Uusimmat viitteet

 • Katemateriaalien elinkaaren jatkaminen 

  Vanhanen, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä käsiteltiin erilaisten kateratkaisujen ongelmia, sillä ne vaikuttavat katon korjauksen suunnitteluun sekä kustannuksiin. Työssä vertailtiin katon saneerauksen sekä elinkaarta jatkavien huoltotoimenpiteiden ...
 • Pintakäsittelyn laadunvarmennus korjausrakentamisessa 

  Karjalainen, Iina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää nykyistä pintakäsittelyn laadunvarmennuksen tasoa korjausrakentamisessa ja kehittää sitä täydentämällä ja tarkentamalla suunnittelun laadunvarmennusta ja työmaavaiheen laadunvarmistusta. ...
 • Henkilö- ja pakettiautojen alustansuoja-aineiden testaus 

  Hakanen, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin autojen alustoihin tarkoitettuja korroosiolta suojaavia aineita alalla toimivan yrityksen kehitteillä olevaa menetelmää varten, jossa koneellisen pesun yhteydessä auton alustaan ruiskutetaan ...
 • Nikkelilevyn kerrospaksuusjakauman parantaminen sähkömuovauksessa 

  Konttinen, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin nikkelipitoisuuden sekä virrantiheyden vaikutusta sähkömuovatun nikkelilevyn kerrospaksuusjakaumaan. Työn tarkoitus oli hakea parempia parametreja, joita kuitenkaan ei löytynyt. Nikkelipitoisuuden ...
 • Kuumasinkitysajan vaikutus kalvon paksuuteen 

  Urho, Jonni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä tutkittiin kuumasinkitysajan vaikutusta teräkseen syntyvän kuumasinkkikal-von paksuuteen. Normaalisti tuotannon yhteydessä kuumasinkitysaikaa ei mitata. Testit suoritettiin Hyvinkään Kuumagalvanointi Oy:n ...
 • Rakennusalan pintakäsittely-yrityksen vastuut ja velvollisuudet 

  Kuosmanen, Ida-Riikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä selvitettiin rakennusalan pintakäsittely-yrityksen kannalta oleellisia viranomaistahoja ja niiden vaatimia lupia ja ilmoituksia. Tärkeässä osassa oli myös vuonna 2014 voimaan tullut rakennusalan tiedonantove ...
 • Kierrätysmuovin hyödyntäminen verkkohylsyssä 

  Näsänen, Marianne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Piippo Oyj:lle yhteistyössä FL-Pipe Oy:n kanssa. Työn tavoitteena oli valmistaa ja suunnitella muovihylsy Piippo Oyj:n paalausverkkorullaan kartonkihylsyn tilalle, uusiomuovia lopputuotteessa ...
 • Nadcap-sertifikaattien myöntämisprosessi 

  Linnossuo, Santeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Insinöörityössä tarkastellaan kansainvälisen ilmailualan ja puolustuksen yhteenliittymä Nadcapin sertifikaattien myöntämisprosessia sekä hakijayrityksien suorittamia sisäisiä tarkas-tuksia. Nadcap valvoo ilmailualan ...
 • Sementin vaikutus lujuushajontaan 

  Taipalus, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän insinöörityön aiheena oli selvittää, paljonko sementin laadunvaihtelun osuus on betonin lujuushajonnasta ja kummalla tutkittavalla sementillä hajonta on suurempi. Tutkittavina sementteinä oli Finnsementin Rapid- ja ...
 • Ksenon-testauksen edut UV-testaukseen verrattuna 

  Junninen, Liisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli tutkia ksenon-testauksen etuja verrattuna UV-testaukseen. Insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Tätä insinöörityötä varten käytiin läpi standardit säärasitustestaukseen ...
 • Materiaalien valinta brodeerausapuvälineelle 

  Lehtinen, Terhi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Pimenno Oy:lle. Yrityksen toimenkuvaan kuuluu tekstiilien maahantuonti, brodeeraus, silkkipaino sekä lämpösiirrettävien merkkien tulostus, leikkaus ja prässäys. Työn tarkoituksena oli valita ...
 • Funktionaalisen julkisivupinnoitteen pitkäaikaiskestävyys rapatulla alustalla 

  Kujo, Miika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä työ tehtiin Sto Finexter Oy:n toimeksiannosta. Työn tarkoituksena oli tutkia Ston funktionaalisen julkisivuhiertopinnoitteen pitkäaikaiskestävyyttä rapatulla alustalla. Itsepuhdistuvaa StoLotusan® K -hiertopinnoitetta ...
 • Frosio-koulutuksen käytännön harjoitusten suunnittelu 

  Roininen, Marjo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Insinöörityön tarkoituksena oli luoda suunnitelma Frosio-koulutuksen käytännön harjoituksille. Frosio-koulutuksen avulla voi suorittaa kansainvälisen pintakäsittelyn laaduntarkastajan pätevyyden. Koulutus pohjautuu ...
 • Epoksi-silaanipinnoitteen mekaaniset ominaisuudet ja puhdistettavuus 

  Rouvali, Sari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tarkoituksena oli tutkia epoksipinnoitteen ja epoksi-silaanipinnoitteen mekaanisia ominaisuuksia ja puhdistettavuutta. Epoksi-silaanipinnoite on epäorgaanis-orgaaninen yhdistelmäpinnoite, jolla voidaan teoriassa ...
 • Teollisuuslaitteiden kuljetuksen aikainen korroosiosuojaus 

  Rantanen, Topi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö käsitteli erilaisia menetelmiä teollisuuslaitteiden metallisten osien suojaamiseksi korroosiolta. Työssä käytiin läpi käytössä olevia suojausmenetelmiä, niiden toimivuus sekä vaihtoehtoisten menetelmien periaate ...

Näytä lisää