Uusimmat viitteet

 • Mitä nuoret ajattelevat palveluista? : Itä-Suomen nuorisopuntarissa nuoret ja palvelujärjestelmä 

  Eriksson, Susan; Ronkainen, Jussi
  A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 109 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
 • Oikeudet ja velvollisuudet Kansalaisarkiston tiedonhallinnassa 

  Voutilainen, Tomi; Galkin, Denis
  A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 108 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä raportti on laadittu Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella osana Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoimaa Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus – Digitalia -hanketta. Tutkimuksen ...
 • Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa 

  Koivula, Eeva; Siiskonen, Timo
  A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 107 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Raportissa esitetään VÄHIMAT - Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa hankkeen tulokset. Hankkeen tavoitteena oli etsiä keinoja matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseen Etelä-Savossa. Mikkelin ammattikorkeakoulun ...
 • Lähiruokaa mökille : Etelä-Savon vapaa-ajan asukkaiden ruokaostoskäyttäytyminen ja lähiruoan saatavuus 

  Turkki, Pekka
  A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 106 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Suomalaiseen vapaa-ajan asumiseen ja mökkeilykulttuuriin kuuluu olennaisena osana ruoka. Vapaa-ajan asukkaiden ruokaostoilla, erityisesti paikallisesti tuotteisiin kohdistuvilla, on suuri taloudellinen merkitys sellaisissa ...
 • Massan ja paperinvalmistuksen märkäosan kuvantava mittaus sekä konenäkösovellukset (PULPVISION) 

  Käyhkö, Jari; Mutikainen, Heikki; Turunen, Juhani; Tirri, Tapio; Hiltunen, Yrjö; Eerola, Tuomas; Lensu, Lasse; Kälviäinen, Heikki; Mutanen, Jarkko; Hauta-Kasari, Markku; Karttunen, Kyösti; Prittinen, Kaarina; Bernhardt, Elmar
  A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 105 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Projektin tavoitteena oli kehittää uusia pääasiassa kuvantamiseen ja konenäköön perustuvia mittauksia hyödynnettäväksi massan- ja paperinvalmistuksen märkäosalla sekä näihin prosesseihin liittyvissä tutkimuksissa. Projektissa ...
 • Esiselvitys: Pienoistehdas painetun älyn alustan valmistamiseen hiilidioksidi-kalsiumhydroksidi-mikrokuitukomposiittina 

  Pesonen, Tuomas; Käyhkö, Jari; Keränen, Janne; Sudqvist, Henna; Lahtinen, Panu
  A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 104 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Painetun elektroniikan markkina (markkina jonka voi korvata painetulla elektroniikalla) oli vuonna 2013 12 MRD euroa. Markkinan kasvuvauhdiksi on arvioitu IDTechEx:n toimesta 14,5 – 17 % vuodessa seuraavan viiden-kymmenen ...
 • Työmiesten työaikaiset ruokapalvelut ja syöminen työaikana 

  Tuikkanen, Riitta; Mäkeläinen, Paula
  A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 103 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä raportti kuvaa Äijätiimillä duunarimiesten työaikainen ruokailu paremmaksi -hankkeen ensimmäisen toimintavuoden 2014 haastattelututkimuksen tuloksia. Hanke on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama pilottihanke, ...
 • Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna 

  Nykänen, Marjo
  A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 102 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
 • Tieyksiköinnin perusteet -opas 

  Kontinen, Kati; Salonen, Juhani
  C: Oppimateriaaleja – Study Material 15 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Suomessa on noin 350 000 kilometriä yksityis- ja metsäautoteitä. Yksityisteiden tienpito ei ole julkinen tehtävä, vaan tienpito kuuluu niille tien osakkaille, joilla on tien vaikutusalueella kiinteistöjä. Täten jokainen ...
 • Leimikonsuunnitteluopas 

  Liinakoski, Eero; Kontinen, Kati
  C: Oppimateriaaleja – Study Material 14 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Leimikon suunnittelu on yksi metsäammattilaisen perustaidoista. Metsäammattilaisen ammattitaitoa on osata huomioida metsänomistajan ajatukset ja ideat. Näiden ideoiden ja toiveiden pohjalta hän kokoaa toimivan ja ...
 • Suomalainen kaukolämmitys 

  Mäkelä, Veli-Matti; Tuunanen, Jarmo
  C: Oppimateriaaleja – Study Material 16 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
 • Enhancing learning outcomes evaluation : Benchmarking learning outcomes evaluation in Finland, Scotland and Kansas 

  Vänttinen, Tuija
  A: Research reports - tutkimuksia ja raportteja 101 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
 • Vainulla Etelä-Savossa : Vaikeimmin työllistyvät nuoret palvelujärjestelmässä -selvitys 

  Miettinen, Sonja; Pöyry, Sanna-Mari
  A: Tutkimuksia ja raportteja – Research reports 100 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Vaikeimmin työllistyvät nuoret palvelujärjestelmässä (VAINU) -hankkeessa toteutettu selvitys tarkastelee haastavimmassa työllisyysasemassa olevien eteläsavolaisten nuorten ja heidän hyväkseen työskentelevien asiantuntijoiden ...
 • Omaisen ja läheisen näkemykset roolistaan palveluverkostossa 

  Karhula, Maarit
  A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 99 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Omaisen tai läheisen antama tuki, apu ja hoiva on merkittävä, luonnollinen voimavara ihmisen sairastuessa, vammautuessa, tai hänen toimintakykynsä heikentyessä. Selvityksen tavoitteena on kartoittaa omaisten ja läheisten ...
 • Ehkäisevän ja matalan kynnyksen hyvinvointipalvelumallin kehittäminen Mikkelin seudulle 

  Laanterä, Sari; Liimatainen, Terttu; Laitinen, Marja-Liisa
  A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 98 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän esiselvityksen tarkoituksena oli kuvata, millainen ennaltaehkäisevän ja matalan kynnyksen hyvinvointipalveluiden toimintamalli olisi sopivin Mikkelin seudulle. Aiemman tutkimustiedon perusteella matalan kynnyksen ...

Näytä lisää