Uusimmat viitteet

 • Projektbeskrivning: Black Box 

  Pitkänen, Axel (Yrkeshögskolan Novia, 2019)
  Detta examensarbete är en projektbeskrivning av ett extraordinärt restaurangbygge där arkitekturen varit allra viktigast. I arbetet behandlas konstruktion, materialval och utförande. Arbetsledarens uppgifter och säkerhetsaspekter ...
 • Riskanalys för rivningsarbeten 

  Wiik, Niklas (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete behandlar Vasa centralsjukhus byggnadsprojekt h byggnaden. För att få utrymme för den nya byggnaden kommer tre byggnader på området att rivas och detta examensarbete riktar in sig på rivningsarbetet på ...
 • Arbetsplatsetablering och säkerhet vid norska arbetsplatser inom bygg- och anläggningsbranschen : ett stöddokument för finska företag med intresse för den norska marknaden. 

  Gretland, Mats Bjørndal (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete innehåller en kartläggning av bestämmelser och normer inom arbetsplatsetablering och säkerhet i bygg och anläggsbranschen i Norge. Arbetet är menat som ett stöddokument åt finska företag som önskar att ...
 • Planerat fastighetsunderhåll för offentliga byggnader : utveckling av underhållsplan 

  Snickars, Dan (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  I detta examensarbete som görs åt Vasa centralsjukhus undersöks hur fastighetsunderhållet fungerar på offentliga byggnader. I arbetet tar jag också upp fastighetsservicen i fastighetsbolag och småhus. Den andra delen på ...
 • Handbok för maskinfalsade plåttak 

  Sparv, Walter (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Behovet av plåtslagare är stort och unga som är intresserade av yrket borde få något att utgå från. Tanken är att sammanställa en lättläst handbok, om plåtarbeten, som behandlar grunder i maskinfalsade plåttak och andra ...
 • Förbättring av inomhusluften genom tätning av klimatskalet : Case Finno skola och daghem 

  Ahlskog, Lars (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta är ett examensarbete för utbildningsprogrammet i byggnads- och samhällsteknik (byggmästare YH). Examensarbetets omfattning är 10 studiepoäng. Examensarbetet utfördes som ett projektarbete vid Affärsverket Esbo ...
 • Planering av parhusmodell 

  Sundström, Jakob (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Syftet med detta examensarbete var att planera en parhusmodell som är attraktiv på bostadsmarknaden och kostnadseffektiv att bygga ur byggföretaget JSB Rakennus’ synvinkel. Examensarbetet innefattar bygglovsritningar, ...
 • Provtagning av asfaltmassa 

  Sundström, Paul (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Syftet med det här examensarbetet var att genom studier utreda vilka krav som ställs på den som tar massaprov på asfalt, ge läsaren en bild av hur det går till vid provtagning av asfaltmassa och vilka olika provtagningsalternativ ...
 • Manual för arbetssäkerhet och underhållsbesiktning 

  Holmbäck, Christoffer (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Arbetssäkerheten är ett omfattande ämne som är av central betydelse i byggnadsbranschen. Byggföretagen har idag heltidsanställd, sakkunnig personal som ansvarar för enbart säkerheten. Examensarbetet utfördes åt byggföretaget ...
 • Polykarbonat fasadpanel 

  Envik, Jani (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Syftet med detta examensarbete var att ta fram mera information om polykarbonat fasadpaneler, samt dess möjligheter inom byggnadsbranschen. Materialet uppfanns på 1950 talet och används till många olika saker som finns i ...
 • Utveckling av ERP-styrsystem för betongproduktion 

  Sundström, Daniel (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Syftet med det här examensarbetet var att utveckla material- och dataflödet i företaget och att förbättra kommunikationen med samarbetspartner och kunder samt att kunna säkerställa en hög produktkvalitet och för att förbättra ...
 • Övervakning av kommunaltekniska byggnadsarbeten i Jakobstad 

  Fagerholm, Valter (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Syftet med detta arbete var att utveckla övervakning av kommunaltekniska byggnadsarbeten i Jakobstad. I samband med en större organisationsförändring har det uppstått behov av detta hos uppdragsgivaren. Följande saker ...
 • Fiberbetong i golvkonstruktioner 

  Enlund, Fredrik (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Abstrakt I det här examensarbetet har jag behandlat användning av fiberbetong. Jag har främst att behandla fiberbetonganvändning i golvkonstruktioner. Syftet var att utreda fördelar och nackdelar med att använda ...
 • Planering och kostnadskalkylering av lager- och produktionshall 

  Nyvall, Jan (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete har gjorts åt tre företagare i Korsholm vilka är i behov av lager och produktionsutrymmen. Samtliga hyr i dagens läge utrymmen på olika platser i Korsholm. Uppdraget blev att planera utrymmen, göra ...
 • Projektering av par- och radhus : Sanifast grynderprojekt 

  Hinders, Daniel (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete är en projektering av ett par och radhusområde i centrum av Malax. Arbetet utfördes på uppdrag av byggnadsföretaget Kb Sanifast Ky och omfattar 10 studiepoäng. Radhusbostäderna planeras som senioranpassade ...

Näytä lisää