Uusimmat viitteet

 • Virtuell handledning : Vårdpersonalens erfarenheter 

  Henriksson, Katarina; Björklund, Isa; Hedborg-Majander, Veronica (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Abstrakt Detta examensarbete är en del av projektet e–clubbing som startade 1.1.2016 och vars syfte är att främja hälsa, välbefinnande och delaktighet hos utsatta individer samt genom stöd av likställda, stärka deltagarnas ...
 • En mångprofessionell samarbetsstig inom social- och hälsovården för papperslösa : Projekt Papperslösa 2018 - de icke önskade? 

  Wikstrand, Carolin; Walldén, Mikaela; Häggblom, Pia; Andersson, Marie; Johansson, Tony; Söderman, Daniela (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Examensarbetet är en del av det större projektet "Papperslösa de icke önskade?" där Finlands Röda Kors, Åbolands distrikt 2017 var en samarbetspartner. Syftet med detta examensarbete är att öka kunskaperna om realiteterna ...
 • Skärgårdsfamiljen : Hur mår den åboländska skärgårdsfamiljen idag? 

  Helenius, Felicia; Emretsson, Paulina; Gabrielsson, Izabelle (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Hur ser egentligen livsvillkoren ut för familjer i den åboländska skärgården? Är det någon skillnad i hälsa och välfärd i jämförelse med övriga Finland? Effektivisering och kommunsammanslagningar är aktuella inslag i ...
 • Det resursstarka barnet 

  Mattsson, Sandra; Voimäki, Saara; Huldin, Maria; Johansson, Michaela; Wikström, Cassandra; Rantala, Julina; Aaltonen, Fanny; Engblom, Michaela; Fagerholm, Sandra; Lundström, Jessica; Valtakari, Isabelle; Lehtinen, Pilvi; Putro, Maria; Lundström, Nella; Särkelä, Sara; Devlin, Trixiebell; Kalpio, Erica (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Syftet och målet med examensarbetsprojektet var att utveckla en webbplats vars mening är att fungera som en material- och informationsbank för Yrkeshögskolan Novias studeranden, men även för professionella inom social- och ...
 • Hur är det att som ungdom leva i Åbolands skärgård? 

  Söderström, Amanda; Johansson, Cecilia; Holmström, Emmy; Enlund, Julia; Högström, Sofia; Johansson, Katrine (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Syftet med detta examensarbete är att utreda livsvillkor för en åttondeklassare i Åbolands skärgård och se hur de skiljer sig från andra ungdomars livsvillkor. I examensarbetet tas upp vilka resurser och utmaningar en ...
 • Frivilligarbetets inverkan på den äldres hälsa : En kvalitativ studie om vad som ger den äldre en meningsfull vardag 

  Söderblom, Jessica; Hellberg, Janina; Lindqvist, Victoria; Nyman, Tonja; Sandell, Heidi (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete undersöker hurdana aspekter av begreppet hälsa som genom frivilligt arbete kan förstärkas hos äldre människor. Genom en hypotetiskt-deduktiv ansats väljs nyckelbegrepp (n=5) ut i den teoretiska bakgrunden. ...
 • Frivilligverksamhet för äldre : Kartläggning av existerande svenskspråkig frivillig verksamhet samt av behov och önskemål i Borgå, Pargas, Raseborg och i Åbo 

  Hansen, Annette; Lehto, Maria; Lundberg, Katarina; Symes, Julia (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete ingår i projektet “frivilligarbete bland äldre” och är ett beställningsarbete av Svenska pensionärsförbundet rf. Arbetets syfte är att kartlägga vilket slag av frivilligverksamhet som finns och vad som ...
 • Papperslöshet och mental ohälsa : Ett verktyg för frivilligarbetaren 

  Sundelin, Ann-Catrin; Ross, Jürgen; Östman, Julia (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Abstrakt Detta mångprofessionella examensarbete är en del av projektet "Papperslösa 2018 de icke önskade". Syftet med detta examensarbete är att göra ett verktyg, en informationskälla, om papperslösas mentala hälsa för de ...
 • Trafficking - att känna igen och agera : Projektet: Papperslösa 2018 -de icke önskade? 

  Läckström, Johanna; Kosomaa, Marina; Lamb, James; Modig-Eklund, Janica; Ylä-Lahti, Mervi (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Examensarbetet är en del av projektet "De papperslösa - de icke önskade", som startades upp 2017 av Finlands Röda Kors i Åbo. Syftet med projektet 2018 är att implementera resultatet ute i samhället. Detta arbete handlar ...
 • Etik, attityder och problematik inom social- och hälsovården för papperslösa : Projektet "Papperslösa 2018 - de icke-önskade?" 

  Fabritius, Janina; Pettersson, Oona; Laurell, Disa; Verthongen, Jeroen; Rantala, Kia; Wikholm, Freja (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete är en del av projektet “Papperslösa 2018 - de icke-önskade?” som är en fortsättning på projektet “Papperslösa - de icke-önskade?” vilket påbörjades år 2017. Syftet med detta examensarbete är att ...
 • Handledning på distans : Produktutveckling av kortfilm och hemsida 

  Johansson, Josefine; Hellroos, Ida; Harju, René; Tötterman, Pia; Reinikainen, Aino; Westerberg, Linda (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Examensarbetet är en del av projektet e-clubbing. Projektet e-clubbing har som mål att främja välbefinnande, hälsa och delaktighet hos olika målgrupper i samhället. Syftet med examensarbetet är att redogöra för hur man ...
 • Delaktighetsfrämjande familjeintervjuer 

  Järvi, Ida; Gustavsson, Louise; Karlsson, Annika; Kaskinen, Denise; Kullberg, Anni; Mård, Fanny; Sevon, Sara; Söderman, Lina (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Det har inte tidigare forskats om hur man intervjuar familjer i sin helhet eller med delaktighetsfrämjande metoder. Arbetets syfte är att reda ut metoder som går att tillämpa vid delaktighetsfrämjande familjeintervjuer. ...
 • Vård på distans : En utvärdering av den virtuella läkarverksamheten i Pargas 

  Passell, Rebecca; Dahlén, Lena-Mari; Nyman, Helea; Salo, Essi (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Digitaliseringen har möjliggjort att vård i allt större utsträckning kan erbjudas på distans. Telemedicin, det vill säga virtuella läkarbesök, används inom Pargas stad. På så sätt kan en patient ute i skärgården träffa ...
 • Medforskning : Med fokus på ungdomar i årskurs åtta i Åbolands skärgård 

  Kurtén, Ronja; Berg, Rinja; Bärling, Sofia; Ranta-aho, Henrika; Rydell, Anette (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Medforskningen som metod har ökat längs med åren, speciellt inom social- och hälsovård. Fortfarande används denna metod dock i bara en bråkdel av all forskning som görs. Medforskning ger deltagarna möjlighet att påverka ...
 • Ensamhet-Frivilligarbete : Frivilligarbetets möjligheter att minska den negativa ensamhetens hälsoeffekt 

  Vuolle, Marika; Keihäs, Cecilia (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete är ett beställningsarbete för Svenska pensionärsförbundet r.f. Examensarbetets syfte är att förklara vad negativ ensamhet är och hur det inverkar på den äldres hälsa. Man får också veta hur frivilligarbete ...

Näytä lisää