetikot ja verenpainetautia sairastavat kirjaavat tyypillisesti mittaustuloksensa paperilapulle tai vihkoon. Lääkäri käyttää kirjauksia apuna määritettäessä sairauden vakavuutta sekä lääkitystä. Tällaisen ...
 • User Requirements and User Interface Design for Virtual Patient Simulator 

  Partanen, Sanni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä työssä luotiin tilaajalle käyttäjävaatimukset sekä käyttöliittymäsuunnitelma virtuaaliselle potilassimulaattorille. Työn tilaaja kehittää ja valmistaa potilasvalvontamonitoreja sairaalakäyttöön. ...
 • Kotihoidon laadullisten kriteerien toteutuminen virtuaalihoidossa 

  Westerlund, Marko; Kekkonen, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten kotihoidon laatuun liittyvät kriteerit täyttyvät, kun käytetään kuvapuhelimen avulla tapahtuvaa virtuaalihoitoa tiettyjen kotihoidon hoitotoimenpiteiden suorittamiseen. Opinnäytetyössä ...
 • Englannin markkinakartoitus: Cognituner Oy 

  Kankaanpää, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Englantia toimintaympäristönä kognitiivisen kuntoutuksen työkalun, Cognitunerin näkökulmasta sekä tarjota suosituksia sitä kehittävälle yritykselle sen strategisen päätöksenteon ...

Näytä lisää