Uusimmat viitteet

 • Digitaalinen kankaanpaino : kuvasta vaatteeksi 

  Kaitila, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään digitaalista kankaanpainoa ja siihen tarvittavaa painokuvan valmistusta. Työssä käsitellään erityisesti kuvankäsittelyohjelmien hyödyntämistä painokuvan ja kaavojen yhdistämisessä sekä sitä, ...
 • Kuluttajien käyttötottumukset koiranvaatteissa 

  Vainio, Emma (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarjota koiranvaatteita valmistavalle yritykselle tietoa kuluttajien koiranvaatteiden käyttötottumuksista. Työssä tutkittiin syitä, miksi suomalaiset koiranomistajat käyttävät vaatteita koiralla ...
 • Urheiluvaatteiden uusi elämä : Case: Népra 

  Onne, Suvi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kiertotalous talousmallina luo uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä liiketoimintaa. Tämä opinnäytetyössä käsitellään, millaisia mahdollisuuksia kiertotalous tuo vaatetusalalle. Opinnäytetyö on kohdennettu Nèpra-urheiluvaatebrändille. ...
 • Coating of textile structures with ultra fine cellulose powder 

  Pennanen, Helmi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of this thesis was to research how coating with ultra fine cellulose powder will influence the textile to be coated and how it affects the penetration of dyestuff. Acid and cationic dyes were used in this project ...
 • Business-to-business-asiakkaiden asiakastyytyväisyys : Case: Pure Waste Textiles 

  Virolainen, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Pure Waste Textilesin business-to-business-asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä tuotteisiin ja brändiin. Tutkimuksien toimeksiantajana oli helsinkiläinen vuonna 2013 perustettu tekstiili- ...
 • Potilasvaatemateriaali tutkimus : Case: Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy 

  Lukin, Miia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tutkimus Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:lle. Työssä tutkittiin tällä hetkellä saatavilla olevien potilasvaatemateriaalien ominaisuuksia ja soveltuvuutta potilasvaatteeseen. Työn teoriaosuudessa tarkasteltiin, ...
 • Tuoteperhe moottoripyörän, moottorikelkan ja mönkijän suojapeitteistä : Case: Mediseam Oy 

  Kangas, Jenni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella toimiva kotimainen moottoripyörän suojapeite sekä antaa valmiudet Mediseam Oy:lle valmistaa tuoteperhe moottoripyörän, moottorikelkan ja mönkijän suojapeitteistä. Teoriaosuudessa ...
 • Naisvoittoisten yksityis- ja pienyritysten verkostoitumisen edistäminen 

  Lehtovuori, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä selvitettiin suomalaisten yrittäjien tottumuksia ja kokemuksia verkostoitumisesta. Tutkimuksen toimeksiantajana oli Lahden ammattikorkeakoulu sekä Lahden ja Hämeen ammattikorkeakoulujen toteuttama sosiaalisiin ...
 • Optimizing anti-mosquito coating with sol-gel process for cotton textiles 

  Koskela, Selina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
  Since insect-borne infectious diseases are responsible for a great number of deaths each year, it is essential to focus on developing methods to prevent them. Medicine has not provided a solution for this which is why ...
 • Poistotekstiilivirtojen selvitys Päijät-Hämeessä : Case REISKA -projekti 

  Borén, Ida (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö on tehty osana REISKA –projektia, jonka tavoitteena on parantaa yritysten resurssitehokkuuksia Päijät-Hämeen alueella. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Päijät-Hämeen yritysten tekstiilivirtoja ja ...
 • Älyä tekstiilissä : tekstiilien ja vaatteiden uusi maailma 

  Tiihonen, Minna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tarkoituksena on tutkia ja selvittää älytekstiilien ja älyvaatteiden erilaisia määritelmiä, etsiä käytännön toteutuksia ja perehtyä niiden valmistusmateriaaleihin. Lisäksi pohditaan älytuotteiden ekologisuutta, onko ...
 • Ekologisen vaatteen elinkaari ja ekologisuuden vaikutus kuluttajalle : Case: KappAhl Oy 

  Koski, Kia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä käsitellään ekologisen vaatteen elinkaarta, vaateteollisuuden ympäristövaikutuksia sekä ekologisuuden vaikutusta asiakkaan ostopäätökseen vaateliikkeessä. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä KappAhl Oy:n ...
 • Tuoteohjeistus osana hankintatoimintaa : Case: Pure Waste Textiles 

  Jokinen, Milla (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työ käsittelee tuoteohjeistuksia osana vaatetusalan yrityksen toimintaa. Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää Pure Waste Textiles Oy:lle yhtenäinen, selkeä ja toimiva tuoteohjeistuspohja sekä tuotekuvat. Teoreettinen ...
 • Kierrätysmateriaalien mahdollisuudet vaatetusalan yritykselle : Case: Nurmi 

  Liekkola, Heini (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kierrätysmateriaalien mahdollisuuksia ja saatavuutta vaatetusalan yritykselle. Tutkimusongelmina oli selvittää, minkälaisia kierrätysmateriaaleja on saatavilla ja kehitteillä sekä ...
 • Brodeerauksen valmistus onnistuneesti : brodeerausohjelman ja -koneen ohjeistuksen laatiminen ja käytön opastus 

  Palmu, Niina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka valmistetaan ja ohjeistetaan onnistunut brodeeraus. Työssä käsitellään brodeerauksen eri vaiheita sekä niissä tarvittavia välineitä. Lisäksi perehdytään siihen, miten ...

Näytä lisää