• 110 kV johtolähdön koestus 

   Laine, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin vaadittuja mittauksia ja testejä tyypillisen 110 kV:n johtolähdön koestuksessa. Teoria sisältää suurjänniteasemilla käytetyt yleisimmät kytkinlaitteet ja suojareleet sekä niiden koestusvaatimuk ...
  • 110 kV:n päämuuntajalähtöjen suojausselvitys Kymijoen vesivoimalaitoksilla 

   Halme, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Sähkövoimajärjestelmän relesuojaus on merkittävässä roolissa koko voimajärjestelmän luotettavan ja turvallisen käytön varmistamisessa. Suojauksen on oltava jatkuvasti toimintakuntoinen ja valmiina erottamaan vikaantuneet ...
  • 3D-mallintaminen Sähkösuunnittelussa 

   Gill, Sukhrandeep (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tarkoituksena oli käydä läpi, miten 3D-mallintaminen sähkösuunnittelussa käytännössä toteutetaan. Lisäksi tarkasteltiin mallintamisen peruskäsitteitä ja eri suunnittelualojen välistä yhteistyötä sähkösuunnittelun ...
  • ACS880-taajuusmuuttajan koestusohje 

   Sandberg, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Pitäjänmäen ABB Oy:n Drives-yksikölle. Työssä tehtiin ACS880-taajuusmuuttajalle koestusohje. Työhön käytettiin hyväksi ACS800:lle tehtyä koestusohjetta ja ACS880-asiakasohjetta. ACS880-taajuusmuuttajalle ...
  • ACX580-07 -taajuusmuuttajan koestusprosessin kehittäminen 

   Salo, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö käsittelee ABB:n uuden teollisuuden käyttöön tarkoitetun ACX580 -taajuusmuuttajan koestusta. Työn tavoitteena oli kehittää taajuusmuuttajan koestusprosessia, jotta taajuusmuuttaja saataisiin koestettua ...
  • Ahlbackan kartanon sähkösaneeraussuunnitelma 

   Kuivalainen, Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä oli tavoitteena laatia sähkösaneeraussuunnitelma ja sen kustannusarvio 1800-luvun alussa rakennettuun kartanokiinteistöön. Kartanossa on neljä asuinhuoneistoa, toimistotilat sekä osakkaiden yhteinen juhlasali. ...
  • Akkupohjaisten energiavarastojen käyttösovellukset tulevaisuuden sähköverkoissa 

   Nokelainen, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä selvitettiin akkuteknologiaan perustuvan energiavaraston käyttösovellukset Suomen olosuhteissa ja tutkittiin kaupallistamiseen liittyviä haasteita. Työssä selvitettiin myös sähkövaraston mitoitusperiaatteita ...
  • Akustojen kunnonhallintajärjestelmien selvitys 

   Roukkula, Aapo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   HelenService on Helsingin Energian liiketoiminto, joka tuottaa kunnossapitopalveluita energia-alan ja teollisuuden yrityksille. Tämä insinöörityö on tehty HelenServicen Verkkoprosessi-liiketoiminnon sähköasemajärjestelmät ...
  • Aloittavan sähkövalvojan opas Kilpilahden teollisuusalueella 

   Juuti, Henrik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö tehtiin yhteistyössä Neste Jacobs Oy:n kanssa. Työn tavoite oli luoda opas aloittaville sähkövalvojille Kilpilahden teollisuusalueelle. Oppaan tarkoitus on helpottaa Kilpilahteen töihin tulevan sähkövalvojan ...
  • Alumiinilaminaatilla toteutetun kosketussuojan suorituskyky 20 kV:n Dryrex AHXAMK-W- ja –WP-kaapeleissa 

   Hämäläinen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin kaapeleiden AHXAMK-W, AHXAMK-WP ja AHXAMK-WP+:n kosketussuojien suorituskykyä paksuntamalla alumiinilaminaattia. Aluksi työssä laskettiin teoreettisella menetelmällä kaapelille suorituskyky. ...
  • AMM-mittarin hyödyntäminen sähkönlaatumittauksissa 

   Cavén, Sampo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Caruna Oy:lle ja tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin nykyisiä verkkoyhtiön etäluettavia AMM-mittareita pystytään hyödyntämään kuluttaja-asiakkaiden sähkönlaatumittauksissa. Työ aloitettiin ...
  • AMM-mittausjärjestelmän kuvaus ja vaadittavat lisäpanostukset poikkeustilanteita varten 

   Kirjola, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin taustatietoa Fortumilla vuosien 2014 - 2015 aikana toteutettavalle AMM 2.0 -projektille. Projekti on jatkoa aiemmalle Älykkäät Sähkömittarit -hankkeelle, jonka aikana Fortumin sähköverkkoon ...
  • Ammattikoulun sähkötyösalin suunnittelun periaatteita 

   Nykänen, Seppo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä on annettu yleisiä ohjeita sähkösuunnittelijalle sähkölaboratorioiden ja sähkötyösalien suunnittelua varten. Lisäksi harjoitusesimerkit on tehty työsalissa suoritettavien käytännön asennusharjoitusten ...
  • Analogisen audiotekniikan häiriösuojaus : Maadoitus-, kytkentä- ja kaapelointimenetelmät 

   Poikonen, Saku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö tehtiin osana äänitysstudion rakentamiseen liittyvää resurssi- ja luonnossuunnittelua. Työn tavoitteena oli kerätä yhteen häiriösuojaukseen olennaisesti liittyviä asioita, sekä luoda eheän kokonaisuuden ...
  • Ansur-testiohjelman käyttöönotto ja ohjeistus 

   Niemelä, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Ansur-testiohjelma on laitehuollon ammattilaisten työväline, jolla voidaan luoda testiohjelma lääkintälaitteiden huoltoon, testaukseen ja kalibrointiin. Ansur-testiohjelmaa voidaan tarvittaessa muuntaa kunkin testattavan ...
  • Architectural Lighting Controls In Building Automation Systems 

   Ruohomäki, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Building Automation Systems (BAS) are being deployed in commercial and public buildings to enable monitoring and control of various intelligent systems like HVAC, fire safety, security and lighting systems. Lighting is ...
  • Asennusystävällinen pientalon sähkösuunnitelma 

   Kuosmanen, Vili (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä pientalolle sähkösuunnitelma, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota suunnitelman asennusystävällisyyteen ja asennusnäkökulmiin. Asennusystävällinen sähkösuunnitelma ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Intermed Oy:ssä 

   Ristimäki, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö on tehty Intermed Oy:n asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi sekä laadun parantamiseksi yrityksen toiminnan osa-alueilla. Tutkimustuloksia käytetään apuvälineenä yrityksen toimintojen kehittämisessä. ...
  • Asuinkerrostalon vahvavirta-asennusten käyttöönottotarkastus 

   Mäkinen, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää Kuusitunturi Lahti oy:n asuinkerrostalojen käyttöönottotarkastuksien käytäntöjä sekä yhtenäistää toimintatapoja. Työ rajattiin vahvavirta-asennusten käyttöönottotarkastuksiin. Opinnäytetyössä ...
  • Aurinkoinvertterin modifiointi opetuskäyttöön 

   Haiko, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työn tavoitteena oli tutkia, onko ABB:n PVS300-aurinkoinvertteristä mahdollista modifioida opetuskäyttöön soveltuva opetuslaite ja laboratoriotyö. Työ tuli ...