Uusimmat viitteet

 • Säiliökemikaalien purkupaikkojen turvallisuus Stora Enson Imatran tehtailla 

  Luukkonen, Nina Elisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli Stora Enson Imatran tehtaiden tarve kartoittaa purkupaikkojen turvallisuuden nykytilaa. Työn selkeyden vuoksi opinnäytetyö rajattiin koskemaan pelkästään Kaukopään ja Tainionkosken ...
 • STANDARDIPOHJAINEN TERÄSTUOTEKIRJASTO 

  Luukkonen, Atte (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön käsittelee Outotec Oyj:n tarpeeseen tehtyä harmonisoitua standardeihin pohjautuvaa terästuoteluetteloa, jonka avulla pystytään kontrolloimaan suunnittelijoiden käyttämiä raakamateriaaleja kokojen, standardien ...
 • Laatujohtaminen valmistavassa teollisuudessa : Toimintajärjestelmän uudistaminen 

  Tähkänen, Jenni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Savonlinnassa toimiva lujitemuovituotteisiin erikoistunut valmistusyritys Oy Esmarin Composites Ltd. Yrityksellä on ollut SFS-EN ISO 9001:2008 -mukainen sertifiointi vuodesta 2012. Yrityksen ...
 • Anodinostimen tuotekehitys 

  Pöyhönen, Ville-Veikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyö tehdään Outotec oyj:n Anode casting -tuotelinjan kanssa yhteistyössä. Anode casting -tuotelinja valmistaa kuparianodivalimoiden kalustoa. Työn tarkoituksena oli mitoittaa pidennetty versio nostovarresta, luoda ...
 • Lasertyöstö Kaakkois-Suomessa : Markkinointitutkimus 

  Tiihonen, Vesa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyössä tutkitaan lasertyöstön hyödyntämisen astetta Kaakkois-Suomessa. Käyttöä kartoitettiin Savosolar Oy:n toimeksiannosta. Tietoja oli tarkoitus käyttää yrityksen hankintapäätöksen tukena. Lisäksi perehdytään ...
 • The effect of uv radiation on the mechanical and visual properties of polyamide 66 

  Huttunen, Niko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  The purpose for this thesis was to examine how ultraviolet radiation affects to mechanical and visual properties of plastic piece that is used in solar collector and gather firsthand knowledge of how stabilizer affects to ...
 • Metsäkoneen suunnittelu ja rakentaminen 

  Häkkinen, Jarno (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa taimikon hoitoon ja nuoren metsän ensiharvennukseen soveltuva metsäkone. Konetta suunniteltaessa haluttiin ottaa huomioon koneen koko, tehokkuus, maastokelpoisuus, ...
 • Aineen kovuuden mittaus 

  Lappalainen, Riiko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kahta vaihtoehtoista tapaa mitata aineen kovuutta sekä arvioida nykyisen mittausmenetelmän mittaajakohtaista vaihtelua. Työn toimeksiantajana toimi Mölnlycke Health Care Oy. Aineen ...
 • Oven elementtien optimointi 

  Rautiainen, Timo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työ on tehty River Plast Oy:n Puumalassa sijaitsevalle toimipisteelle. Yritys valmistaa kuorma-autojen perävaunujen ovia lujitemuovista alihankintana muille yrityksille. Tuotannossa on havaittu pieniä ongel-mia ovien ...
 • Massatavarakuljettimien CE-merkintä 

  Lampinen, Simo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli massatavarakuljettimia valmistava tilaus- ja alihankintakonepaja MJ-Compitec Oy Haukivuorelta. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia koneiden riskien arviointien tueksi Excel–työkalu ...
 • Betonikomposiittilaatan testaus 

  Tanninen, Petri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyö käsittelee betonikomposiittipihalaattaan liittyvää standardisointia sekä laatan rakenteellisia ominaisuuksia. Työn aiheen sain Mikkelin ammattikorkeakoulun kautta. Työn toimeksiantajana toimii Hirel Oy, joka ...
 • FPC-käsikirjan laadinta 

  Innanen, Joonas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia FPC (factory product control) -käsikirja ja sen liitteeksi menetelmäohjeet, jotka yhdessä muodostavat tehtaan sisäisen laadunhallinnan järjestelmän. Työn toimeksiantajana oli Zetanova ...
 • Muovikomposiittien lujitekankaiden muotoutuvuuden tutkimus 

  Pekkarinen, Ari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Työn tarkoituksena oli tehdä selvitys muovikomposiittien muotoutuvuuden tutkimisesta Mikkelin ammattikorkeakoululle. Tavoitteena oli tutkia muotoutuvuutta yleisesti ja esitellä sekä ottaa käyttöön muotoutuvuuden tutkimiseen ...
 • Binzhoun tehtaan laadunvarmennuksen käynnistäminen 

  Kosonen, Ulla (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön tilasi mikkeliläinen lasikuitulujitteita valmistava tehdas Ahlstrom Glassfibre Oy, joka on osa Ahlstrom Oyj-konsernia. Ahlstrom Oyj perusti vuonna 2011 uuden lasikuitulujitteita valmistavan tehtaan koilliseen ...
 • Ortotrooppisen lasikuitulaminaatin off-axis -väsyminen 

  Tiusanen, Jyri; Haverinen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Ahlstrom Glassfibre Oy:n Mikkelin yksikkö. Opinnäytetyö käsitteli lasikuitulujitettuja komposiitteja. Työssä tutkittiin off-axis- kulman vaikutusta staattisiin ominaisuuksiin ja ...

Näytä lisää