Uusimmat viitteet

 • Lähiesimiestyön haasteet : Aluemyyntipäällikkö - yritys X 

  Mäkinen, Juho (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Esimiestyön merkitys suhteessa henkilöstön työhyvinvointiin on kasvanut viime vuosina. Nykyisin esimiestyöllä tarkoitetaan aktiivista vuorovaikutussuhdetta henkilöstöön. Nykyään korostuu myös jokaisen työntekijän tasavertainen ...
 • Aid for Trade tulevaisuuden kehitysapuna : Case: Nigeria 

  Virtanen, Aleksi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli yksityiseen sektoriin kohdistuvaa kehitysyhteistyötä sekä Nigerian markkinoita suomalaisyritysten näkökulmasta. Työn toimeksiantajana oli Finpro Oy suullisella sopimuksella. Työn tavoitteena oli ...
 • Vaarallisten aineiden kuljetusprosessin kehittäminen : Case: DSV Road Oy 

  Kosonen, Moona (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on vaarallisten aineiden kuljetusprosessin kehittäminen case-yrityksen vienti- ja tuontikuljetuksissa. Työn tarkoituksena on kuvata prosessin nykytila ja ongelmia aiheuttavat tekijät. Tutkimuksen ...
 • Finland's Country Brand : Case: Young Travellers 

  Peltola, Henrika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Country branding is an important concept in today’s world. Globalization means that countries compete with each other to attract the attention, respect and trust of investors, tourists, consumers, donors, immigrants, media ...
 • Päivittäistavarakaupan Duopoli-asetelma Suomessa 

  Toivanen, Kai (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen päivittäistavarakauppa on muuttunut viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana merkittävästi. Suuri osa pienistä päivittäistavarakauppaa harjoittavista yrityksistä on lopettanut toimintansa, tai he ovat myyneet koko ...
 • Suomalaisen pienpanimon kansainvälistyminen : kohdemaana Sveitsi 

  Toivanen, Tatu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lähtökohtana opinnäytetyölle oli tutkia Sveitsiä markkina-alueena suomalaiselle pienpanimon tuotteelle. Työssä ei ole nostettu yhtä panimoa tai tuotetta esille, vaan se on avoimesti käytettävissä apuna kaikille ...
 • Lainakattolaki ja eriarvoisuus 

  Laine, Vilma (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Myrskylän säästöpankille. Myrskylän säästöpankki toimii Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueella. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, asettaako enimmäisluototussuhteen muutos, eli niin ...
 • Kulttuurin merkitys liiketapaamisessa : suomalaisen ja brasilialaisen liiketoimintakulttuurin vertailu 

  Honkalampi, Anniina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin kulttuurin merkitystä liiketapaamisessa, sekä vertailtiin suomalaista ja brasilialaista liiketoimintakulttuuria. Tavoitteena oli tunnistaa suomalaisen ja brasilialaisen liiketoimintakulttuurin ...
 • Riskinhallinta ja tunteiden käsittely nettipokerissa 

  Himanen, Aleksi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pokerissa hyvä riskinhallinta on elintärkeää pelaajan pelien jatkuvuuden kannalta. Hyvin moni muuten potentiaalinen pokerinpelaaja pilaa omat ansainta mahdollisuutensa huonon riskinhallinnan takia ja menettää jossain ...
 • Tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen häiriökunnossapidon mallintamisen avulla : Case: ABB IACT 

  Paavilainen, Sebastian (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kiristyvä kilpailutilanne on johtanut yritykset kehittämään omia prosessejaan ja liiketoiminnan osa-alueita, joita oli ennen pidetty vain kulueränä. Kunnossapito on ollut jatkuvan kehityksen alla, sillä alan määritelmät ...
 • Internationalization: Entering the Russian Market : Case: Company X 

  Alén, Linda (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  In a rapidly globalizing world, internationalization has become a vital aspect in the business world. As companies seek growth, they look to foreign markets. The rapid development of technology in recent decades has ...
 • Kansainvälisen kaupan maksu- ja toimitusehdot : Case: Kumera Drives Oy 

  Heinonen, Sohvi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö keskittyy kansainvälisen kaupan yleisesti käytettävissä oleviin maksu- ja toimitusehtoihin. Työn toimeksiantaja on Kumera Drives Oy, joka toimii konepaja- ja metalliteollisuuden alalla. Työn tarkoituksena ...
 • Suomen ja Venäjän välisen uuden rautatieliikennesopimuksen seuraukset Venäjältä saapuviin tuontikuljetuksiin : Case: Yritys X 

  Ikonen, Heidi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Suomen ja Venäjän välinen uusi rautatieliikennesopimus ja sen seuraukset Venäjältä saapuviin tuontikuljetuksiin. Työ on rajattu käsittelemään tavaraliikennettä ja erityisesti vaarallisten ...
 • Nykytilakartoitus sukellusliikkeiden palvelun laadusta Sri Lankassa : Kohdealueina Hikkaduwa & Mirissa 

  Salimäki, Petri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin perustuva tapaustutkimus. Opinnäytetyön aiheena oli sukellusliikkeiden palvelun laadun analysointi Sri Lankassa. Kohdealueiksi tutkimukselle valittiin Hikkaduwa, ...
 • Pienyrityksen digitaalinen markkinointi : Case: EPS-Tekniikka Oy 

  Samula, Nita (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Digitaalinen markkinointi kehittyy joka päivä isommaksi osaksi yleistä markkinointisuunnitelmaa, ja yrityksen läsnäolo alkaa olla merkityksellistä yhä useammassa digitaalisen markkinointiviestinnän kanavassa kilpailun ...

Näytä lisää