Uusimmat viitteet

 • Interaktiivinen 360-ympäristö 

  Halmesaari, Sampsa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 360-kuvauksen käyttökohteita, tekniikoita ja tämänhetkisestä tilannetta. Opinnäytetyön ensimmäisessä osiossa tutustuttiin interaktii-visuuteen tietotekniikassa ja sen käyttökohte ...
 • Henkilökuvan käsittely Adobe Photoshopissa 

  Tamminen, Patrick (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään eri vaiheita henkilökuvan käsittelystä. Työn tarkoituksena oli luoda visuaalisesti miellyttävä henkilökuva hyödyntämällä Adobe Photoshopin Camera Raw -kuvan muokkausominaisuuksia ja käyttämällä ...
 • Kuvakerronnan kehitys videopeleissä : Case: Dragon Age 

  Lilja, Anni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään kolmen eri pelin välianimaatioita ja vertaillaan niiden kameratyötä, asetelmallisuutta, visuaalista kerrontaa sekä sitä, miten nämä ovat kehittyneet kolmen pelien myötä. Työssä käsitellään myös ...
 • 3D-mallin hyödyntäminen arkeologisessa tutkimuksessa : Case: Virtuaalinen Lahden kylä 

  Järveläinen, Riikka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, millaisia uusia mahdollisuuksia 3D-mallit tuovat arkeologisiin tutkimuksiin. 3D-mallinnuksen avulla voidaan rekonstruoida esineitä, patsaita, rakennuksia tai vaikka kokonaisia ympäristöjä, ...
 • M-Filesin käyttöönotto ja käyttö pienyrityksessä : Case: Laktek Engineering Oy 

  Lakka, Tytti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käydään läpi yleisesti, mikä on dokumenttienhallintajärjestelmä ja miksi se olisi tarpeellinen nykypäivän yrityksille. Työssä kerrotaan, kuinka M-Files otetaan käyttöön ja miten sitä käytetään, niin yleisesti, ...
 • Digitaalisen valokuvan kohina ja sen hallinta 

  Myllymäki, Olli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä perehdyttiin kohinan syntyyn, luonteeseen ja periaatteisiin digitaalisessa valokuvassa sekä eriteltiin kohinan eri lähteitä ja tyyppejä. Tutkittiin myös kameran ominaisuuksia, sekä vakioita että muuttujia, jotka ...
 • Mediatekniikan hyödyntäminen teollisuusyrityksen markkinoinnissa : Case: Makron 

  Hautakoski, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe oli mediatekniikan hyödyntäminen teollisuusyrityksen markkinoinnissa. Tarkoituksena oli miettiä mediatuotteita, joilla voi esitellä yritystä ja havainnollistaa sen palveluja potentiaalisille asiakkaille ...
 • Hahmomallinnuksen menetelmät 

  Aarnio, Matti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä Opinnäytetyössä käsitellään eri menetelmiä hahmon mallintamiseen 3D-muodossa. Teoriaosuus kattaa tietoa teknisestä toteutuksesta ja lyhyesti historiasta. Case-osuudessa tehdään teoriaosuudessa käytyjä tekniikoita ...
 • Painoaineiston tuottamisen työnkulku : Roll-up 

  Rouhiainen, Oona (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdytään työnkulkuun painoaineiston tuottamisessa. Työssä selvitettiin, mitä suunnittelijan tulee ottaa huomioon valmistaessaan suurkuvan, kuten roll-upin, avointa tai painovalmista painoaineistoa ...
 • Timelapse-kuvaus järjestelmäkameralla 

  Taponen, Henri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin timelapse- eli intervallikuvauksen järjestelmäkameralla. Työn tarkoituksena oli tutkia, mitä timelapse-videon toteutus vaatii. Työllä ei ole toimeksiantajaa, vaan aiheen valinta tapahtui ...
 • Digitaalinen maalaaminen : Tekninen näkökulma digitaaliseen taiteeseen 

  Pietilä, Riina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään digitaalisen maalaamisen eri ominaisuuksia teknisemmästä näkökulmasta niin käytettävien ohjelmien, maalaustekniikoiden kuin laitteiden osalta. Työssä käsitellään myös hieman digitaalisen taiteen ...
 • Interaktiivinen 360-video 

  Tsokkinen, Rita (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin 360-videon tuotantoon. Tavoitteina oli selvittää, millasia kuvausvälineitä markkinoilla on. Lisäksi tarkoitus oli tutkia niiden teknisiä ominaisuuksia tarkemmin. Jälkituotannosta esitellään ...
 • 3D-mallintaminen FPS-pelin näkökulmasta 

  Laakso, Sonja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä keskityttiin 3D-mallintamiseen ja animaatioon FPS-pelin näkökulmasta. Pelien ensimmäisen persoonan asetelma antaa realistisen tuntuman ruudulla tapahtuvaan toimintaan ja tilanne on samaistuttavissa. ...
 • Mobiilisovelluksen kehittäminen LAMK Oy:lle 

  Kupiainen, Aino (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä kuvataan mobiilisovelluksen kehityksessä huomioon otettavia asioita sekä Lahden ammattikorkeakoululle kehitettävän mobiilisovelluksen työprosessia. Sovellus toteutettiin Service Studio -kehitysalustalla, ...
 • Minimalistisen 3D-animaatiotuotannon vaiheet ja työkalut : case: Nokia Saving Lives 

  Suponin, Kim (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin 3D-animaatioiden luontiprosessiin keskittyen etenkin tuotanto- ja jälkituotantovaiheisiin. Työn teoriaosuudessa tutkittiin tietokoneella tuotetun liikkuvan kuvan tuotantovaiheita sekä verrattiin ...

Näytä lisää