• Hangon kaupungin katuvalaistuksen kehityssuunnitelma 

   Laine, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Insinöörityön päämääränä oli kartoittaa Hangon kaupungin katuvalaistus ja tuottaa toimintasuunnitelma sen parantamiseksi. Toimintasuunnitelman haluttiin olevan noin yhden A4-kokoisen paperin mittainen ja luettelomainen ...
  • NASA - A Human Adventure -näyttelyn suunnittelun ja rakentamisen opas 

   Pränni, Ari-Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä kerrotaan NASA – A Human Adventure -näyttelyn suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä asioista. Opinnäytetyössä kerrotaan miltä näyttely näyttää sähkösuunnittelijan näkökulmasta, työssä kuvataan rakentamisen ...
  • 3D-mallintaminen Sähkösuunnittelussa 

   Gill, Sukhrandeep (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tarkoituksena oli käydä läpi, miten 3D-mallintaminen sähkösuunnittelussa käytännössä toteutetaan. Lisäksi tarkasteltiin mallintamisen peruskäsitteitä ja eri suunnittelualojen välistä yhteistyötä sähkösuunnittelun ...
  • Älykkään valaistuksenohjausjärjestelmän valinta asuinrakennukseen 

   Virtanen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä perehdyttiin omakotitaloon jälkiasennettaviin älykkäisiin valaistuksenohjausjärjestelmiin. Tavoitteena oli muodostaa käsitys järjestelmien toiminnasta ja asennusmahdollisuuksista kohteeseen, jossa vanha ...
  • Ontelolaattatehtaan tärysyöttimien uusinta 

   Ruotsalainen, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tavoitteena oli selvittää vanhentuneelle kiviaineksen syöttöjärjestelmälle päivitys. Laitteisto oli vanhentunut, eikä kyseiseen järjestelmään ole enää olemassa alkuperäisiä varaosia. Osa laitteiston toiminnasta oli ...
  • Linjasaneerausten sähköasennusten organisointi ja urakointi 1960 - 1970 -luvun kerrostaloissa 

   Koskela, Sergei (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee linjasaneerausten sähköasennusten organisointia ja urakointia 1960 – 70 -lukujen kerrostaloissa. Opinnäytetyö käsittelee niitä sähköasennuksia ja työvaiheita, joihin kannattaa valmistautua, kun ...
  • Sähköurakan tarjouslaskennan kehittäminen 

   Pajulahti, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä Insinöörityössä tutkittiin, miten Amplit Oy:n tämänhetkistä tarjouslaskentamallia pystyttäisiin tehostamaan sähköiseen tarjouslaskentaan räätälöidyn ohjelmiston avulla. Tavoitteena oli arvioida ohjelmiston soveltuvuutta ...
  • Robottiparkin sähkömoottorikäytön mitoitus 

   Taran, Vassiliy (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä sähkömoottorikäytön mitoitus robottiparkkia varten. Aiheen lähtökohta on teoreettinen ja valittu oman ajatuksen ja mielikuvituksen perusteella. Tämän työn tavoite tehdä mitoitus, jossa ...
  • Logistiikkakeskuksen valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen 

   Ojanen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tavoitteena oli kartoittaa Hakkilassa sijaitsevan Keskon keskusvarasto 1:n A- ja F-hallien valaistuksen nykytila sekä suunnitella tilan valaistuksen kustannustehokas saneeraus. Kyseisen yhteistyökumppanin ...
  • Lämmönjakopaketin LVIA-saneeraus 

   Ritamäki, Jerry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä selvitettiin lämmönjakohuoneen saneerauksen eri vaiheet, määräykset ja suositukset LVIA tekniikan osalta. Työn päätarkoituksena oli saada yleisohje lämmönjakohuoneen saneerauksesta ja luoda laskentatyökalu ...
  • Pappilanmäen pj- ja katuvalaistusverkon saneeraus 

   Orttenvuori, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä suunniteltiin pienjännite- ja katuvalaistusverkon saneeraus Pappilanmäen asuinalueelle Porvooseen, jossa alkaa kesällä- syksyllä 2018 Porvoon Veden suunnittelema viemäröinnin saneeraus. Tämän seurauksena ...
  • Opetustilojen valaistussuunnittelu 

   Huhtamäki, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tavoitteena oli selvittää opetustilojen valaistussuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Työssä pyrittiin löytämään olennaisimmat suunnitteluun vaikuttavat tekijät ja löydetyn tiedon pohjalta laadittiin ...
  • KNX-järjestelmä ja LED-valaistus toimistoympäristössä 

   Kemppainen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä perehdyttiin LED-valaistukseen ja KNX-järjestelmiin esimerkkikohteen avulla. Tavoitteena oli tutkia LED-valaistuksen ja KNX-ohjelmoinnin vaikutusta sähkön kulutukseen ja antaa kuva elinkaarikustannuksista ...
  • Sähköautojen latausratkaisut asuinkiinteistöille ja pysäköintialueille 

   Vuorela, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä selvitettiin sähköautoihin ja niiden lataamiseen liittyviä käsitteitä, joiden merkitys on tärkeä ymmärtää sähköautojen latausjärjestelmiä suunniteltaessa. Työssä käytiin läpi sähköautojen lataamiseen liittyviä ...
  • 110 kV johtolähdön koestus 

   Laine, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin vaadittuja mittauksia ja testejä tyypillisen 110 kV:n johtolähdön koestuksessa. Teoria sisältää suurjänniteasemilla käytetyt yleisimmät kytkinlaitteet ja suojareleet sekä niiden koestusvaatimuk ...
  • Tuotantotestauslaitteiston kunnossapitosuunnitelma 

   Tähkäpää, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityö käsittelee taajuusmuuttajamoduulien tuotantotestauslaitteistojen luotettavuuden parantamista sekä huollon ja ylläpidon kehittämistä. Paremman ja suunnitelmallisemman kunnossapidon päämääränä on parantaa ...
  • Ulkoisten teholähteiden hyötysuhde- ja energiatehokkuusmittaukset ja mittausten sähköturvallisuuden riskianalyysi 

   Vasama, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tarkoituksena oli suorittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimeksiannosta yhdeksälle eri ulkoiselle teholähteelle ekotestaus, eli hyötysuhde- ja energiatehokkuusmittaukset ja niistä saadun ...
  • ELEO-tuotantolinjan uudelleensuunnittelu 

   Koivunen, Samu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä työ on suunniteltu ja toteutettu KaVo Kerr Groupille, joka suunnittelee, valmistaa, myy ja markkinoi korkealaatuisia laitteistoja ja ratkaisuja hampaiston ja pään alueen kuvantamiseen. Työssä keskitytään 2D-panoraa ...
  • Pientuotantotilan sähköasennusten käyttöönotto 

   Pisirici, Erkan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa pientuotantotilan (35𝑚^2) sähköjen muutostöiden loppudokumentointi, sekä sähkötöiden käyttöönottotarkastus. Opinnäytetyön avulla tutustuttiin myös sähkötöiden dokumentointiin ...
  • Mökin aurinkopaneeli- ja sähköjärjestelmän suunnittelu 

   Heinonen, Santeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä perehdyttiin aurinkosähköjärjestelmän suunnitteluun. Työn lähtökohtana oli järjestelmän suunnittelu ja toteutus kesämökille. Aurinkopaneelit suunniteltiin asennettavaksi rantakalliolle, telineille. Tuotettu ...