Uusimmat viitteet

 • Massiiviset haalaukset logistisesti haastavassa ympäristössä : Case lentokenttä 

  Tuomi, Johannes (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön aiheena oli massiiviset haalaukset Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennuksessa. Laajennus pitää sisällään bussitettavien matkustajien lähtöporttirakennuksen, terminaalin Non-Schengen alueen eteläisen laajennuksen, ...
 • Valesokkelin ja ulkoseinärakenteen kuntotutkimus 

  Rajala, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö suoritettiin itsenäisenä tutkimuksena. Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa As Oy Sirkkalanmäki 33:n taloyhtiöön valesokkelin ja ulkoseinärakenteen kuntotutkimus rakenneavauksin ja ottaa rakenteiden ...
 • 3D-mallin käyttö prosessijäähdytys-putkiurakassa 

  Köngäs, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkielman tavoitteena on kertoa, miten 3D-mallin käyttö on yleistynyt työmaalla ja miten sen hyödyntäminen onnistuu teollisuuusrakentamisessa. Työn alussa käsitellään tietokoneavusteisten malliohjelmistojen historiaa ...
 • Toimintajärjestelmän tarkastelu ja sen hyödyntäminen päällystystöiden suunnittelussa 

  Jauhiainen, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyössä tutkittiin NCC Industry Roads divisioonan Plantavla-aikataulutusohjelmaa sekä C7-ohjelmaa päällystystöiden tarjouslaskennan ja työmaaraportoinnin osalta. Tutkimus suoritettiin toimiessani oman työharjoit ...
 • Vesikaton elementointi 

  Salopelto, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Kerrostalojen vesikattojen toteutukseen on perinteisesti ollut käytössä vain muutama vaihtoehto. Yleisimmät vesikattovaihtoehdot ovat puurakenteinen- tai kevytsorakatto. Puurakenteisen katon rakentamiseen on käytössä ollut ...
 • KVR-urakka linjasaneerauksessa 

  Linna, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä tutkimus siitä, mitä riskejä KVR-urakan soveltaminen tuo perinteiseen linjasaneeraukseen. Aihetta tarkasteltiin rakennusyrityksen kannalta, jonka aikaisemmat projektit on toteutettu ...
 • Hevostallin riittävä ilmanvaihto 

  Jarvansalo, Saana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia selvitys siitä, minkälainen on hevostallin riittävä ilmanvaihto ja miten sen voi toteuttaa. Hevostallien ilmanvaihdon toteuttamisesta on vähän dokumentoitua tietoa, eikä siitä ...
 • Yllättävien lisätöiden vaikutus aikatauluun linjasaneerauskohteessa 

  Nyqvist, Erkki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli dokumentoida linjasaneeraustyön yllättäviä ongelmia, niihin reagoimista ja pohtia, miten ongelmien ilmetessä tulisi toimia, jotta ne viivästyttäisivät työ-maan etenemistä mahdollisimman ...
 • Tietomallin taloteknisten yhteentörmäysten kartoittaminen ja mallin versioiden välinen vertailu 

  Suhonen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe on tietomallin taloteknisten yhteentörmäysten kartoittaminen ja mallin versioiden välinen vertailu. Yhteentörmäys kartoittamisessa käytettävä uusi kartoitustapa on täysin uusi menetelmä ja perustuu omaan ...
 • Espoon Karakallion tyyppitalojen linjasaneerauksen, teknisen toteutuksen tarkastelu ongelmineen ja ratkaisuineen 

  Ahonen, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella 60-luvulla valmistuneiden ja Espoon Karakalliossa sijaitsevien tyyppitalojen linjasaneerauksen teknistä toteutusta sekä saneerauksessa ilmenneitä haasteita ja ongelmia, joita ...
 • Työmaainsinöörin tehtävänkuvaus uudisrakennushankkeessa 

  Peuraniemi, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ tehtiin yhteistyössä Oy Rakennuskultti Ab:n kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia työmaainsinöörin työnkuvaa uudisrakennushankkeessa. ja vastata kysymyksiin; työmaainsinöörin yleisimmät tehtävät, miten ...
 • Hulevesijärjestelmät nykyrakentamisessa 

  Paasi, Lila (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee erilaisia hulevesiratkaisuja nykyrakentamisessa. Opinnäytteessä käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja ohjata ja hallita hulevesiä tiheästi rakennetulla kaupunkialueella. Ilmastonmuutoksen myötä ...
 • Kiinteistötekniikan KIITO-tuotannonohjausjärjestelmä 

  Selvinen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua toimeksiantajan uuteen tuotannonohjausjärjestelmään. Tavoitteena oli myös tutkia järjestelmän tuomia hyötyjä työnjohtajan ja asentajan päivittäisissä työtehtävissä. Työssä ...
 • LVI-alan yleisimmät vesivahingot 

  Aaltonen, Reetu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli LVI-alan yleisimmät vesivahingot. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli saada selvitettyä ja kuvattua mahdollisimman kattavasti LVI-alan yleisimmät vesivahingot ja miten vahingot ovat syntyneet. ...
 • Palokatkot saneerauskohteessa ja sen valvonta 

  Raudaskoski, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö esittelee saneerauskohteessa tehtäviä palokatkoja sekä niiden valvontaa. Työn päämääränä oli tehdä yleispätevä ohje palokatkoille. Palokatkot ovat kohteeseen tehtyjä läpivientejä palo-osastojen välille, jotka ...

Näytä lisää