Uusimmat viitteet

 • Osatyökykyisten yli 50-vuotiaiden työllistymisen mahdollisuudet Kainuussa 

  Honkanen, Kari; Lappalainen, Pirjo (Honkanen Kari, Lappalainen Pirjo, 2017)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tutkia yli 50-vuotiaiden osatyökykyisten työllistymisen mahdollisuuksia Kainuussa sekä työn ja iän merkitystä henkilöiden työllistymisessä. Aihe on ajankohtainen, koska kyseisen ryhmän ...
 • Kainuu - eikös se ole Suomessa? : Mielikuvat Kainuusta matkailualueena vuosina 2003 ja 2008 

  Järviluoma, Jari
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimuksia 9 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tutkimuksessa kartoitetaan potentiaalisten matkailijoiden mielikuvia Kainuusta matkailu-alueena. Tutkimuksessa kysytään, kuinka myönteisiä ihmisten käsitykset Kainuusta mahdol-lisena matkailukohteena ovat ja mistä tekijöistä ...
 • Multi-purpose whole-body vibration measurement and evaluation system 

  Ruotsalainen, Keijo
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimuksia 10 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
  The minimization of health risks associated with regular and continuous exposure to mechanical vibration has been taken into account in the EU directive 2002/44/EC. Employers are responsible for estimating the daily vibration ...
 • Työperäisen kehotärinäaltistuksen arvioinnin epävarmuustekijät 

  Rantaharju, Taneli
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimuksia 11 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
  EU:n tärinädirektiivi 2002/44/EY määrittelee vähimmäisvaatimukset työnteki-jöiden suojelemiseksi liialliselta tärinältä. Direktiivin mukaan työnantajat ovat velvollisia arvioimaan työntekijöidensä päivittäisen tärinäaltistuksen ...