Uusimmat viitteet

 • Kotitaloudet kysyntäjoustomarkkinoilla 

  Nieminen, Aki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Energia-alalla on käynnissä suuri murros, jossa uusiutuva energiantuotanto valtaa sijaa ja vanhemmat tuotantolaitokset poistuvat käytöstä kannattamattomina. Tämä aiheuttaa haasteita sähköverkon toiminnalle ja sähkön ...
 • Yrityksen kehittämissuunnitelma 

  Jäppinen, Aku (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön kohde oli SähköMestarit Hakkarainen Oy Jyväskylässä. Yritykseen tuli laatia toiminnan kehittämissuunnitelman, jotta se voisi jatkossa vastata asiakkaiden toi-veisiin monipuolisemmin. Kehittämissuunnitelman ...
 • Turvavalaistusjärjestelmien investointi- ja käyttökustannusvertailu 

  Hattukangas, Jyri-Jaakko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Markkinoilla on suuri määrä erilaisia turvavalaistusjärjestelmiä. Sähkösuunnittelijan vastuulla on useimmiten kyseisten järjestelmien suunnittelu sekä valinta. Järjestelmien välillä on paljon eroavaisuuksia ominaisuuksissa ...
 • Instrumenttisähkösuunnittelun harjoitusympäristön suunnittelu ja toteutus 

  Jormakka, Teijo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teollisuudessa ja tehdas- ja tuotantoautomaatiossa on mittaus-, säätö- ja ohjaussignaalien tiedonsiirtoon perinteisesti käytetty jännite- ja virtaviesteihin perustuvaa tiedonsiirtoa. Nykyisin niiden rinnalle on kuitenkin ...
 • Kameravalvontajärjestelmän päivittäminen voimalaitoksella 

  Kyyrä, Aapeli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Mäntän Energia Oy:llä oli vanhentuneen ja sekalaisen järjestelmän takia tarve päivittää valvontakamerakokonaisuutta. Tavoitteena oli saada yhtenäinen kokonaisuus, joka yhdistäisi tai uusisi alkuperäiset erillisjärjestelmät ...
 • Kiinteistöautomaation tiedonsiirtoprotokollat 

  Linna, Paulus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Liiketoiminnan kasvaessa toimeksiantajalle tuli tarve kehittää ja syventää yrityksen erityisosaamista. Tällöin aukeaisi uusia markkina-alueita ja mahdollisuudet kasvuun lisääntyvät. Opinnäytetyön tavoitteena oli syventää ...
 • Omakotitalon automaatiojärjestelmä Siemens Logo!8:lla toteutettuna 

  Rousu, Erika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tehtävänä oli omakotitalon automaatiota käsittelevä projekti. Projektin tavoitteena oli suunnitella, ohjelmoida ja toteuttaa käytännössä omakotitalon automaatiojärjestelmä, joka kohentaa elinolosuhteita ja ...
 • Teollisuuden Valaistussuunnittelu 

  Leino, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Valaistussuunnittelun lisääntyneiden vaatimusten ja uudistuneen teknologian sekä valaistussuunnittelutyökalujen johdosta on suunnittelutoimisto Rejlersille tullut tarve kehittää valaistussuunnittelua. Kehittämistarpeiden ...
 • Kantajan automaattinen kokoonpanolinjasto : Tuulivoimavaihteiston osakokoonpano 

  Korhonen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa selvitystyö toimeksiantajalle kokoonpanolinjaston automatisoinnista. Työn toisena tavoitteena oli vähentää manuaalisia työvaiheita kanta-jan kokoonpanon yhteydessä. Automatisointi ja ...
 • Automaation itsetestausohjelma : Fidelix keskusyksiköt 

  Koivuvirta, Julius (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteina oli määritellä ja ohjelmoida kiinteistöautomaation itsetestausohjelma Fidelix Fx-20xx -säädinperheelle, sekä Fidelix Spider -automaatiosäätimille. Työn tuloksilla haluttiin saavuttaa aikasäästöä ...
 • Turva-automaation laboratorioharjoituksien laitteistojen suunnittelu 

  Penttinen, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työhön liittyviä riskejä ja vahinkoja pyritään koko ajan vähentämään ja tämä näkyy myös insinööritoimistojen työtilauksissa asiakkaiden vaatiessa turvallisia tuotteita. ”Automaatio luo huomisen työpaikat” -kampanjan ...
 • Sähköasemien laitetietojen laadun mittaus 

  Koski, Johannes (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Omaisuudenhallinta on tärkeää yrityksille, jotta omaisuuden arvo voidaan hyödyntää tehokkaasti. Fingridin omaisuuden jälleenhankinta-arvo on 4,5 miljardia euroa ja omaisuuslajeja ovat sähköasemat, voimajohdot ja ...
 • Liukuportin automatisointi 

  Sorvoja, Simo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin, millä tavoin käsityönä valmistettu liukuportti voidaan automatisoida EU:n asettaman lainsäädännön mukaisesti. Liukuportin valmistanut metalliartesaani oli asentanut porttiin valmiiksi ...
 • Elektrokemiallisen generaattorin automaatiosovellus ja testaus laboratorioympäristössä 

  Rantalainen, Perttu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  XerChem Oy on mukana Euroopan unionin Horisontti 2020-tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoittamassa SpotView-projektissa. Yrityksen tavoitteena SpotView-projektissa on rakentaa pilottilaite, joka tuottaa natriumhypokloriittia ...
 • Laadunvalvontajärjestelmän siirto ja käyttöönotto 

  Relander, Samuli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantajan tuotantotiloihin oli hankittu vuonna 2008 konenäköön perustuva laadunvalvontajärjestelmä. Järjestelmällä valvottiin elintarviketuotteen valumuotin muodostusta, ja estettiin virheelliseen muottiin valaminen. ...

Näytä lisää