Uusimmat viitteet

 • Osaamisen kehittäminen Asiakasmestaritiimissä : Case: Pankki X 

  Lindfors, Juho (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia osaamisen kehittämisen suunnitelma Asiakasmestaritiimille, johon tutkija itse kuuluu. Toimeksiantajana toimi Keski-Uudellamaalla toimiva Pankki X. Pankki X:ssä on syksyllä 2018 tapahtumassa ...
 • Kurottajankuljettajien perehdytysohjelman laatiminen 

  Shawar, Joonas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli laatia kohdeyritykselle toiminnallisena opinnäytetyönä kattava ja johdonmukainen, pääasiallisesti ympäripyörivien kurottajien kuljettajille suunnattu perehdytysohjelma tukimateriaaleineen. ...
 • Kuluttaja-asiakas sähköisen sisällön käyttäjänä : Case: Etelä-Suomen Sanomat 

  Pohjolainen, Minna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee internetiin liittyvän journalismin sekä koko mediatoimialan murrosta. Internetissä pitää olla läsnä, mutta samalla erilaiset verkkojulkaisut sekä sosiaalinen media vähentävät perinteisten sanomalehtien ...
 • Risuja vai ruusuja? Kauppapuutarhan asiakastyytyväisyys : Case: Kaijansinkon Puutarha Oy 

  Komonen, Nuppu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö perustuu Kaijansinkon Puutarha Oy:n asiakkaille suunnattuun asiakastyytyväisyyskyselyyn, joka toteutettiin verkkolomakkeena puutarhan myyntikauden aikana kesällä 2018. Vastaajia kertyi yli 520. Tutkimusmenetelmä ...
 • Verkkokauppaprosessin kehittäminen - case: Lumo-kotikeskus Lahti 

  Tuomisto, Heikki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli verkkokauppaprosessin kehittäminen Lahden Lumo-kotikeskuksessa. Työn tavoitteena oli löytää keinoja, joiden avulla verkkokauppaprosessi saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin. Opinnäytetyö koostuu ...
 • Liikuntaleirin kehittäminen palvelumuotoilun keinoin Case: Vierumäen leiritulet 

  Peltola, Elina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän Opinnäytetyön tavoitteena on luoda Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu ry:n järjestämälle lasten ja nuorten Vierumäen Leiritulet-liikuntaleirille ideoita siitä, miten leiriä voisi tulevaisuudessa kehittää sekä luoda ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus : Case: Lahden Pelicans Oy 

  Saari, Olli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suorittaa asiakastyytyväisyystutkimus Lahden Pelicans Oy:lle. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää asiakastyytyväisyyttä ja sen muodostumista koskien Pelicansin kotiotteluiden aikana ...
 • Luottamuspääoma innovaatioiden mahdollistajana : Toimintatapainnovaatiot kaupan alalla 

  Kautiainen, Sanni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee 18-29-vuotiaiden kaupan alan työntekijöiden luottamuspääomaa, ja sen vaikutusta toimintatapainnovaatioiden syntymiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten luottamuspääoma ilmenee ...
 • Taloushallinnon digitalisaation vaikutukset tilintarkastuksessa 

  Helin, Marjukka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona suomalaiselle tilintarkastuksia suorittavalle yritykselle. Työn tavoitteena oli selvittää, miten digitalisaatio ja sähköiset järjestelmät vaikuttavat tilintarkastukseen tulevaisuudessa. ...
 • Työhyvinvointi muutostilanteessa : Case: Yritys X 

  Oksanen, Henna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan muutostilanteen vaikutuksia työhyvinvointiin toimeksiantajayrityksessä. Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena on selvittää toimeksiantajayrityksen työhyvinvoinnin tilaa ...
 • Digitaalisen palvelutuotteen lanseeraaminen 

  Kangas, Markus (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee palvelutuotteen uudelleen lanseerausprosessia. Opinnäytetyössä case esimerkkinä on maahantuonti- ja tukkuyrityksen digitaaliseen muotoon suunniteltu ja toteutettua liikelahja-kuvastoa. Case ...
 • Uuden työntekijän perehdyttäminen asiakaspalvelijaksi : Case: Cubus Willa Hyvinkää 

  Tervo, Nea (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö syntyi Cubus Willa Hyvinkään esimiehen pyynnöstä laatia uuden työntekijän perehdytyssuunnitelma. Liikkeessä ei aiemmin ollut käytössä tarkkaa suunnitelmaa uusien työntekijöiden perehdyttämiseen, joten ...
 • Teollisuusyrityksen palvelullistuminen : Case: Uponor Suomi Oy ja Uponor Infra Oy 

  Tawast, Laura (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Uponorin palvelullistumista voidaan kehittää. Opinnäytetyö haki vastauksia kysymyksiin ”Mikä on Uponorin asiakaspalveluorganisaation nykytila?”, ”Mitkä ...
 • Henkilöstötietojärjestelmän hyödyntäminen esimiestyössä : Case: SOE Busproduction Finland Oy 

  Jokela, Päivi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää, miten toimeksiantajayrityksen esimiesten käytännön osaaminen vaikutti siihen, miten he hyödynsivät Sympa HR -henkilöstötietojärjestelmää päivittäisessä työssään. Lisäksi haluttiin tutkia, ...
 • Asiakaskokemuksen kartoittaminen : Case Kiinteistömaailma Lahden Kodit Oy 

  Manner, Mia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Asiakaskokemus tarkoittaa yksilön muodostamaa kokemusta yrityksestä, tuotteesta tai palvelusta. Sen muodostumiseen vaikuttavat lukuisat niin tunne- kuin järkiperäiset-kin syyt Asiakaskokemus on kovaa vauhtia kaikkien ...

Näytä lisää