Uusimmat viitteet

 • GSE-dispenserin käyttöasteen kasvattaminen ja uusien käyttökohteiden löytäminen 

  Syrén, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää uusia käyttökohteita Sun Chemical Oy:n käytössä olevalle GSE-annostelijalle, sekä parantaa laitteen käyttöastetta, ja tutkia, kuinka paljon säästöä syntyisi laitteen käyttämisestä ...
 • Polttoaineen vaihtaminen nesteytettyyn maakaasuun (LNG) 

  Bedda, Jouni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä tarkastellaan Skangas Oy:n asiakasyrityksen kautta sitä, miten polttoaineen vaihtaminen polttoprosessissa vaikuttaa päästöjen muodostumiseen. Työssä on lisäksi tarkasteltu yrityksen toiminnan kautta ...
 • Raskasmetallipitoisten jätevesien käsittelyvaihtoehtojen vertailu 

  Tuomala, Etna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kartoitettiin mahdollista korvaajaa nykyiselle Gemalto Oy:n pintakäsittelylaitoksen jätevedenpuhdistusprosessille. Tällä hetkellä käytössä on perinteinen kemiallisfysikaalinen menetelmä. Vaihtoehtoisia ...
 • Esipesuaineen levitystekniikan optimointi automaattisessa autonpesukoneessa 

  Abukar Abdulkadir, Amina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin kahden suuttimen optimaalista levitystekniikkaa. Työn tarkoitus oli tutkia ja testata, kuinka paljon eri suuttimet irrottivat likaa auton pinnalta silloin, kun auto on automaattisessa autonpesukoneessa. ...
 • Wollastoniitti funktionaalisena täyteaineena korroosionestomaalissa 

  Bouidi, Svetlana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Wollastoniitti on silikaattimineraali, jota käytetään funktionaalisena täyteaineena erityyppisissä maaleissa. Wollastoniitti parantaa korroosionestomaaleissa maalin mekaanisia ja tartuntaominaisuuksia, kestävyyttä sekä ...
 • Johtokykymittauksen lämpötilakompensointi 

  Rautiainen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Janesko Oy kehittää monimittausjärjestelmää. Mittaamalla johtokykyä ja taitekerrointa sekä lämpötilaa laskee järjestelmä kolmekomponenttisen liuoksen eri komponenttien pitoisuudet järjestelmän sisältämien mallien ja niiden ...
 • Pinnoituskylpyjen metallipitoisuuksien spektrofotometriset analyysit 

  Potrykus, Tristan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Eforit Oy:lle, joka on Suomessa toimiva metallien pintakäsittelyihin erikoistunut yritys. Yritys tarjoaa myös konsultointia teknologiateollisuudelle vaativissa pintakäsittelyissä. Työn tarkoituksena ...
 • FCC:n reaktori-regeneraattori-riser-paineprofiilin mittaus 

  Kovero, Keijo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö tehtiin Neste Oyj:n Porvoon öljynjalostamolla FCC-yksikössä. Insinöörityön tavoitteena oli mitata FCC-yksikön paineprofiili sekä tuottaa kirjallista aineistoa, jota voidaan käyttää FCC-yksikön operaattorien ...
 • Adsorption of plasticizers on Portland cement surface 

  Sippola, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of the thesis was to study the manufacture of cement and the additives used in this process. The research was focused on the use of plasticizers, and on the methods of researching their adsorption. The aim was ...
 • Laadunvalvonnan kehittäminen reometrin avulla 

  Korpela, Jouni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Teknos haluaa kehittää nestemaalien laadunvalvontaansa. Yksi tärkeimmistä nestemaalin mitattavista ominaisuuksista on sen viskositeetti. Maalin viskositeetti vaikuttaa maalin levittymiseen maalattavalla pinnalla ja siihen, ...
 • Aineensiirtoprosessit kemianteollisuudessa 

  Kemppainen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö on kirjallisuustutkielma aineensiirtoprosesseista kemianteollisuudessa. Esiteltäviä tekniikoita ovat tislaus, absorptio, adsorptio ja uutto. Aineensiirtoprosessien periaatteet käydään läpi ja samalla ...
 • Putkiston materiaalinhallinta prosessiteollisuuden investointiprojektissa 

  Perälä, Tapio (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli esitellä prosessiteollisuuden putkistojen suunnittelua ja varsinkin niiden kustannuksien luonnetta sekä perehtyä putkiston kustannusarvion laatimiseen prosessiteollisuuden investointiprojektissa. ...
 • Läpimenoajan lyhentäminen Lean Six Sigma -menetelmiä käyttäen 

  Gustafsson, Anette (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena on supistaa tilausten läpimenoaikaa kymmeneen työpäivään ja pienentää läpimenoajan vaihtelua käyttäen Lean Six Sigma -menetelmiä. Läpimenoajalla tarkoitetaan aikaa, joka tuotteella kestää kulkea ...
 • Laserkeilaus - pistepilvestä laitoksen älykkääseen malliin 

  Rantanen, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä oltiin osana suurta laserkeilausprojektia, jonka pohjalta JETS consulting Oy tuottaa asiakkaan A prosessilaitoksen osasta älykkään 3D-mallin, sekä alykkät PI-kaaviot alueeseen liittyen. Projektin ...
 • Vaarallisen kemiallisen jätteen varastointi 

  Antinniemi, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena oli vaarallisten kemiallisten jätteiden varastoinnin nykytilan selvitys ja parannusehdotusten tekeminen selvityksen pohjalta. Työ tehtiin Fortum Waste Solutions Oy:lle, joka käsittelee vaarallisia ...

Näytä lisää