• Kuvituksia WWF:lle 

      Virtalaakso, Katri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyön aiheena on journalistinen kuvittaminen. Työn toimeksiantajana toimii WWF Suomi ja se konkretisoituu osallistumiseen WWF Suomen järjestölehden uudistukseen kuvittajana sekä kuvituskuvien tuottaminen lehden ...