Uusimmat viitteet

 • Motivaatiopolkuja huomisen työpäivään 

  Kousa, Päivi Tuulikki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Inhimillinen, ihmiseen sitoutunut, aineeton pääoma on tutkimuksissa arvioitu keskeiseksi tulevaisuuden työelämäresurssiksi. Sen hyödyntäminen on menestyvien organisaatioiden tunnusomaisin piirre useiden muiden tulevaisuuteen ...
 • Tehokas markkinointi sosiaalisessa mediassa : case: Kaslink Aito 

  Puuri, Jussi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö analysoi markkinointia sosiaalisessa mediassa. Opinnäytetyön tavoitteena oli eritellä eri sosiaalisen median kanavien erityispiirteet ja näiden perusteella tehokkaat markkinointitoimenpiteet niissä. ...
 • Hankesuunnitelma : Case: VAPA-hanke Jukolan ja Venlojen viestin vapaaehtoisten valmentamiseen 

  Mikkonen, Krista (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Lahden ammattikorkeakoululle ja sen tarkoituksena oli luoda Jukolan ja Venlojen viestin vapaaehtoisten asiakaspalveluvalmennus -hanke. Tavoitteena oli luoda hankesuunnitelma, joka vastaa ...
 • Kasvustrategia : Case: Sähköyritys TMI 

  Ollikkala, Miia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli kasvustrategiaa ja sen tavoitteena oli tutkia sähköalan yrityksen toimintaa ja luoda toiminnan, sekä yrityksen tavoitteiden pohjalta kasvustrategia. Tutkimuksen pääongelmana oli selvittää, mistä ...
 • Facebook-arvonnat ja -kilpailut markkinointiviestinnän osana : Case: Osuuskauppa Hämeenmaa 

  Laurén, Miitta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Osuuskauppa Hämeenmaalle. Työn tarkoituksena oli selvittää, miksi Hämeenmaan järjestämiin Facebook-arvontoihin ja -kilpailuihin osallistutaan ja miksi ei. Tavoitteena oli selvittää, miten ...
 • Asiakaspalvelun ja visuaalisen ilmeen tutkimus ja kehitys : Case: Maria Drockila Oy 

  Päiväranta, Miko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Maria Drockilan kynttiläpajan kanta-asiakkaiden mielipiteitä, ja kokemuksia yrityksen asiakaspalvelusta sekä tuotteiden ja myymälän visuaalisesta ilmeestä. Tavoitteena oli, että ...
 • Verkkokaupan joulukampanja : Case: Kinnarin Tilatoimi Oy 

  Leinonen, Maija (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Kinnarin Tilatoimi Oy:lle. Työn tavoitteena oli suunnitella, toteuttaa ja analysoida yrityksen verkkokaupalle myyntiä edistävä kampanja. Kampanja toteutettiin digitaalisen markkinoinnin ...
 • Sijoitusneuvonnan merkitys sijoittajan päätöksenteossa 

  Kanninen, Aleksi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee sijoituspalveluiden tarjoamista ja sijoitusneuvojan työtä. Työn tavoitteena oli selvittää sijoitusneuvojan merkitystä ja vaikutusta sijoittajan päätöksenteossa. Tutkimuksessa selvitettiin ...
 • Kilpailukykyisen vaatetusalan yrityksen perustaminen Lahteen 

  Solkio, Heidi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yrityksen perustaminen vaatii kovaa työtä, halua ja rohkeutta aloittavalta yrittäjältä. Uusi yritys menestyy, jos se on kilpailukykyinen. Varsinkin vaatetusalan yrittäjän on uskottava itseensä, tuotteisiinsa ja taitoihinsa, ...
 • Markkinointi sosiaalisessa mediassa : Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkeli 

  Hokkanen, Jani (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena on markkinointi sosiaalisessa mediassa. Valitsin aiheen tehdessäni harjoittelua Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkelissä. Koin markkinoinnin sosiaalisessa mediassa erittäin ajankohtaiseksi aiheeksi, ...
 • Pienten rakennusyritysten odotukset asiakasviestinnästä uudisasuntokaupassa 

  Larjanne, Santeri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee uudisasuntokaupan alaa sekä kiinteistövälittäjän toimintaa sen parissa. Työn toimeksiantaja oli Ideaalitilat LKV, joka toimii asuntokaupan alalla Laris Oy:n alaisuudessa. Työn tarkoituksena on ...
 • Taloushallinnon toimintojen järjestäminen ammattitoiminnassa : Case Ammatinharjoittaja X 

  Korhola, Terhi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee taloushallinnon toimintojen järjestämistä ammattitoiminnassa. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia taloushallinnon osa-alueita ammatinharjoittajan täytyy tuntea, jotta voi hoitaa itsenäisesti ...
 • Z-sukupolven brändimielikuviin vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa : Case: Valmennustiimi Eximia Oy 

  Anttila, Jenni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Z-sukupolven brändimielikuviin vaikuttamista sosiaalisessa mediassa. Päätutkimusongelmaksi muodostui: ”Kuinka vaikuttaa Z-sukupolven brändimielikuviin sosiaalisen median kautta?”. ...
 • Bränditutkimus : Case: Lahden Diakonialaitos 

  Kaukinen, Tiina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia sitä, miten Lahden Diakonialaitos eli Dila tunnetaan Päijät-Hämeen seudulla. Toisin sanoen, tavoitteena oli selvittää, minkälaisena yrityksenä Dila nähdään ja kuinka hyvin sen tarjoamat ...
 • Järjestelmämuutoksen käyttöönoton kehittäminen Osuuskauppa Hämeenmaalla 

  Suokas, Anna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Osuuskauppa Hämeenmaalle ja se käsittelee järjestelmämuutosten käyttöönottoa marketkaupan myyjien näkökulmasta. Työn tarkoituksena oli selvittää myyjien kokemuksia aikaisemmista tavoista ...

Näytä lisää