Uusimmat viitteet

 • Diabeteshoitotyön selkokielinen ohjausmateriaali Palvelukodit Pomarkun Tilkkutäkki Oy:lle 

  Haara, Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Kehittämistyön aiheena oli kehittää selkokielinen diabetesohjausmateriaali tyypin 2 diabeetikoille ja diabeteskortti henkilökunnalle kokonaisvaltaisesti toteutettavan diabeteshoitotyön turvaamiseksi. Kehittämistyö on rajattu ...
 • Enemmän työtä kuin teatterii : Psykodraamaryhmä työnohjaajaksi opiskelevan tukena 

  Ääri, Merja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Työnohjaajaksi kouluttautuminen on kasvuprosessi, jossa olennaista on itsetuntemuksen kehittyminen. Tämän vuoksi työnohjaajaopintoihin kuuluu osallistuminen työnohjaukseen. Osa vuosina 2010 - 2012 Satakunnan ammattikorkeakoulussa ...
 • Autismin koulutustarve Tampereella aikuisten kehitysvammaisten palveluissa 

  Sipponen, Tarja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Kehittämistehtävän tarkoituksena oli kartoittaa autismiosaamiseen liittyvää koettua koulutustarvetta tamperelaisten aikuisten kehitysvammaisten palveluissa. Tarkoitus oli myös kartoittaa autismiosaamisen nykytila ja ...
 • Terveydenhoitajan ja Asperger-nuoren tukikeskustelu 

  Lehtinen, Jaana (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän työelämälähtöisen kehittämistehtävän aiheena oli terveydenhoitajan ja Asperger-nuoren tukikeskustelu. Tarkoituksena oli tutustua Aspergerin-oireyhtymään syvällisesti ja tätä kautta oppia ymmärtämään Asperger-henkilön ...
 • Omatoimisuustuntien kehittäminen 

  Turunen, Marjut (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Kehittämisprojektin aiheena oli autismin kirjon oppilaiden omatoimisuustuntien rakennesuunnitelman ja arviointilomakkeen laadinta. Autismin kirjon henkilöillä on vaikeuksia elämänhallinnassa ja omatoimisuudessa. Tämän ...
 • Haastava käyttäytyminen -teos työkirjaksi 

  Valkama, Miia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Kehittämisaiheen avulla otettiin Anna-Kaisa Sipilän ja Kyllikki Kerolan kirjoittama kirja ”Haastava käyttäytyminen – syitä – muutoksen mahdollisuuksia” työkirjaksi autismiyksikköön. Toteutimme prosessimaisesti kirjan ...
 • Tukihenkilön vaihdon mallintaminen 

  Salonen, Soila (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän kehittämistehtävän aiheena oli mallintaa toimiva tukihenkilön vaihtaminen. Aihe tuli ajankohtaiseksi kun olin itse jäämässä pois tukisuhteesta ja autistinen tukiasukas tarvitsi uuden tukihenkilön tilalleni. Päätin ...
 • Kuvastruktuurit Antinkartanon toimintakeskuksen arkeen 

  Hämäläinen, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Kehittämishankkeeni tehtiin Antinkartanon toimintakeskukseen. Sillä pyrittiin parantamaan autismin kirjon henkilöiden sekä niiden kehitysvammaisten henkilöiden työpäivän sujuvuutta, joilla on kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen ...