Uusimmat viitteet

 • Nenosen kierros - ympäristöntutkimusta Harakan saaressa 

  Tamminen, Sini (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut kehittää Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ylläpitämässä Harakan luontokeskuksessa järjestettäville ympäristöntutkimuskursseille kierroskokonaisuus, jonka kautta kursseilla ...
 • Henkilöstön ympäristöosaamisen taso kansainvälisessä logistiikka-alan yhtiössä 

  Satta, Janina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Yritykset ovat nykypäivänä lisääntyvissä määrin alkaneet kiinnostua toimintansa ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista. Tämän myötä käsitteet ympäristövastuu ja ympäristöjohtaminen ovat nouseet tapetille ja henkilöstön ...
 • Kerta- ja kestokäyttöisen käsileikkausliinan luonnonvarakulutus 

  Salminen, Kristiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämä opinnäytetyö on osa laajempaa ”Kestokäyttöinen leikkausliina”-hankekokonaisuutta ja työn tarkoituksena on tuottaa objektiivista tietoa kerta- ja kestokäyttöisen käsileikkausliinan luonnonvarojen kulutuksesta. ...
 • Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin jäsenkysely toimintaan osallistumisesta 

  Rantala, Heidi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Nykypäivänä moni ihminen haluaa toimia aktiivisina henkilöinä yhteiskunnassa. Aktiivisena ‎kansalaisena voi toimia yksityisenä henkilön tai kansalaisjärjestöjen kautta. Järjestötoiminnassa ‎ihmiset voivat vaikuttaa erilaisiin ...
 • Katajasuo 2015 : suunnitelma hevostallin kehittämiseksi 

  Rahkola, Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tavoitteena on antaa tilaajalle, Kotkan Ratsastajat Ry:lle konkreettisia ehdo-tuksia siitä, miten seuran omistamaa Katajasuon ratsastuskeskusta voi kehittää tulevaisuudes-sa palvelemaan entistä paremmin Kotkan ...
 • Jätehuollon kehittämissuunnitelma Autotalo Hartikaiselle 

  Matikainen, Maiju (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Nykypäivänä kuluttajat ovat yhä ympäristötietoisempia, ja monille jonkinlainen ympäristösertifikaatti saattaa olla jopa kaupanteon edellytys. Yritysten on pysyttävä tässä kehityksessä mukana, ja siksi myös yritysten ...
 • Leader-hankkeiden taloudellisten vaikutusten arviointi kolmen toimintaryhmän alueella 

  Kahelin, Anu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kolmen eteläisessä Suomessa vaikuttavan Leader-toimintaryhmän rahoittamien hankkeiden kustannusten kohdentumista eri kuntien alueelle. Hankkeiden taloudellisten vaikutusten arviointi ...
 • Kehittämishankkeen esiselvitys Mäntsälässä 

  Fager-Pintilä, Noora (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Suomalaista maaseutua tuetaan ja kehitetään sekä kansallisin varoin, että EU:n rahoittamana. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kautta rahoitetaan hankkeita, joilla maaseudun elinvoimaisuutta tuetaan. Kehittämishankkeet ...
 • Raalan ja Rantatien kyläkyselyt - ilmaiset verkkotyökalut kyläsuunnittelussa 

  Ailio, Jouna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämä opinnäytetyö liittyy Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n hallinnoimaan Vireä Keski-Uusimaa–hankkeeseen, joka on vuosien 2009–2011 aikana Hyvinkään, Nurmijärven, Tuusulan ja Vantaan alueella toteutettava yleishyödyllinen ...
 • Teatteriesityksen ympäristövaikutusten arviointi 

  Hyvönen, Saara (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tilaaja on Teatterikorkeakoulu, joka keväällä 2009 haki ympäristöalan opiskelijaa osaksi ekoteatteri-projektia. Projektin tavoitteena oli kartoittaa teatteriesityksen valmistuksen aikana syntyviä ympäristöv ...
 • Pornaisten kunnan ympäristöohjelma 

  Sirén, Heli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
  Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Laurea Hyvinkää Luonnonvara- ja ympäristöala Kestävä kehitys Heli Sirén Pornaisten ympäristöohjelma Vuosi 2010 Sivumäärä 47 Tämän ...
 • Green Office- ympäristöjärjestelmän rakentaminen Finlandia- talolle 

  Julkunen, Nina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
  Yritysten yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys ovat yhä kiinteämmin osa yritysten toimintaa nykyaikana. Ympäristöasioiden hoito ja ympäristövastuu ovat yhä enemmän eriytyneet omaksi osa-alueekseen yrityksen yhteiskuntavastuun ...
 • Maiseman ja lähiympäristön kehittäminen matkailijalähtöisesti Labbyn kartanossa 

  Näri, Emilia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tein opinnäytetyönäni suunnitelman Labbyn kartanon maiseman ja lähiympäristön kehittämisestä matkailijalähtöisesti. Suunnitelma rajoittuu näkymiin sisääntulosta liiketoimintapihaan. Suunnitelma koostuu kirjallisen osuuden ...
 • Buffer Zone Plans for Lake Nakuru National Park and for Njoro River in Kenya 

  Nurmi, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
  This thesis is about protection of Lake Nakuru in Kenya and is part of the CABULAG cooperation project between the Municipal Council of Nakuru (MCN) in Kenya and the City of Hämeenlinna in Finland. The project works under ...
 • Neeronojan kuntokartoitus ja kunnostussuunnitelma 

  Vuorma, Salla (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan purokunnostusta sekä purojen merkitystä eliöstölle ja alueelliseen vesistöjen tilaan. Opinnäytetyöhön sisältyy Neeronojan kunnostussuunnitelma. Neeronoja on Pirkanmaan ja Satakunnan ...

Näytä lisää