Uusimmat viitteet

 • Hangon kaupungin katuvalaistuksen kehityssuunnitelma 

  Laine, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Insinöörityön päämääränä oli kartoittaa Hangon kaupungin katuvalaistus ja tuottaa toimintasuunnitelma sen parantamiseksi. Toimintasuunnitelman haluttiin olevan noin yhden A4-kokoisen paperin mittainen ja luettelomainen ...
 • NASA - A Human Adventure -näyttelyn suunnittelun ja rakentamisen opas 

  Pränni, Ari-Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kerrotaan NASA – A Human Adventure -näyttelyn suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä asioista. Opinnäytetyössä kerrotaan miltä näyttely näyttää sähkösuunnittelijan näkökulmasta, työssä kuvataan rakentamisen ...
 • 3D-mallintaminen Sähkösuunnittelussa 

  Gill, Sukhrandeep (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli käydä läpi, miten 3D-mallintaminen sähkösuunnittelussa käytännössä toteutetaan. Lisäksi tarkasteltiin mallintamisen peruskäsitteitä ja eri suunnittelualojen välistä yhteistyötä sähkösuunnittelun ...
 • Älykkään valaistuksenohjausjärjestelmän valinta asuinrakennukseen 

  Virtanen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä perehdyttiin omakotitaloon jälkiasennettaviin älykkäisiin valaistuksenohjausjärjestelmiin. Tavoitteena oli muodostaa käsitys järjestelmien toiminnasta ja asennusmahdollisuuksista kohteeseen, jossa vanha ...
 • Ontelolaattatehtaan tärysyöttimien uusinta 

  Ruotsalainen, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli selvittää vanhentuneelle kiviaineksen syöttöjärjestelmälle päivitys. Laitteisto oli vanhentunut, eikä kyseiseen järjestelmään ole enää olemassa alkuperäisiä varaosia. Osa laitteiston toiminnasta oli ...
 • Linjasaneerausten sähköasennusten organisointi ja urakointi 1960 - 1970 -luvun kerrostaloissa 

  Koskela, Sergei (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee linjasaneerausten sähköasennusten organisointia ja urakointia 1960 – 70 -lukujen kerrostaloissa. Opinnäytetyö käsittelee niitä sähköasennuksia ja työvaiheita, joihin kannattaa valmistautua, kun ...
 • Sähköurakan tarjouslaskennan kehittäminen 

  Pajulahti, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä Insinöörityössä tutkittiin, miten Amplit Oy:n tämänhetkistä tarjouslaskentamallia pystyttäisiin tehostamaan sähköiseen tarjouslaskentaan räätälöidyn ohjelmiston avulla. Tavoitteena oli arvioida ohjelmiston soveltuvuutta ...
 • Robottiparkin sähkömoottorikäytön mitoitus 

  Taran, Vassiliy (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä sähkömoottorikäytön mitoitus robottiparkkia varten. Aiheen lähtökohta on teoreettinen ja valittu oman ajatuksen ja mielikuvituksen perusteella. Tämän työn tavoite tehdä mitoitus, jossa ...
 • Logistiikkakeskuksen valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen 

  Ojanen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli kartoittaa Hakkilassa sijaitsevan Keskon keskusvarasto 1:n A- ja F-hallien valaistuksen nykytila sekä suunnitella tilan valaistuksen kustannustehokas saneeraus. Kyseisen yhteistyökumppanin ...
 • Lämmönjakopaketin LVIA-saneeraus 

  Ritamäki, Jerry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä selvitettiin lämmönjakohuoneen saneerauksen eri vaiheet, määräykset ja suositukset LVIA tekniikan osalta. Työn päätarkoituksena oli saada yleisohje lämmönjakohuoneen saneerauksesta ja luoda laskentatyökalu ...
 • Pappilanmäen pj- ja katuvalaistusverkon saneeraus 

  Orttenvuori, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä suunniteltiin pienjännite- ja katuvalaistusverkon saneeraus Pappilanmäen asuinalueelle Porvooseen, jossa alkaa kesällä- syksyllä 2018 Porvoon Veden suunnittelema viemäröinnin saneeraus. Tämän seurauksena ...
 • Opetustilojen valaistussuunnittelu 

  Huhtamäki, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää opetustilojen valaistussuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Työssä pyrittiin löytämään olennaisimmat suunnitteluun vaikuttavat tekijät ja löydetyn tiedon pohjalta laadittiin ...
 • KNX-järjestelmä ja LED-valaistus toimistoympäristössä 

  Kemppainen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä perehdyttiin LED-valaistukseen ja KNX-järjestelmiin esimerkkikohteen avulla. Tavoitteena oli tutkia LED-valaistuksen ja KNX-ohjelmoinnin vaikutusta sähkön kulutukseen ja antaa kuva elinkaarikustannuksista ...
 • Sähköautojen latausratkaisut asuinkiinteistöille ja pysäköintialueille 

  Vuorela, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin sähköautoihin ja niiden lataamiseen liittyviä käsitteitä, joiden merkitys on tärkeä ymmärtää sähköautojen latausjärjestelmiä suunniteltaessa. Työssä käytiin läpi sähköautojen lataamiseen liittyviä ...
 • 110 kV johtolähdön koestus 

  Laine, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin vaadittuja mittauksia ja testejä tyypillisen 110 kV:n johtolähdön koestuksessa. Teoria sisältää suurjänniteasemilla käytetyt yleisimmät kytkinlaitteet ja suojareleet sekä niiden koestusvaatimuk ...

Näytä lisää