Uusimmat viitteet

 • Kustannustehokkaimpien markkinointikanavien valitseminen uudelle yritykselle 

  Wolin, Waltteri; Anttila, Esa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia toimeksiantajayrityksen käyttämiä markkinointikanavia ja valita tutkimustulosten perusteella toimeksiantajayritykselle kustannustehokkaimmat markkinointikanavat. Tässä opinnäytetyössä ...
 • Securitaksen Palvelukeskuksen palveluprosessien ja niiden hinnoittelun kehittäminen 

  Viuhko, Jussi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi turvallisuuspalveluyritys Securitas Oy:n teknologiayksikön osana toimiva Helsingin palvelukeskus, jonka ydinosaamisaluetta on toteuttaa erityyppisiä palveluratkaisuja ja –kokonaisuuksia ...
 • Liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressin työntekijöiden motivaatio 

  Vlachopoulos, Sarah (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Lasten Fressin työntekijöiden tämän hetkinen motivaation taso ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi työssä pyrittiin antamaan mahdollisia kehitysehdotuksia, miten yritys voisi ...
 • Sisäisen viestinnän kehitysmahdollisuuksien selvitys 

  Korpela, Antti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli konsernin sisäisen viestinnän nykytilan selvitys sekä mahdollisten kehityskohteiden löytäminen. Toimeksiantaja kävi opinnäytetyöprosessin aikana läpi brändiuudistuksen, jonka tueksi opinnäytetyö ...
 • Fiilismittarin hyödyntäminen osana esimiestyötä OP Tampereessa 

  Virkkunen, Valtteri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää OP Tampereessa käyttöönotetun fiilismittarin hyötyjä esimiestyössä. Tutkimuksen kohteena on fiilismittarin nykytilan toimivuus. Tarkoituksena on siis antaa tietoa siitä, millä tavalla ...
 • Eettisen johtamisen ominaisuudet 

  Pesonen, Jenna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä ovat ne ominaisuudet, joita tarvitaan eettiseen johtamiseen. Tarkoituksena oli tuottaa toimeksiantajalle kehittämisehdotuksia eettiseen johtamiseen, joita voidaan hyödyntää osana ...
 • Innovaatiokeskuksen toimintamallin kehittäminen 

  Kuurto, Annmarie; Nieminen, Karri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toimintamallin kehittäminen toimeksiantajana toimineelle Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry:lle. Opinnäytetyössä etsittiin parhaita toimintamalleja Suomessa toteutetusta innovaatio ...
 • Asuntosijoittamisen kannalta parhaimmat alueet metron läheisyydessä 

  Karkola, Topias (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää asuntosijoittamisen kannalta parhaimmat alueet metron läheisyydessä. Tavoitteena tutkimuksessa oli selvittää, mitkä metron vaikutuksen alaisena olevista alueista ovat parhaita sijoituskohteita. ...
 • Saken maahantuonti, markkinointi ja tunnettuus Suomessa 

  Narushima, Maiyu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää saken maahantuonnin, markkinoinnin ja tunnettuuden nykytila Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää maahantuonnin ja markkinoinnin ongelmakohtia ja pohtia niihin ratkaisuja, ...
 • Grant Thornton Finland Oy:n työnantajamielikuvan kehittäminen 

  Kuoppa, Erika; Usai, Lisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Grant Thornton Finland Oy, joka kuuluu maailman johtaviin tilintarkastus-, yritysjärjestely-, vero- sekä muita asiantuntijapalveluita tarjoaviin organisaatioihin. Tavoitteena oli selvittää ...
 • Digitaalisuuden vaikutus taloushallinnon prosesseihin 

  Martikainen, Tuomas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli määrittää kohdeorganisaation tavoitetila. Kohdeorganisaation kirjanpitäjä on siirtymässä eläkkeelle lähivuosina, joten tutkimusongelmana oli selvittää, miten taloushallinto suoritetaan siitä ...
 • Kryptovaluutat piensijoittajan näkökulmasta 

  Ahvenainen, Tommi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään kryptovaluuttojen asemaa ja tulevaisuutta piensijoittajan näkökulmasta. Tavoitteena oli ottaa selvää kryptovaluuttojen tämän hetkisestä tilanteesta, pohtia niiden käyttöä ja mahdollisuuksia ...
 • Markkinointisuunnitelma FDM Finland Oy:lle 

  Santanen, Meri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia markkinointisuunnitelma 3D-tulostimia valmistavalle ja myyvälle yritykselle. Opinnäytetyön aihe syntyi yrityksen tarpeesta markkinointisuunnitelmalle ja tavoitteena oli toteuttaa toimiva ...
 • Nordic Bakery : Store Manager Guide 

  Skivalos, Marilena (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of the thesis is to create a store manager guide for a new store manager starting to work for the company, (from, the store manager’s point of view). The idea for the thesis started when I commenced employment ...
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus henkilökuljetusyrityksen toiminnassa 

  Kataja, Katja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön julkaisun aikaan eurooppalainen henkilötietolainsäädäntö on suuressa muutoksessa EU:ssa käynnissä olevan tietosuojan kokonaisuudistuksen myötä. Toukokuussa 2018 sovellettavaksi tullut Euroopan Unionin yleinen ...

Näytä lisää