Uusimmat viitteet

 • Asiakastyytyväisyystutkimus : Case: Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 

  Kautonen, Salla (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän kvantitatiivisen työn tavoitteena oli selvittää ja kartoittaa toimeksiantajani Pohjatähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä ajoneuvo korvauksien korvauspäätösten osalta. Työn tavoitteena ...
 • Hinnoittelun ennakointi Osuuskauppa Hämeenmaassa 

  Sistola, Kaisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn teoriaosuuden keskeisiksi käsitteiksi valittiin segmentointi ja hinnoittelu. Segmentoinnilla ja hinnoittelulla on tärkeä rooli yrityksen toiminnan ylläpitämisessä. Yrityksen on osattava hinnoitella oikein tuotteensa ...
 • Muutosprosessin suunnittelu ja läpivienti : case Tarusto Kustannus Oy 

  Simola, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn tavoitteena oli esittää muutosprosessin vaiheet ja muutoksen onnistumisen edellytykset sekä tuoda ilmi keinoja, joilla henkilökuntaa voidaan osallistaa muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena oli myös ...
 • Julkinen Ruokapalvelu 2030 : tulevaisuuden asiakasarvoja etsimässä 

  Tuomala-Nikkanen, Maarit (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
  Työssäni on selvitetty lähtökohtia tulevaisuuden ruokapalvelujen asiakasarvoille. Ruokapalvelulla tarkoitetaan tässä Lahden Aterian tuottamia ateriapalveluja päiväkodeille, kouluille ja palvelutaloille. Tämän kehitystehtävän ...
 • Käyttäjän osallistaminen ammattikeittiösuunnittelussa : case: Palmia 

  Jalovaara, Sirpa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyöni tarkastelee käyttäjän osallistamista ammattikeittiöiden suunnitteluprosessissa. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka Helsingin kaupungilla ammattikeittiösuunnittelu prosessina etenee ja keitä ...
 • Innovatiivinen mehiläistalous 

  Venäläinen, Soile (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on innovoida uudenlaisia liiketoimintoja mehiläistalouden yhteyteen ja sitä kautta parantaa alan kannattavuutta. Olen harrastanut mehiläishoitoa vuodesta 1997. Päätyökseni opetan ruoanlaittoa ...
 • Tavoitteena parempi työturvallisuus : case Palmia 

  Leppämäki, Mari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tavoitteena on löytää keinoja työturvallisuuden parantamiseksi. Tarkastelun kohteena on Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitoksen catering-yksikön työturvallisuus. Keittiötyössä tavallisimpia työtapaturmia ...
 • Työntekijästä kehittäjäksi ammattikeittiötyössä 

  Lääveri, Elsi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyö tarkastelee keittiötyön kehittämistä, jossa työntekijän rooli kehittäjänä korostuu. Toimin Heinolan ruoka- ja siivouspalvelussa ravitsemispäällikkönä ja yksi tehtäväalueeni on ruokapalvelun toiminnan kehittäminen. ...
 • Teatterin voimin tiedonkulku selkeämmäksi : case: Unioninkadun Juhlahuoneistot 

  Turunen, Niina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
  Olen valinnut opinnäytetyöni kehittämishankkeeksi yrityksen sisäisen tiedonkulun. Yrityksenä tässä tutkimuksessa toimii yksityinen tilausravintola Unioninkadun Juhlahuoneistot. Vuosien ajan ongelmana on ollut tiedon ...
 • Matkailun strateginen kehittäminen : Tuusulanjärven alueen matkailustrategia 2014 - 2020 

  Lähdeviiki, Teija (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
  Matkailualalle ovat tyypillisiä nopeat ja suuret vaihtelut vuodenaikojen ja taloudellisten suhdanteiden mukaan. Kannattava liiketoiminta vaatii tulevaisuuden ennakointia ja strategioiden laatimista. Monet matkailualan ...
 • Palvelumuotoilulla kohti huippua : case: Talma Ski Werneri Park 

  Palsio, Marika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän kehityshankkeen tavoitteena on luoda toimeksiantajalle prosessinkuvauskaavio uuden tai jo olemassa olevan tuotteen kehittämiselle. Lisäksi annettuun toimeksiantoon kuuluu jo olemassa olevan tuotteen päivittäminen ja ...
 • Palvelun laadun kehittäminen lentokenttäkahvilassa : SSP Finland Oy ketteräksi organisaatioksi 

  Halvorsen, Henrietta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
  Restonomi YAMK-tutkintoon sisältyvä opinnäytetyöni sijoittuu kahvilapisteeseen Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lentoasemalla toimiva Select Service Partner Finland Oy vastaa aseman ravintola-, kahvila- ja loungepalveluista. ...
 • Matkailutuotepaketti venäläisille matkailijoille : case: Inkeroisen kylä 

  Hermunen, Tarja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämä ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö oli kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli kehittää matkailutuotetta venäläisille matkailijoille kohdistuen Inkeroisiin. Työssä tukeuduttiin alueelle tehtyyn ”Vetovoimaisuutta ...
 • Ryhmämatkapalvelujen tulevaisuus : case Charter Finland ryhmämatkapalvelu ja linja-autoyritysten verkosto 

  Nihtilä, Tarja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
  Ryhmämatkustaminen on tällä hetkellä murrosvaiheessa ja samoin on matkailu-toimijoiden verkostoitumisen kanssa. Ryhmämatkailu ei ole suuressa suosiossa ja monet matkatoimistot vähentävätkin ryhmämatkailupuolta. Erilaisia ...
 • Ravitsemuspalveluprosessin kehittäminen : Lahden Diakoniasäätiön Dila-kodit 

  Salonen, Eeva (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämä ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on Lahden Diakoniasäätiölle tehty kehittämistyö. Lahden Diakonialaitos eli Dila tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä näiden alojen koulutusta. Laitosta ...

Näytä lisää