• Taajuusmuuttajakäytön testausjärjestelmän käyttöönotto 

   Hakola, Tuomo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä sähkövoimatekniikan insinöörityö tehtiin Edec Oy:lle. Työssä tutustuttiin taajuusmuuttajakäytön testausjärjestelmään ja tehtiin laitteiston käyttönotto. Työssä perehdyttiin taajuusmuuttajien käyttöön sekä niiden ...
  • Induktiokuumentimen jatkokehitys 

   Matilainen, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä insinöörityössä jatkettiin Teppo Lindhin (2005) ja Urmas Jõksin (2008) opinnäytetöissään aloittamaa projektia, jossa Ellego Powertecin akkuvaraajakäyttöön suunnitellusta hakkuriteholähteestä muokattiin induktiivinen ...
  • Ansur-testiohjelman käyttöönotto ja ohjeistus 

   Niemelä, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Ansur-testiohjelma on laitehuollon ammattilaisten työväline, jolla voidaan luoda testiohjelma lääkintälaitteiden huoltoon, testaukseen ja kalibrointiin. Ansur-testiohjelmaa voidaan tarvittaessa muuntaa kunkin testattavan ...
  • Verkkotietojärjestelmä verkkorakentamisen kustannuslaskennan apuna 

   Hopia, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin Fortum Sähkönsiirto Oy:lle. Työssä tutkittiin PowerGrid-verkkotietojärjestelmästä saatavien verkostosuunnitelmien rakennetietojen käyttöä kustannusarvion perustana. Työssä tutustuttiin HeadPower ...
  • Sähköisen potkurikäytön ohjaus ja säätö 

   Vuori, Esko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä insinöörityössä on esitelty sähköisen potkurikäytön kuormanvaihteluiden hallintaan liittyviä ongelmia ja ratkaisuja sekä taajuusmuuttajan säätöön ja ohjaamiseen liittyviä seikkoja. Testauslaitteisto, jolla sähköistä ...
  • Taajuusmuuttajan käyttökohteet 

   Saari, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä insinöörityössä käsiteltiin teollisuuden sähkökäyttöjen taajuusmuuttajasovelluksia. Työssä selvitettiin, minkälaisissa eri teollisuuden kohteissa taajuusmuuttajia käytetään. Lisäksi esiteltiin, minkälaiset taajuusmuuttajat ...
  • Tasasähkökestomagneettigeneraattorin testaus ja mittaus 

   Pennanen, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia ammattikorkeakoululle. Työssä selvitettiin testaamalla ja mittaamalla suunnittelijan rakentaman tasasähkökestomagneettigeneraattorin ominaisuuksia. Mittauksissa oli päätarkoituksena ...
  • Eristystekninen koulutusmateriaali 

   Hämäläinen, Tapani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy:n Helsingin Sähkökonetehtaalle. Työn tarkoituksena oli rakentaa koulutusmateriaali sähkökoneiden valmistuksesta ja valmistukseen liittyvistä eristysteknisistä yksityiskohdista. Koulutusmateriaali ...
  • Sähköasentajan palkkaaminen VR:lle 

   Levomäki, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Jokaisessa yrityksessä on välillä tarvetta suorittaa rekrytointeja ja niistä on hyvä olla olemassa jonkinlainen yhtenäinen linja siinä, mitkä asiat vaikuttavat uuden henkilön palkkaamiseen ja missä järjestyksessä valinta ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Intermed Oy:ssä 

   Ristimäki, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö on tehty Intermed Oy:n asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi sekä laadun parantamiseksi yrityksen toiminnan osa-alueilla. Tutkimustuloksia käytetään apuvälineenä yrityksen toimintojen kehittämisessä. ...
  • Suuntaajamoduulikoestuksen parantaminen 

   Airas, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy Drives, System Modulesille Helsingissä. Työssä kartoitettiin System Modules -koestamoon liittyviä ongelmia sekä selvitettiin mahdollisuutta saada sähkömoottorikäytön taajuusmuuttajan suojana ...
  • Tehonrajoituspiiri 

   Laakso, Kimmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin helsinkiläiselle Heatpoint Oy:lle. Työssä suunniteltiin tehonrajoituspiiri markkinoille myytäväksi tarkoitettuun induktiokuumentimeen. Induktiokuumentimen perustana toimi Ellego Powertec Oy:n ...
  • Pientalorakentajan energiaopas 

   Kangasniemi, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä tarkastellaan uusia energiamääräyksiä ja niiden mukanaan tuomien muutosten vaikutusta pientalorakentamiseen, sekä siihen kuinka pientaloasumisessa voidaan säästää energiaa. Aluksi työssä tutustutaan ...
  • Voimalan lopputestauksen kehittäminen 

   Nissinen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoitus on parantaa voimalan testausta ja nostaa koestamon käyttöastetta. Työssä on keskitytty työmenetelmien ja -tapojen tarkasteluun. Koestamon toimintaan tutustuttaessa havaittiin mm. seuraavia kohtia. Jos ...
  • Langallisesta yhteydestä langattomaan 

   Luoma-Kyyny, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä tehtiin tutkimus liiketoiminnan kehittämisestä ja kaikista niistä haasteista, mitä uuden teknologian kehitys tuo tullessaan, henkilöstön, koulutuksen ja rekrytoinnin osalta. Ensimmäiset lankapuhelimet ...
  • Sähköaseman maadoittaminen 

   Lehtonen, Sakari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä on esitelty sähköaseman maadoittamisen kannalta oleellisia seikkoja ja käyty yksityiskohtaisesti läpi maadoitusten mitoittamiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä asioita. Mitoitusta ja ...
  • Palopumpun ohjaus taajuusmuuttajalla 

   Kettunen, Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoituksena oli kehittää Marioff Corporation Oy:n SPU-palopumppu tuottavuudeltaan paremmaksi ja useampiin käyttökohteisiin soveltuvammaksi nykyaikaistamalla pumppu. Tutkittiin voidaanko taajuusmuuttajaohjauksen ...
  • Markkinahintaperusteinen kuormanohjaus 

   Leksis, Anita (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä on tutkittu mahdollisuutta ohjata markkinahintaperusteisesti varaavaa sähkölämmityskuormaa hyödyntäen uusia etäluettavia sähkömittareita. Ohjaus perustuisi sähkön tukkuhinnan, Spot-hinnan, ...
  • Hissin ajokäyrän raja-arvojen määrittäminen 

   Kannela, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Inspecta Tarkastus Oy:ssä hissin ajomukavuuden arviointi on vaatinut jokaisen hissin kohdalla erikseen tarkempaa analysointia. Tässä insinöörityössä valittiin mittalaite hissin ajokäyrän mittaamiseen ja määriteltiin alustavat ...
  • Lämpötilakertoimen määritys ulkovalaistuslaskennassa 

   Oksanen, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin Osram Oy:lle Vantaan toimipisteelle. Työssä tutkittiin ulkokäyttöön kehitettyjä yksikanta- ja kaksikantaloistelamppuja ja niiden käyttäytymistä valaisimissa. Työssä perehdyttiin lämpötilan vaihtelun ...