Uusimmat viitteet

 • Agile Virtual Content Creation 

  Koskelainen, Joel; Järvinen, Sanna-Mari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
  The purpose of this thesis project was to find a flexible, usable and efficient way to create virtual course content for the Media Elements course of Laurea University of Applied Sciences. The objective was to start the ...
 • Lohkoketjun hyödyntäminen integraatio-ohjelmistossa 

  Hermas, August (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia lohkoketjun hyödynnettävyyttä integraatioohjelmistossa. Tarkoituksena on selvittää lohkoketjuun liittyviä yleisesti käytössä olevia toiminnallisuuksia ja haasteita sekä kuinka niitä ...
 • Agile-tiimit ketterässä ohjelmistoprojektissa : Case IT-alan konsultointiyritys 

  Hellman, Annina; Kauppinen, Mari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ketterät menetelmät ovat vuosien varrella yleistyneet järjestelmäkehityksessä sekä IT-projektien läpiviennissä suuresti. Monet yritykset tarjoavat asiakasyrityksille ratkaisuja ketterien menetelmien hyödyntämiseen. Ketteryys ...
 • Laitevaihdon rationalisointi – Case Laurea ammattikorkeakoulu 

  Ranne, Juuso; Saari, Timo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on käsitellä erilaisia lähestymistapoja yritysympäristössä tapahtuviin laitevaihtoihin. Työn tavoitteena oli löytää tehokkaita ja helppoja toimintatapoja laitevaihtojen sujuvoittamiseen. ...
 • GDPR:n vaikutukset yhdistyksen toimintaan — Case Opintokeskus Visio 

  Farin, Antero; Karisto, Linda (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa toimeksiantajamme, Vihreä Sivistysliitto ry:n Opintokeskus Vision, haasteita ja muutoksia toimintatavoissa tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen. Opinnäytetyö keskittyy ...
 • SAP Fiori käytettävyystutkimus 

  Sorvisto, Antti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli SAP Fiori toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyystutkimus, jonka tavoitteena oli tutkia sen käytettävyyttä. SAP Fiori on toimeksiantajan ja sen urakoitsijoiden käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä, ...
 • Sisäänrakennettu yksityisyyden suoja avointen lähteiden Internet-tiedustelussa 

  Vaskin, Petteri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vauhdikkaasti digitalisoituvassa maailmassa tiedon määrä kasvaa jatkuvasti. Valtiot ja hallitukset ovat jo pitkään keränneet informaatiota kansalaisistaan, mutta nykyään ihmiset jakavat myös vapaaehtoisesti itsestään tietoa ...
 • Facebook-markkinointikampanja verkkokaupan myynninedistämisessä - Case Hobbybox.fi 

  Kanerva, Tuomas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa verkkokaupalle Facebook-markkinointikampanja. Markkinointikampanjan tarkoituksena oli selvittää Facebook-mainostuksen kannattavuus yrityksen myynninedistämises ...
 • Tiedostojen sähköinen allekirjoitus ohjelmistokehityksessä 

  Rossi, Petteri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajan työntekijät ovat saaneet luoda Visual Basic for Applications (VBA) makroja toimeksiantajan ympäristössä vapaasti. Toimeksiantaja pitää tätä nyt uhkana, sillä VBA-makrojen seassa saattaa ...
 • AV-laitteiston käyttöohjeiden laatiminen 

  Korhonen, Osmo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kuvitetut AV-laitteiston käyttöohjeet Espoon Elä ja Asu Oy:n seniorikeskuksen AV-laitteita varten. Työn tavoite oli helpottaa senioreiden AV-laitteiston käyttöä laatimalla lyhyet, ...
 • Tilastografiikan tuotannon automaatio R-ohjelmointikielellä - Case Suomen Pankki 

  Ojala, Aino (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tilaaja oli Suomen Pankki. Kehitysprojektin toimeksiantona oli tilastografiikkaa tuottava automaatioratkaisu R-ohjelmointikielellä. Opinnäytetyönä toteutettiin vakiomuotoista tilastografiikkaa ...
 • Käytettävyystestaus – Case Pakki -opiskelijan työpöytä 

  Hiltunen, Miika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aihe on opiskelijan työpöydän Pakki käytettävyyden arviointi ja testaus. Työn tavoite on ollut testata opiskelija työpöytä Pakki käytettävyyttä. Testin tuloksena löydettyjä käytettävyysongelmia hyödynnetään ...
 • Kehittämisalustan ja –työkalujen valinta mobiilisovelluksen kehittämistä varten 

  Salonvaara, Markus (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena tässä opinnäytetyössä oli tehdä selvitys, kuinka Vihdin Nummelan historian verkkosivut toteutetaan Android -ja IOS-mobiilialustoille. Tarkoituksena oli luoda mahdollisimman helppokäyttöinen, ulkoasultaan ...
 • Ninchat osaksi ympärivuorokautista tukea 

  Barakas, Stergios; Eronen, Sami (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli olla mukana suunnittelemassa ja testaamassa ServiceDeskin käyttöön tulevaa asiakaspalveluun tarkoitettua chat-ohjelmaa. Suunnitteluvaiheen jälkeen chat-ohjelmaa testattiin suorittamalla ...
 • Muutoksenhallinnan kehitys 

  Anderson, Christian (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimintatutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa toimeksiantajalle ehdotuksia muutoksenhallinnan ohjelmiston käyttöönotolle, hyödyntäen ITIL:istä muokattuja parhaimpia käytäntöjä. Toimeksiantajana on keskikokoinen suomalainen ...

Näytä lisää