Uusimmat viitteet

 • Moottorivaraston inventointi 

  Veini, Tommi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee Koskisen Oy:n Järvelän yksikön vaneritehtaan moottorivaraston inventointia. Työn tavoitteena oli selvittää vanhan kunnossapitojärjestelmän paikkansapitävyys varastossa ja korjata puutteet sekä ...
 • Teollisuuspolttimien massaräätälöinti : Oilon Oy 

  Ma, Xiao (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Oilon Oy:lle menetelmä, jonka avulla saisi asiakkaan haluamat optiot lisättyä teollisuuspolttimien rakenteisiin toiminnaohjausjärjestelmässä Microsoft Dynamics AX, ilman että joutuu ...
 • Kokoonpano- ja testausohjeet maalämpöpumpputuotantoon 

  Sulka, Sami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ja kehittää tuotannon kokoonpano- ja testausohjeet Oilon Oy:n uusille maalämpöpumppumalleille. Työ tehtiin Oilon Oy:n Hollolan ja Lahden tehtaalla. Kokoonpano-ohjeet toteutettiin ...
 • Ennakkohuoltosuunnitelman päivitys 

  Lahtinen, Aleksi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja parantaa Jeld-Wen Suomi Oy:n ennakkohuoltosuunnitelmia löytämällä uusia tarkastuskohteita ja priorisoimalla eri toimenpiteet eri henkilöstölle. Tavoitteena oli pyrkiä seuraamaan ...
 • Logiikkaohjelman testauksen kehittäminen : Raute Oyj 

  Taavila, Ossi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehostaa Raute Oyj:n automaatiosuunnittelua etsimällä eri keinoja logiikkaohjelman valmiusasteen toteamiseen. Tavoitteena on löytää logiikkaohjelmista virheet jo suunnitteluvaiheessa ja näin ...
 • Varastotrukin pito : Mekaanisen pidon paranaminen 

  Seppälä, Samuel (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee Rocla Oy:n matalakeräilijän kehitystyötä mekaanisen pidon osalta. Aineistoa koskee salassapitovelvollisuus. Aiheena on mekaanisen pidon parantaminen nelipyöräisessä varastotrukissa. Mekaaninen ...
 • Automaatio- ja mekaniikkasuunnittelijan ohjeet 

  Järvinen, Jere; Sainio, Sami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää automaatio- ja mekaniikkasuunnittelijan oh-jeet. Ohje tehtiin ALTEN Finlandille, ja sen tarkoitus on toimia perehdytysmateriaalina uudelle työntekijälle sekä olla kaikkien ...
 • Kunnossapidon henkilöstöresurssien seuranta ja työaikakirjausten oikein kohdentaminen 

  Orpana, Sami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee kunnossapidon työajan seurantaa: miten hyvin se vastaa toteutunutta työtä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, tekevätkö työntekijät sitä työtä, mitä työajanseurantajärjestelmä näyttää heidän ...
 • Pölytestauskaapin leimahdusriskin ja soveltuvien räjähdyksentorjuntakeinojen kartoitus 

  Ruotsalainen, Ossi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli kartoittaa Kemppi Oy:n uuden valmisteilla olevan pölytestauskaapin leimahdusriskiä ja soveltuvien räjähdyksentorjunnan keinoja. Sen tarkoituksena oli selvittää, missä olosuhteissa pölytestauskaappia on ...
 • Robotin lavaussolu 

  Utela, Vesa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia osana projektiryhmää, jonka työtehtävänä oli toimittaa asiakkaan tilaama robottisolu. Projekti sisälsi kaiken robottiaseman suunnittelusta luovutukseen. Opinnäytetyössä käydään ...
 • Konfiguraattorityökalun toteutus hihnasyöttimelle 

  Jaakonaho, Sami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa modulaarinen ja konfiguroitava tuoterakenne sekä tarvittavat konfigurointitoiminnallisuudet Lahti Precision Oy:n tuotteisiin lukeutuvalle hihnavaakasyöttimelle. Aihe oli osa tuotteen ...
 • ISO 1456 -standardin soveltaminen CU-osien pinnoitukseen : Sovelletun koesarjan teettäminen ja testaus. Kemppi-standardin luominen. 

  Kivioja, Eetu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kemppi Oy:n toimeksi antamassa tutkimuksessa oli tavoitteena parantaa markkinoitavien MIG-kaasusuuttimien pinnoitteen laatua sekä syventää asiantuntemusta erilaisten komponenttien sähkökemialliseen pinnoitukseen. Työssä ...
 • Suunnittelun automatisointi : Case: Teknoware Oy 

  Kimpanpää, Mikko; Tinnilä, Teemu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa automaattiavusteisen suunnittelun mahdollisuuk-sia ja vaihtoehtoja niiden toteuttamiseen Teknoware Oy:ssä. Lisäksi luoda oma automaatti, jonka avulla saataisiin ensikosketus ...
 • Rationalisointiprosessin kehittäminen : Case: Teknoware Oy 

  Vilmi, Jarkko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsitteli Teknoware Oy:n olemassa olevan tuotteen rationalisointia ja tuotteiden rationalisointiprosessin kehittämistä. Tavoitteina työssä oli suunnitella korvaava tuote vanhan tilalle sekä luoda tuotteiden ...
 • Superkondensaattorien juotosmenetelmän tehostaminen : Case: Teknoware Oy 

  Aho, Emma (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella tehokas kondensaattorien juotosmenetelmä Teknoware Oy:lle turvavalaisimien loppukokoonpanoon. Projektiin sisältyi tiedonhakua, ideointia, automaatio- ja mekaniikkasuunnittelua, ...

Näytä lisää