Uusimmat viitteet

 • Lukijamatkan suunnittelu palvelumuotoilun keinoin 

  Uotila, Nora (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella lukijamatka palvelumuotoilun keinoin. Työn toimeksiantajana toimi Terramedia Oy, joka kustantaa Käytännön Maamies ja KMVET –lehtiä, joiden lukijoille lukijamatka tuli suunnata. ...
 • Ammatillisen osaamisen kehittäminen uudessa työpaikassa 

  Viinikka, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on kirjoitettu päiväkirjamuodossa. Tavoitteena oli seurata ja kehittää ammatillista kehittymistä uudessa työtehtävässä. Opinnäytetyö koostuu kymmenestä seurantaviikosta 17.9.2018 – 23.11.2018 välisenä aikana. ...
 • Kehitysehdotuksia sujuvaan vuorovaikutukseen asiakastapaamisessa 

  Säisänen, Sari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää vuorovaikutuksen sujuvuutta erään suomalaisen vakuutusyhtiön asiakastapaamisissa. Kirjallisuuteen perehtymällä pystyttiin tuomaan esiin Vakuutusyhtiö X:n asiakastapaamisen mallin ...
 • Perehdytyksen kehittäminen Ravintola Perhossa 

  Grönroos, Katja; Hellström, Marissa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää perehdytysmateriaalia erilaisille oppijoille. Toimeksiantajana opinnäytetyössä oli Perho Liiketalousopisto Oy:n Opetusravintola Perho. Tämän opinnäytetyön tarkoitus ...
 • Kilpailutehtävä Taitaja 2017 -finaalikilpailuun 

  Kuosmanen, Lasse (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetön tarkoituksena oli luoda kilpailutehtävä Taitaja 2017 sm-kilpailun -cateringkokki lajiin. Kilpailutehtävän luomiseen kuului tehtävän reseptiikan suunnittelu sekä sen testaus. Luotu ...
 • Osaamisen johtaminen osana hotellin vastaanoton perehdytystä 

  Hyrkäs, Hiski (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä toimeksiantajalle perehdyttäjän opas hotellin vastaanottoon sekä vaikuttaa rakentavasti perehdytyksen toimintamalliin perehdytettävän yksilön kautta. Toimeksiantajana toimi Radisson Blu ...
 • Myynnin kehittäminen henkilöstöravintolassa 

  Pulkkinen, Anni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda myynnin kehittämisen ehdotuksia yhdelle Antell-Ravintolat Oy:n henkilöstöravintolalle. Työ rajattiin koskemaan kotiin myytäviä tuotteita, sillä niiden myynnin kehittämisessä on ...
 • Esimiestyö kohteessa Bar Base 

  Amadei, Niko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kirjoitettiin työpäiväkirja-muotoon, ja sen tarkoituksena oli seurata ja kehittää vuoropäällikön tehtäviä Bar Base-nimisessä ravintolassa Hel-singin keskustassa. Seurantaa jatkettiin 10 viikon ajan ja ...
 • Rekrytointiprosessin kehittäminen LähiTapiola Pääkaupunkiseudulla 

  Epäilys, Mari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on rekrytointiprosessin kehittäminen LähiTapiola Pääkaupunkiseudulla. Tutkimustehtävänä oli tunnistaa rekrytointiprosessissa piilevät haasteet ja kehittämiskohteet, ja tavoitteena esittää kehitysehdotukset ...
 • Koulutuspalveluiden kehittäminen case Yritys X 

  Korhonen, Jori (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tavoitteena on kehittää Yritys X:lle uudet koulutuspalvelut. Koulutuspalveluiden kehittäminen on yleisellä tasolla tärkeää, koska kahvila-alalla henkilöstön osaaminen on yksi yritysten kilpailueduista sekä ...
 • Yrityksen toimintakulttuurin muutos työntekijöiden kokemana - Case: Scandic Hotels Oy 

  Jäntti, Mikko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kuinka Scandic Hotels Oy:n työntekijät kokivat yrityksen uudistetun toimintakulttuurin ja sen muutoksen. Tavoitteessa pyrittiin ottamaan huomioon yrityksen tarve selvittää kuinka ...
 • Henkilöstöravintolan leipäpöydän kehittäminen, case: Yritys X 

  Eräkare, Salla; Erikkilä, Juuli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yritys X:n henkilöstöravintoloiden leipäpöytiä asiakaskokemuksen avulla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa yritykselle kehitysideoita kuinka leivän arvoa ja sen syöntiä ...
 • Projektinhallinta monialaisessa yhteistyössä. Case: Junior Speed Skate 2017 

  Laatikainen, Katriina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa monistettava malli monialaisen yhteistyöprojektin projektinhallintavälineeksi. Toimeksiantajan järjestämän urheilutapahtuman tuottamisessa oli mukana ...
 • Kanta-asiakkuuden kehittäminen CASE: Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone 

  Koskimaa, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on saada selville kanta-asiakkaiden tyytyväisyyden nykytila kohdeyrityksessä. Tutkimus selvittää jo olemassa olevia toimivia, sekä parannettavia asioita. Näiden pohjalta luodaan kehitysehdotuksia ...
 • Sosiaalisen median suunnitelma Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinnalle 

  Karjalainen, Jenni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli sosiaalisen median suunnitelma hotellille. Toimeksiantajana oli Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna. Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna on Sokos Hotels -ketjuun kuuluva hotelli, joka ...

Näytä lisää