Uusimmat viitteet

 • Hihnakuljetinmallin kehitystyö 

  Palmroth, Eero (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä, jonka tilaajana on ympäristö- ja kierrätysteknologiaan keskittynyt RecTec Engineering Oy, pyrittiin yhtenäistämään erään yrityksessä valmistettavan hihnakuljetinmallin suunnittelua sekä kerätä malliston ...
 • Opiskelijoiden perehdyttäminen työsalitoimintaan : Työturvallisuuden näkökulmasta 

  Ovaska, Jarmo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli lisätä autonasentajaopiskelijoiden turvallista työskentelyä Koulutuskeskus Salpauksen auto- ja logistiikka-alan työsalissa. Työsalissa opiskelee 1-3 luokan opiskelijoita yhteensä noin 150. ...
 • Varastointi ja varastoinninohjaus : Case: Levypyörä Oy 

  Anttonen, Mika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda parempi varastointitapa kuin jo olemassa oleva ja tuoda esille erilaisia vaihtoehtoja varastoinnin kehittämiseksi. Opinnäytetyön tavoitteeseen tuli monia kohtia, kuten varastoinnin ...
 • 3D-konenäköanturin käyttö pinnanlaatusovelluksessa : Lahden ammattikorkeakoulu 

  Tiihonen, Jussi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada aikaiseksi Lahden ammattikorkeakoululle opetuskäyttöön laite, jolla voidaan demonstroida SICKin 3D-konenäkökameroiden ja -anturien eri käyttötarkoituksia teknologiateollisuudessa. ...
 • TUOTANTOSOLUN KÄYTTÖLIITTYMÄN LAAJENNUS 

  Salmela, Henri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli jo olemassa olevan tuotantosolun lavakuljettimien käyttö-liittymän laajentaminen ja päivittäminen. Työ tehtiin kevään 2018 aikana suureen elin-tarviketeollisuuden yritykseen, joka haluttiin yrityksen ...
 • PK8-linjan rullanpakkauskoneen ennakkohuoltosuunnitelma : UPM Kymi 

  Rieppola, Marko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ennakkohuoltosuunnitelma UPM Kymin paperitehtaalla olevalle PK8-linjan rullanpakkauskoneelle. Ennakkohuoltosuunnitelman tarkoituksena on parantaa rullanpakkauskoneen käyttövarmuutta ja ...
 • Moottorivaraston inventointi 

  Veini, Tommi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee Koskisen Oy:n Järvelän yksikön vaneritehtaan moottorivaraston inventointia. Työn tavoitteena oli selvittää vanhan kunnossapitojärjestelmän paikkansapitävyys varastossa ja korjata puutteet sekä ...
 • Teollisuuspolttimien massaräätälöinti : Oilon Oy 

  Ma, Xiao (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Oilon Oy:lle menetelmä, jonka avulla saisi asiakkaan haluamat optiot lisättyä teollisuuspolttimien rakenteisiin toiminnaohjausjärjestelmässä Microsoft Dynamics AX, ilman että joutuu ...
 • Kokoonpano- ja testausohjeet maalämpöpumpputuotantoon 

  Sulka, Sami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ja kehittää tuotannon kokoonpano- ja testausohjeet Oilon Oy:n uusille maalämpöpumppumalleille. Työ tehtiin Oilon Oy:n Hollolan ja Lahden tehtaalla. Kokoonpano-ohjeet toteutettiin ...
 • Ennakkohuoltosuunnitelman päivitys 

  Lahtinen, Aleksi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja parantaa Jeld-Wen Suomi Oy:n ennakkohuoltosuunnitelmia löytämällä uusia tarkastuskohteita ja priorisoimalla eri toimenpiteet eri henkilöstölle. Tavoitteena oli pyrkiä seuraamaan ...
 • Logiikkaohjelman testauksen kehittäminen : Raute Oyj 

  Taavila, Ossi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehostaa Raute Oyj:n automaatiosuunnittelua etsimällä eri keinoja logiikkaohjelman valmiusasteen toteamiseen. Tavoitteena on löytää logiikkaohjelmista virheet jo suunnitteluvaiheessa ja näin ...
 • Varastotrukin pito : Mekaanisen pidon paranaminen 

  Seppälä, Samuel (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee Rocla Oy:n matalakeräilijän kehitystyötä mekaanisen pidon osalta. Aineistoa koskee salassapitovelvollisuus. Aiheena on mekaanisen pidon parantaminen nelipyöräisessä varastotrukissa. Mekaaninen ...
 • Automaatio- ja mekaniikkasuunnittelijan ohjeet 

  Järvinen, Jere; Sainio, Sami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää automaatio- ja mekaniikkasuunnittelijan oh-jeet. Ohje tehtiin ALTEN Finlandille, ja sen tarkoitus on toimia perehdytysmateriaalina uudelle työntekijälle sekä olla kaikkien ...
 • Kunnossapidon henkilöstöresurssien seuranta ja työaikakirjausten oikein kohdentaminen 

  Orpana, Sami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee kunnossapidon työajan seurantaa: miten hyvin se vastaa toteutunutta työtä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, tekevätkö työntekijät sitä työtä, mitä työajanseurantajärjestelmä näyttää heidän ...
 • Pölytestauskaapin leimahdusriskin ja soveltuvien räjähdyksentorjuntakeinojen kartoitus 

  Ruotsalainen, Ossi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli kartoittaa Kemppi Oy:n uuden valmisteilla olevan pölytestauskaapin leimahdusriskiä ja soveltuvien räjähdyksentorjunnan keinoja. Sen tarkoituksena oli selvittää, missä olosuhteissa pölytestauskaappia on ...

Näytä lisää