Uusimmat viitteet

 • Datan visualisointi Elastic Cloud -palvelussa 

  Haapasaari, Micke (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tutustua Elastic Cloud -julkaisun asentamiseen pilvipalvelimelle. Insinöörityö keskittyy helppoon ja nopeaan ohjelmistopalveluna tietokannan asentamiseen valmiiksi määritellyillä asetuksilla. ...
 • Azure Functions : Serveritön arkkitehtuuri 

  Similä, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoitus oli tutustua ja toteuttaa pilvipalvelu käyttäen modernia serveritöntä arkkitehtuuria. Palvelun kriteereinä oli serverittömyys sekä pienet kustannukset. Etenkin kustannusrajoituksella oli selkeä ...
 • Liikkeentunnistusjärjestelmän toteutus Kinect v2 -sensoria käyttäen 

  Ihakki, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli luoda yleiskatsaus liikkeentunnistukseen, sen eri tekniikoihin, nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen sekä antaa esimerkki liikkeentunnistusjärjestelmän toteutuksesta projektityön avulla. Työssä ...
 • Hallintatunnusten hallinta 

  Vermeulen, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä tutustuttiin hallintatunnusten hallinnoinnin hyviin käytäntöihin ja automaattisiin hallintajärjestelmiin. Lisäksi selvitettiin, mitä hallintatunnuksia identiteetinhallinta-konsulttiyrityksellä on ...
 • Sensoriverkot ja toimilaitteet 

  Korpua, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimusten, ohjelmistojen ja laitteiston kehittyessä langattomia sensoriverkkoja voidaan käyttää yhä useammassa käyttötarkoituksessa. Laitteiston monimutkaisuuden ja virrankulutuksen väheneminen johtaa pidempään sensoriverkon ...
 • Muuntamo-tilavarausjärjestelmä 

  Törrönen, Tapio (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Muuntamo-tilavarausjärjestelmä tuki Muuntamon toimintaa sen kolmen kuukauden demon aikana. Muuntamo-kokeilun on tarkoitus testata asiakkaan tarpeiden mukaan muuntautuvaa fyysistä tilaa. Tila järjestetään asiakkaan varauksen ...
 • Yksityisyys ja seuranta verkossa 

  Länsiharju, Vili; Mattila, Pihla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, millä eri tavoin ihmisiä seurataan internetissä ja miten tältä seurannalta voi suojautua. Asiaan tutustuminen aloitettiin perehtymällä viime aikojen suurimpiin tietovuotoihin ja ...
 • Tietokantavaatimukset yrityksen osatoiminnoissa 

  Åberg, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, millaisia tietotarpeita erikokoisilla suomalaisyrityksillä on ja minkälaisia niiden tietokantavaatimukset voisivat olla. Kohdeyrityksenä ei ollut mitään tiettyä yritystä, vaan ...
 • Keskitetyn käyttäjähallinnan käyttöönotto 

  Haapanen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli helpottaa yhdistyksen tietojärjestelmien käyttäjähallintaa. Työssä tutustuttiin olemassa olevaan palvelinympäristöön ja selvitettiin nykyiset sekä tulevat tarpeet käyttäjähallinnan ...
 • Prosessien tehostaminen myyntiorganisaatiossa automatiikan ja robotiikan avulla 

  Laakkonen, Timi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lopputyössäni avaan robotiikan ja automatiikan hyödyntämistä myynnin organisaatiossa. Avaan erilaisten yritysten tarjoamia ohjelmistoja ja toimintatapoja sekä sitä miten yritykset voivat tehdä kustannustehokkaampia prosesseja. ...
 • Kodin kulunvalvontajärjestelmä 

  Purtonen, Eetu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli tuottaa avoimista laitteista ja lähdekoodista muodostuva yksinkertainen kodin kulunvalvontajärjestelmä, joka koostuu liiketunnistimesta, kamerasta ja sähköisesti ohjattavasta magneettilukosta. ...
 • Minikasvihuoneen etävalvonta ja ohjaus 

  Haastola, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli soveltaa esineiden internetin (IoT, Internet of Things) menetelmiä suunnittelemalla ja rakentamalla minikokoinen, harrastelijakäyttöön sopiva kasvihuone. Kasvihuoneen piti olla automatisoitu ...
 • Verkkokaupan tietokantamallin valinta 

  Sallinen, Iida (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää NoSQL-tietokantojen toiminnallisuutta sekä vertailla NoSQL- ja SQL-tietokantamalleja toisiinsa. Tämän lisäksi haluttiin selvittää alustavasti, kuinka NoSQL-tietokanta tulisi toimimaan ...
 • Full-Stack: MERN-pino 

  Reponen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuonna 2009 Ryan Dahl kehitti uudenlaisen kehitysympäristön nimeltä Node.js. Kyseisen alustan avulla pystytään ajamaan JavaScript-koodi palvelinpuolella ensimmäistä kertaa. Tämä nopeuttaa, yksinkertaistaa ja yhtenäistää ...
 • Advanced office WLAN: a case study 

  Österlund, Karl (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to go deeper into WLAN design. First, the theory behind WLAN design is discussed. Second, how to put the theory into practice in a customer case where high-performance WLAN was needed is ...

Näytä lisää