• Palette : Modulaarinen Sohvajärjestelmä 

   Molin, Toivo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni aiheena oli suunnitella tuote yhteistyössä Syfco Oy:n kanssa. Taustoitusvaiheessa tutustuin Syfco Oy:hun ja heidän kilpailijoihinsa markkinoilla. Tutkin ihmisten arvoja ja motiiveja ja mitkä niistä vaikuttavat ...
  • Taitto : Akustinen elementti julkitilaan 

   Hakala, Samuli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee julkitilojen akustiikkaan vaikuttavia tekijöitä ja keskittyy niihin kaikkiin peruselementteihin, jotka on suunnittelijan näkökulmasta hyvä ottaa huomioon. Lop- putuloksena suunnitellaan tuotekonsepti, ...
  • Two Shakes of a Lamb's Tail 

   Harjapää, Ilona (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Two Shakes of a Lamb’s Tail -opinnäytetyö käsittelee tuotesemantiikkaa, maskottihahmoja sekä söpöyttä vaatesuunnittelun näkökulmasta. Opinnäytetyön tutkimusosassa tutustutaan tuotesemantiikan perusteisiin eli siihen, mitä ...
  • SVO Project 9 

   Mukkulainen, Ivo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   The subject is a classic car of the future. I want to show how driver's passion can continue in the future considering future technology and standards. New possibility to drive on the race track and not to be scared about ...
  • Pause : palautumiseen kannustavan taukotilan konsepti ja tilasuunnitelma 

   Saarivirta, Peppi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkin työssäni työperäistä stressiä ja sen vaikutusta yksilöön ja työyhteisöön. Tarkastelen myös digitalisaation vaikutusta elinympäristöön ja työkulttuuriin. Tutkin palautumisen eri keinoja ja sovellan niitä osaksi ...
  • Stockmann Sushi Bar palvelukonseptin uudelleen brändäys 

   Seppänen, Miska (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Helsingin keskustan Stockmann tavaratalon Sushi Barin palvelukonseptin uudelleen brändäystä. Prosessia on tehty yhdessä asiakkaan kanssa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. ...
  • Mielikuvien hyödyntäminen pakkauksissa 

   Hytönen, Kevin (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni on Itsenäisesti toteutettu projekti, joka käsittelee pakkausviestintää, mielikuvien luomista ja tuotepakkauksiin liittyviä konventioita eli ns. pakkausstereotypioita. Käyn läpi elementit, joista tuotepakkaus ...
  • It's Pure pakkausilme 

   Ottela, Inka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on tuotettu suomalaisen It’s Pure Oy:n toimeksiantona. Työn tavoitteena oli luoda pakkausilme yrityksen valitsemille brand label -tuotteille ja pyrkiä löytämään keinoja brändin vahvistamiseksi. Syventääkseni ...
  • Visuaalinen identiteetti Vessi Vessi Visualsille 

   Hakala, Tatu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyökseni olen uudistanut visuaalisen identiteetin yritykselle nimeltä Vessi Vessi Visuals, jonka toimialana on valo- ja videokuvaus. Työni taustaksi olen keskittynyt brändäykseen, henkilöbrändäykseen sekä ...
  • Alter Egos & User ID's : Opinnäytetyö, aiheena käyttäjälähtöinen transgressio sosiaalisessa mediassa ja sen suora vaikutus muotibrändiin. 

   Sellgren, Tara (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   In this thesis I study the user driven transgression in social media, and its direct impact, digitally, on a fashion brand. By transgression, ‘breaking norms’, in social media I mean the social media activism and the search ...
  • HÄVYTÖN : Kantaa ottava vaatemallisto artistille 

   Määttä, Kati (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Hävytön-opinnäytetyössäni tutkin mitä on suhtautumisemme mediassa ja mainonnassa esiintyvään esineellistämiseen. Inspiraationi aiheen valintaan pohjautuu hyvin vahvasti musiikkivideoihin, joissa objektisoiva ...
  • Hi-tech, Bye-tech - sesongiton naistenvaatemallisto inspiroitunut postdigitaalisuudesta 

   Aalto, Sabiina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tutkii erilaisia käsityötekniikoita digitaalisessa ajassa.Taustoitus käsittelee esimerkkejä muotoilusta ja muodista, missä nämä kaksi maailmaa kohtaavat. Taustoitusta jäsentääkseni käytän DART-mallia, ...
  • Color My Emotions : sesongiton neulevaatemallisto inspiroituen erityisherkkyyden tunteista ja suojakuorista 

   Salmi, Anniliina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni on sesongiton naisten neulevaatemallisto, joka ammentaa inspiraationsa erityisherkkyyden tunteista ja suojakuorista. Työssäni käsittelen erityisherkän yksilön mahdollisuuksia löytää sisäistä voimaa ...
  • Laine : Veden liikkeeseen perustuva installaatiomainen valaisinratkaisu taiteen ja designin rajapinnassa 

   Rahikainen, Severi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suunnittelin opinnäytetyökseni veden liikettä hyödyntävän installaatiomaisen valaisinratkaisun, joka sijoittuu taiteen ja designin rajapintaan. Tarkoituksenani on heijastaa valoa liikkuvaan vedenpintaan, jolloin valo ...
  • Pistorasiavalaisinjärjestelmä 

   Karanka, Kasimir (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni on keittiön välitilaan sijoitettava modulaarisista komponenteista koostuva pistorasiavalaisinjärjestelmä. Se korvaa välitilassa käytettävät yksittäiset pistorasiat ja erilliset valaisimet sekä loisteputkella ...
  • Emotionaalinen turvavaate : Visualisionti vaatteen antamasta emotionaalisesta suojasta 

   Rinkinen, Evi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni aiheessa syvennyn pukeutumisen emotionaaliseen puoleen, vaatteiden antamaan henkiseen turvaan sekä vaatteista aiheutuviin tuntemuksiin. Tutkin emotionaalisen turvavaatteen merkitystä yksilöllisesti ja ...
  • Koti Niemessä : Avauksia Niemen alueen kehittämiseksi opiskelija-asumisen näkökulmasta 

   Putkonen, Emmi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Nuorten yksinäisyyteen on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Se on marginaalinen, mutta kasvava ilmiö. Asumisella ja kaupunkiympäristöllä on oma roolinsa yksinäisyyden kitkemiseksi pois. Tätä mahdollisuutta ...
  • How to design user centric digital law 

   Hertzberg, Emma (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   In my thesis I will first introduce you to the reasons why I have chosen “how to design user-centric digital law” as my thesis topic. I will then introduce you to the most interesting concept of ‘legal design’. What it is, ...
  • Flop : Lähtökohtana kumiko-tekniikka 

   Väyrynen, Eeva-Leena (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni esitellään tuotesuunnitteluprosessi, jonka lähtökohtana on japanilainen kumiko-tekniikka. Työssä perehdytään tekniikkaan ja sen mahdollisuuksiin koneellisilla työstötavoilla. Tutkimuksen ...
  • Sienipohjaiset materiaalit 

   Peltonen, Aleksi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni esittelen tutkimustani sienipohjaisista materiaaleista. Kyseisten materiaalien käyttö on vielä uutta ja sisältää paljon potentiaalia sekä mahdollisuuksia, joita ei olla toistaiseksi hyödynnetty.Sienipohjaisista ...