Uusimmat viitteet

 • Asiantuntijabrändin rakentaminen yksinyrittäjän näkökulmasta 

  Meronen-Vilenius, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimintatutkimuksena toteutetun opinnäytteen eli kehittämisprojektin tavoitteena oli yksinyrittäjän tunnettavuuden parantaminen käynnistämällä yrittäjän asiantuntijabrändäysprosessi. Brändin rakentaminen ja ylläpitäminen ...
 • Logistiikkaprosessin kehittäminen 

  Pyhältö, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kehittämistehtävä tehtiin Outotec (Finland) Oy:n logistiikkaosastolle. Kehittämistehtävän tavoitteena oli tutkia, miten Outotecin logistiikkaprosessia voitaisiin kehittää niin, että päivittäinen yhteistyö organisaation ...
 • Paikannin- ja raportointijärjestelmän hankintaprosessi 

  Kantola, Kalle (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän kehitystehtävän tavoitteena oli toteuttaa ajoneuvojen paikannin- ja raportointijärjestelmän hankintaprosessi Vantaan kaupungin varikolle. Tutkimusongelmana oli selvittää Vantaan kaupungin koko organisaation tarpeet ...
 • Näkökulmia ohjelmistorobotiikan julkiseen hankintaan : Tarjouspyynnön osa-alueet 

  Karlin-Vartiovaara, Anne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tiedon tuottaminen ohjelmistorobotiikasta (RPA), sen julkisista hankinnoista ja erityisesti niistä osa-alueista, jotka julkisen hankintayksikön olisi hyvä huomioida hankintaprosessin ...
 • Hankintaprosessin kehittäminen sairaalatoiminnalle kriittisissä hankinnoissa 

  Ahia, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tilaajana oli HUS-Kuntakonsernin hankintayksikkö HUS-Kiinteistöt Oy. Sen vastuulla ovat rakentamispalvelut ja kiinteistöjen ylläpitopalvelut. Yhtiön keskeisenä arvona on häiriötön sairaalatoiminta, johon ...
 • Kaupungin hankintaprosessin kehittäminen 

  Hakkarainen, Carita (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja parantaa kaupungin hankintaprosessia hankintatoimen nykytila-analyysin kautta. Tavoitteena oli saada kokonaiskuva kaupungin hankinnoista, luoda parempi käytännön ohjeistus ...
 • Helsingin kaupungin infrarakennusurakoiden hankintojen kehittäminen 

  Nyyssönen, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön rakennuttaminen yksikön infrarakentaminen. Tässä työssä kehitettiin infrarakentamisen hankintojen käytäntöjä. Tavoitteina oli löytää menetelmiä ...
 • Hankintaprosessin kehittäminen : case: Ruokatehdas 

  Salonen, Miika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin kotimaiselle elintarviketeollisuuden PK-yritykselle. Yritys on nuori ja hankintojen kehittämiselle nähtiin selkeä tarve. Tämä työ keskittyi yrityksen raaka-ainehankitojen kehittämiseen. Raaka-ainehankinnat ...
 • Sähköisen kilpailutusjärjestelmän kehittäminen puolustusvoimissa 

  Fröberg, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin puolustusvoimien pääesikunnan logistiikkaosastolle. Puolustusvoimissa oli työn alussa linjattu, että sähköistä kilpailutusjärjestelmää käytetään ainoastaan kansalliset kynnysarvot ylittävissä ...
 • Hankintojen kehittäminen toimittajayhteistyöllä 

  Saarti, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vähäisillä resursseilla toimivan hankintatoimen kehittämismahdollisuutta toimittajayhteistyön avulla. Toimintatutkimuksen tavoitteena on yhdistää kirjallisuustutkimuksen teoreettiset ...
 • Hankintojen automatisointiprojekti : Muutos onnistuu yhteistyöllä 

  Koivunen, Kati (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yritykselle tietojärjestelmämuutoksen läpivientiin soveltuva muutosjohtamisen toimintamalli, jota voidaan tulevaisuudessa käyttää vastaavanlaisissa muutosprojekteissa. Tavoitteena ...
 • Toimittaja-arviointityökalun kehittäminen 

  Juselius, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä kehittämistyö tehtiin Suomessa toimivalle markkinointi- ja sisältöpalveluyritykselle. Yritys on viime vuosina kasvanut nopeasti usean yrityskaupan vuoksi yhdeksi suurimmista alan yrityksistä. Kasvun johdosta ...
 • Hankintojen kehittäminen Tampereen Infrassa : Tuote- ja palveluryhmien luominen 

  Suhonen, Kati (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tampereen Infra on Tampereen kaupungin liikelaitos, joka rakentaa ja ylläpitää katuja ja muita yleisiä alueita. Tällä hetkellä Tampereen Infralla on menossa kehittämishanke, jonka pääajatuksena on hankintojen keskittäminen. ...
 • Improving Purchasing by Inventory Management : Inventory Management in Spare Part Business 

  Peltoniemi, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of this Master’s thesis was to improve purchasing by inventory management in spare part business. In inventory-managed purchasing, set inventory control parameters control purchases. The parameters are set ...
 • Investointitarpeiden prosessiketjun kehittäminen 

  Virtanen, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kehittämistyön tavoitteena oli luoda yhtenäinen investointitarpeiden prosessiketju koko liikuntatoimelle, mikä selkeyttäisi ja nopeuttaisi investointitarpeiden vientiä tuotantoon. Uudella prosessilla tavoiteltiin myös ...

Näytä lisää