• Korujen materiaaleista ja niiden arvoista 

   Turunen, Joonas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on Suomessa kultasepänalalla ilmenevä materiaalien käytön yksipuolisuus ja kaavamaisuus. Korkeatasoisia koruja saa lähinnä kullasta ja hopeasta valmistettuina. Keskeisiä käsitteitä ovat ...
  • Untamot ja Rihmakkaat 

   Herrala, Kaisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Vitamiini- ja kivennäisaineopas 

   Kihlman, Elina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Olen tehnyt opinnäytetyökseni oppaan vitamiineista ja kivennäisaineista. Kirjanen antaa vitamiineista ja kivennäisaineista yleistä tietoa ja kertoo niiden tehtävistä elimistössä, puutosoireista, liikasaannin oireista, ...
  • Olen 

   Kallionpää, Mari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Palvelutalon siirtymätilat 

   Ahjokangas, Jaana (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Klassista kauneutta, arkista kodikkuutta 

   Sormunen, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni on tilasuunnitelma korjausrakennuskohteeseen. Rakennus on yksityiskoti, joka rakennettiin 1920-luvulla kansakouluksi. Asumiskäyttöön se otettiin jo seuraavalla vuosikymmenellä ja 1940-luvulla sitä laajennettiin. ...
  • Aula 

   Linkosuonio, Heidi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Hetki ennen sarastusta 

   Lahti, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni on nuorille aikuisille suunnattu kuvakirja Hetki ennen sarastusta joka koostuu neljästä kuvitetusta novellista. Tarinat ovat unia joiden näkijöinä on ihmisiä eripuolilta maailmaa. Tarinat pohjautuvat todellisiin ...
  • Sadepuun oksa 

   Viitala, Sinikka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Muotoilun vuosi 2005 on avannut uusia teitä muotoilun opetukselle, mutta tuonut samalla esille ongelman oppimateriaalin puutteesta. Opinnäytetyössäni keskitynkin juuri tähän ongelmaan ja suunnittelen saamieni tietojeni ...
  • Kun osasin lentää 

   Mäkinen, Päivi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni aihe on lähimenneisyyden käyttö korumuotoilussa. Työssäni olen muistellut sekä kuvallisesti että sanallisesti menneisyyttäni Suomessa, lapsuutta, nuoruutta ja aikuisuutta. Lisäksi olen tutustunut lähdeaineistoon ...
  • Astroschnautzer 

   Nykänen, Reetta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni on syntetisaattoreilla ja tietokoneella elektronista musiikkia tekevän Astroschnautzer -ryhmän visuaalisen identiteetin suunnittelu. Ryhmä aloitti toimintansa vuonna 1998. Astroschnautzerin identiteetti ...
  • Time flies - aikakärpäsiä 

   Malila, Martta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyönä tein kaksi taskukelloa. Suunnittelun lähtökohtana käytin lauseita: "Time flies when you're having fun/Time's fun when you're having flies". Suorassa käännöksessä lentämisestä (flies -> fly) tulee kärpänen. ...
  • Suomalainen teeseremonia 

   Pulkkinen, Minna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä käytettiin lähdeaineistona teehen liittyvää kirjallisuutta, kyselylomakkeen synnyttämää materiaalia ja itsehavainnointia. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää Suomalaisen teekulttuurin luonne ja tarkastella ...
  • Vahva olkapää ja lyyrinen takapuoli 

   Stenvall, Johanna (Lahdenammattikorkeakoulu, 2006)
   Korujen symboliikka perustuu harvoin siihen vartaloon, joka niitä kantaa. Kautta vuosisatojen miehet ovat suunnitelleet naisille koruja, tietämättä lainkaan mitä naiset ajattelevat omasta ruumiistaan, paikasta johon korut ...
  • Yritys ja ilme 

   Nieminen, Tero O (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee yrityksen visuaalisen identiteetin luomista. Kyseinen, vielä suunnitelmissa oleva yritys on nimeltään Ettonet. Yritys tulee suunnittelemaan, tuottamaan ja markkinoimaan kalusteita ja apuvälineitä ...
  • Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:n ilmeen uudistus 

   Messman, Jirka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni on toimeksianto työnantajaltani Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:ltä. Toimeksianto käsittää yritysilmeen uudistuksen tietyin rajoituksin. Yritysilmeen uudistuksella halutaan kertoa yrityksen kehityksestä ...
  • Puro ja virta - huopaiset tilanjakajat 

   Paatsema, Leena (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössäni teen tilanjakajan itselleni uudesta materiaalista. Materiaalina on huopa kahdessa eri muodossa. Käsityöllisessä muodossaan huopa on valmiiksi karstattua suomenlampaan villaa ja teollisessa muodossaan huopa ...
  • Sopenkorpi 

   Koskinen, Leea (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli suunnitella toimiva, ympäristöönsä istuva ja alueen uutta imagoa edustava työtila ja asunto Sopenkorven vanhaan teollisuusrakennukseen. Työssäni käyn läpi alueen historiaa, vaiheita, ...
  • Naapuri 

   Haikonen, Terhi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni on lasten kuvakirja Naapuri. Kirja käsittelee vanhempien uupumisen, masennuksen ja avun antamisen teemoja lasten näkökulmasta. Tein kirjaan kuvat ja taiton. Tekstin kirjoitti Hanna Leinonen. Kuvitukset tein ...
  • Taiteilijat kirjaimia piirtämässä 

   Kuusela, Tuija (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)