Uusimmat viitteet

 • 3D-tulostettu muotti-insertti ruiskuvaluun 

  Järvinen, Sakari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin mahdollisuutta käyttää 3D-tulostusta suunnittelemalla ja toteuttamalla ruiskuvalukoneen muottiin insertti. Muottiinsertti valmistettiin polylaktidista (PLA) tulostamalla FDM-menetelmällä (Fused ...
 • Uuden testausmenetelmän kehittäminen puhelimen kuorelle 

  Virtanen, Heikki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kehitettiin uudenlainen testausmenetelmä puhelimen kuoren mekaanisen kestävyyden testausta varten. Testaus suoritettiin aikaisemmin tiputustestillä. Tällä menetelmällä puhelimen kuori rikkoutui usein samasta ...
 • Comparison of Standard- and Low Energy Expanded Polystyrene 

  Hänninen, Miika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis was assigned by Bewi Styrochem Oy. The purpose of the work was to polymerize two different expanded polystyrene (EPS) grades in a pilot-reactor and to compare bending strengths of shape molded polymerization ...
 • Polymeerien hyödyntäminen hygroskooppisissa eristeissä 

  Nieminen, Jussi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Geoanalyysi Oy, joka on erikoistunut materiaalitutkimuksiin ja niiden hyödyntämisiin eri sovelluksissa. Työn ohjaajana toimi Geoanalyysi Oy:n toimitusjohtaja, dosentti Pertti ...
 • 3D-tulostuksen parametrien vaikutus kappaleen mittapysyvyyteen ja pinnanlaatuun 

  Tapaninen, Riitta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin parametrien vaikutusta 3D-tulostettujen kappaleiden mittapysyvyyteen ja pinnanlaatuun kolmessa eri tulostussuunnassa. Työ tehtiin Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan laitokselle, koska vastaavaa ...
 • Polypropeenin lujittaminen turpeella : Mekaaninen testaus 

  Mäkelä, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetössä tutkittiin polypropeenin lujittamista turpeen avulla. Tarkoituksena oli mekaanisin testein selvittää turvelujitetun polypropeenin ominaisuuksia ja verrata niitä polypropeeniin. Opinnäytetyö tehtiin Lahden ...
 • Granulointikoneen ajonopeuksien vaikutuksen selvittäminen puolijohtavan PVC-granulaatin johtavuuteen 

  Harju, Teemu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä selvitettiin BUSS-granulaattorin työstön voimakkuuden ja työstönopeuden vaikutusta puolijohtavan PVC-granulaatin johtavuuteen. Tavoitteena oli löytää koneen ajonopeudet, joilla saadaan tuotettua asiakkaalle ...
 • Miesluukun kannen uudelleen 3D-mallintaminen ja kehitystyö 

  Kylliö, Kimmo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli 3D-mallintaa miesluukun kansi uudelleen vastaamaan kiinnitykseltään ruostumattomasta teräksestä valmistettua miesluukun kantta Admor Composites Oy:lle. Samalla tarkoituksena oli kehittää ...
 • Kierrätysmateriaalien laadullinen standardointi Päijät-Hämeessä : osa Kiertoliike-projektia 

  Kokko, Simo-Heikki; Varonen, Niina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on osa Päijät-Hämeen alueella toteutettavaa materiaalien kierrättämiseen liittyvää Kiertoliike-projektia. Projektin päämääränä on rakentaa kiertotalousmalli alueen materiaalivirroista ja palveluista, sisältäen ...
 • 3D-tulostettujen kappaleiden olosuhteiden kesto 

  Niemi, Ilkka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia polylaktidista ja iskunkestävästä polystyreenistä 3D-tulostettujen kappaleiden olosuhteiden kestoa. Opinnäytetyö tehtiin siksi, että 3D-tulostettujen kappaleiden olosuhteiden kestoa ei ...
 • Vahan poisto muovituotteen pinnasta 

  Hyypiä, Eelis (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn toimeksiantaja toimi Kosofinn Oy. Kosofin tuottaa erilaisia tuotteita polypropeenista. Suurin vientituote opinnäytetyön pohjalta oli erilaisten työkoneiden kojelaudat. Yritys valmisti myös kelluvia ponttooneja, salibandy ...
 • PVC-viemäriputkien sukittaminen 

  Kauppinen, Aleksi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö tehtiin New Tube Suomi Oy:n toimeksiantona. Sen tavoitteena oli selvittää PVC-viemäriputkien sukittamisen vaikutuksia mekaanisten lujuusominaisuuksien kannalta rengasjäykkyyteen ja lopulliseen komposiittirakenteeseen. ...
 • Keraamin ruiskuvalu 

  Borg, Gina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keraamijauhetta ja vahaa sisältävälle materiaalille oikeat parametrit ruiskuvaluun sekä sintraukseen. Työ tehtiin toimeksiantona MircoAtmos Oy:lle. Teoriaosuus käsittelee keraameja ...
 • Lämpökuvauksen hyödyntäminen ruiskuvaluprosessisssa 

  Ilola, Teemu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä tutkittiin ja pohdittiin lämpökuvauksen hyödyntämismahdollisuuksia ruiskuvaluprosessissa. Tarkoituksena oli löytää lämpökuvaukselle hyödyllisiä käyttömahdollisuuksia. Työ tehtiin Lahden ammattikorkeakoulun ...
 • Uuden tuotantolinjan ratakamera : case: Wipak Oy 

  Juola, Laura (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö on tehty Wipak Oy:n toimeksiantona, ja sen tavoitteena oli toimia esiselvityksenä Wipakin Nastolan tehtaan uuden tuotantolinjan konenäköön perustuvan ratakamerajärjestelmän valinnalle. Työssä vertailtiin eri ...

Näytä lisää