Uusimmat viitteet

 • Sisäänkäyntien luokittelu osana osoitetietojen mallintamista 

  Savioja, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli testata ja kehittää sisäänkäyntien tyyppiluokitusta. Valtakunnalliseen osoitetietojärjestelmään on tarkoituksena tallentaa rakennusten sisäänkäyntitietoja. Tavoitteena ...
 • Kaupunkimallin rikastamisen keinot 

  Simoinen, Eerika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tutkia kaupunkimallin rikastamisen keinoja ja suorittaa mittaukset tutkimusten tueksi uudella Leica BLK360 -laserkeilaimella. Tavoitteena oli vertailla erilaisia tapoja, joilla ...
 • 3D-koneohjauksen käyttö kaivinkoneissa maanrakennustyömailla 

  Niittyoja, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän insinöörityön tavoitteena on tarkastella 3D-koneohjausta maanrakennustyömailla, 3D-koneohjauksen perusteita sekä siihen liittyviä tarkkuusvaatimuksia. Insinöörityön tarkoituksena on antaa yleinen käsitys 3D-koneohjauksen ...
 • Tulevaisuus ja megatrendit maankäytönsuunnittelussa 

  Juslin, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli tarkastella maankäytön suunnittelun tulevaisuuden näkymiä megatrendien näkökulmasta: sitä millainen on tulevaisuuden kaupunki, millaista on tulevaisuuden maankäytön suunnittelu ja millaisia ...
 • Osoitejärjestelmän luominen saaristoon : Malli Sipoon saaristo 

  Meririnne, Esa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä kuvataan osoitejärjestelmän rakentaminen Sipoon saaristoon. Osoitteistaminen koskee asuinrakennuksia, vapaa-ajan asuntoja sekä muita osoitekohteita saarten sellaisissa kiinteistöissä, joihin ei ole tieyhteyttä ...
 • Kunnan kiinteistöjen ja lainhuutojen inventointi Siuntiossa 

  Koskenpää, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Siuntion kunnan maaomaisuuden kartoitus. Hanke on lähtenyt alulle kunnan Teknisen osaston lähestyessä Metropoliaa aiheesta. Työn tarkoitus oli teettää kattava lista kunnan lainhuudoista, ...
 • Pientalotonttien maanvuokrasopimusten uusiminen Vantaalla 2023 

  Määttä, Marjo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä vuoden 2023 lopussa päättyvien pientalotonttien maanvuokrasopimusten uusimiseen Vantaalla. Nämä kaupungin ensimmäiset kolmekymmentä päättyvää maanvuokrasopimusta sijoittuvat ...
 • Laserkeilausten ja lämpökuvausten hyödyntäminen rakenteiden mittauksissa 

  Häyhä, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, miten lämpökuvauksia voidaan hyödyntää yhdessä laserkeilausten kanssa rakenteiden mittauksessa. Samalla käsiteltiin laserkeilauksen ja lämpökuvauksen toimintaperiaatteita. ...
 • UAV-kaluston soveltuvuus, käytännöllisyys ja kustannustehokkuus turveaumojen ja maastomallien mittauksessa 

  Vainio, Isto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää UAV-mittausmenetelmän kustannustehokkuutta ja käytännöllisyyttä suhteessa perinteiseen GPS mittausmenetelmään tai takymetrikartoitukseen. Lopputulokseksi pyrittiin saamaan ...
 • Maanteiden sijaintitietojen tarkastus ja tarkentaminen 

  Leinonen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maanmittauslaitos aloittaa vuonna 2017 maanteiden sijaintitietoihin liittyvän hankkeen, jonka tarkoituksena olisi saattaa kiinteistörekisterissä huonoa sijaintitietoa omaavat tiet kuntoon. Työssä käydään läpi toimintamenettelyjä ...
 • Georeferoinnin hyödyntäminen vanhojen karttojen käytössä 

  Salonen, Kristiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli tarkastella georeferoinnin mahdollisuuksia vanhojen karttojen tietojen hyödyntämisessä. Georeferoinnilla tarkoitetaan kartan kiinnittämistä paikkaan. Käytännössä siinä valitaan vastinpisteet ...
 • Johtokartan perustaminen Hausjärven kunnassa 

  Järvinen, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli johtokartan perustaminen Hausjärven kuntaan. Hausjärven kunnalla ei ollut sähköistä vesihuollon karttaa, ja vuonna 2017 ryhdyttiin hankkeeseen sellaisen perustamiseksi. Johtotietojärjestelmää ...
 • Asemakaavojen havainnollistamisen kehittäminen 

  Ylimäki, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä on tarkoitus tutkia laajennetun todellisuuden käyttämistä asemakaavoituksen havainnollistamisessa. Insinöörityössä tutkittiin vedä ja pudota -tyyppisiä valmiita laajennetun todellisuuden sovelluksia, ...
 • Täydennysrakentamisen mahdollisuudet Tuusulan Riihikallion asuinalueilla 

  Heiskanen, Sanni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä on kartoitettu täydennysrakentamismahdollisuuksia Riihikallion asuinalueella. Työ on tehty yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa. Työn tavoitteena oli esittää, miten potentiaalisia täydennysrakentamisen ...
 • Laserkeilauksen ja tietomallinnuksen tilausohjeen laatiminen Turun kaupungin tilapalvelukeskukselle 

  Aaltonen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli laatia Turun kaupungin tilapalvelukeskukselle ohjeet korjausrakentamiseen liittyvien laserkeilaus- ja tietomallinnusprojektien tilaamiseen. Hyvän tilauksen määrittelyn avulla voidaan ...

Näytä lisää