Uusimmat viitteet

  • Leanin mahdollisuudet työprosessissa : Case: Yritys X 

    Enckell, Miia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
    Opinnäytetyön tavoite oli selvittää leanin mahdollisuuksia työprosessin tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisessa. Opinnäytetyön tarkoitus oli saada vastauksia tutkimus-kysymyksiin, jotka olivat ”Mitkä asiat työprosessissa ...