Uusimmat viitteet

 • Yksityisen turvallisuusalan digitalisaatio Suomessa: tulevaisuuskuva vuoteen 2025 

  Vallin, Pasi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytteen tavoitteena on tuottaa yritykselle X tietoa, ennakoimalla digitalisaation mahdollisia tulevaisuuksia yksityisellä turvallisuusalalla. Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on tutkia miten digitalisaatio mahdollisesti ...
 • Miehittämättömien ilma-alusten käyttö yksityisellä turvallisuusalalla 

  Aro, Mika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kauko-ohjattavien miehittämättömien ilma-alusten käyttö on lisääntynyt viime vuosina nopeasti. Tekniikan kehittyessä pystytään miehittämättömiä ilma-aluksia hyödyntämään entistä enemmän myös kaupallisessa tarkoituksessa ...
 • Pankkitoimintaan kohdistuvat väärinkäytökset : kilpajuoksu väärinkäytösten torjumiseksi 

  Helenius, Joonas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nopeasti kehittyvä tietoyhteiskunta ja lainsäädäntö on muokannut pankkialaa kiihtyvällä tahdilla kauemmaksi perinteisestä konttoripohjaisesta asioinnista. Asiakkaan kohtaamiset siirtyvät konttoreista heidän älypuhelimiinsa ...
 • Sisälle suojautuminen korkeakouluympäristössä 

  Vainikainen, Juha-Pekka; Vastamäki, Aleksi; Virkkunen, Veikka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee sisälle suojautumisen harjoittelua korkeakouluissa. Opinnäytetyöryhmä sai erään ammattikorkeakoulun turvallisuuspäälliköltä ehdotuksen kehittää ammattikorkeakoulun sisälle suojautumiseen liittyvää ...
 • Kylpylän turvallisuusasiakirja 

  Kumpumäki, Saku; Saukkonen, Ilari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää elämyskylpylän turvallisuustoimintaa. Opinnäytetyön tuloksena oli turvallisuusasiakirja toimeksiantajalle, jota käytettäisiin osana kylpylän päivittäisen turvallisuustoiminnan ...
 • Security training gap analysis in Company X 

  Forsell, Annette (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  This bachelor’s thesis is conducted as a case study and is commissioned by a company that is called in this research as Company X. The objectives of this study are to determine gaps between of the case company’s security ...
 • Turvallisuustoimintojen yhdistäminen asiantuntijaorganisaatioiden absorptiosulautumisessa 

  Westlund, Vilho (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää miten asiantuntijaorganisaatioiden turvallisuustoiminnot tulisi yhdistää absorptiosulautumisessa. Tavoitteena on kuvata asiantuntijaorganisaatioiden ...
 • Ulkoministeriön tietoturvakäsikirja esimiehille 

  Virtanen, Matias (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö kokoaa ulkoministeriön esimiesten käyttöön tietoturvallisuutta käsittelevän ohjeistuksen tietoturvakäsikirjan muodossa. Käsikirja on osa organisaation tietoturvatiimin vuoden 2016 tavoitteita, ja sen tarkoitus ...
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimijoiden osaamisen kartoittaminen 

  Silekoski, Ilkka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli kartoittaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Lappeenrannan koulutuspaikan vapaaehtoisten toimijoiden ja kouluttajien osaaminen kyselyn avulla. Tilaajana työlle oli Maanpuolustuskoulutusyhdistys. ...
 • Henkilöstön turvallisuusosaamisen taso ja sen kehittäminen Osekkissa 

  Väärälä, Petri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus, jonka toimeksiantajana toimi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää toimeksiantajaorganisaation henkilöstön turvallisuusosaamisen nykytila. Tutkimuksen ...
 • Organisaation varautuminen hybridivaikuttamiseen resilienssiä kehittämällä 

  Kohtamäki, Henrik (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten turvallisuusalan yritys voi kehittää organisaation muutosjoustavuutta hybridivaikuttamisen uhka- ja häiriötekijöiden varalta. Tarkoituksena oli tuottaa kumulatiivisesti ...
 • Siviilikriisinhallinnan tarkkailija operaatiossa kertyneen osaamisen hyödyntäminen kotimaassa. 

  Laitinen, Miika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus on tutkimuksellisesti selvittää, pystytäänkö ETYJ:n Ukrainan tarkkailijaoperaatiossa kertynyttä osaamista hyödyntämään kotimaassa. Mahdollinen konkreettinen kehittäminen tapahtuu vasta opinnäytetyön ...
 • Työväkivaltatilanteiden varautumiskoulutuksen arviointi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla 

  Häkkinen, Petteri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työväkivaltatilanteisiin varautuminen koostuu useista eri osa-alueista, joista yhtenä oleellisena voidaan pitää työntekijän omien valmiuksien kehittämistä väkivaltatilanteiden varalle. Henkilökohtaisia valmiuksia pyritään ...
 • Työturvallisuusperehdytyksen kehittäminen erityishoidon osastolla 

  Ukskoski, Henna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli erityishoidon osaston työturvallisuusperehdytyksen nykytilan kartoittaminen sekä kehittämisehdotuksien esittäminen perehdytyksen parantamiseksi. Toimeksiantajana toimiva erityishoidon osasto ...
 • Pelastuslain 379/2011 vaikutukset väestönsuojien kunnossapitoon 

  Pohjosaho, Sonja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli pohtia mihin suuntaan Suomen väestönsuojien merkitys yhteiskunnassamme on menossa ja millä tavoin nykyinen pelastuslaki (379/2011) on ollut osaltaan ohjaamassa suojien kunnossapitoprosessia. ...

Näytä lisää