Uusimmat viitteet

 • Teollisuuden Valaistussuunnittelu 

  Leino, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Valaistussuunnittelun lisääntyneiden vaatimusten ja uudistuneen teknologian sekä valaistussuunnittelutyökalujen johdosta on suunnittelutoimisto Rejlersille tullut tarve kehittää valaistussuunnittelua. Kehittämistarpeiden ...
 • Kantajan automaattinen kokoonpanolinjasto : Tuulivoimavaihteiston osakokoonpano 

  Korhonen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa selvitystyö toimeksiantajalle kokoonpanolinjaston automatisoinnista. Työn toisena tavoitteena oli vähentää manuaalisia työvaiheita kanta-jan kokoonpanon yhteydessä. Automatisointi ja ...
 • Automaation itsetestausohjelma : Fidelix keskusyksiköt 

  Koivuvirta, Julius (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteina oli määritellä ja ohjelmoida kiinteistöautomaation itsetestausohjelma Fidelix Fx-20xx -säädinperheelle, sekä Fidelix Spider -automaatiosäätimille. Työn tuloksilla haluttiin saavuttaa aikasäästöä ...
 • Turva-automaation laboratorioharjoituksien laitteistojen suunnittelu 

  Penttinen, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työhön liittyviä riskejä ja vahinkoja pyritään koko ajan vähentämään ja tämä näkyy myös insinööritoimistojen työtilauksissa asiakkaiden vaatiessa turvallisia tuotteita. ”Automaatio luo huomisen työpaikat” -kampanjan ...
 • Sähköasemien laitetietojen laadun mittaus 

  Koski, Johannes (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Omaisuudenhallinta on tärkeää yrityksille, jotta omaisuuden arvo voidaan hyödyntää tehokkaasti. Fingridin omaisuuden jälleenhankinta-arvo on 4,5 miljardia euroa ja omaisuuslajeja ovat sähköasemat, voimajohdot ja ...
 • Liukuportin automatisointi 

  Sorvoja, Simo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin, millä tavoin käsityönä valmistettu liukuportti voidaan automatisoida EU:n asettaman lainsäädännön mukaisesti. Liukuportin valmistanut metalliartesaani oli asentanut porttiin valmiiksi ...
 • Elektrokemiallisen generaattorin automaatiosovellus ja testaus laboratorioympäristössä 

  Rantalainen, Perttu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  XerChem Oy on mukana Euroopan unionin Horisontti 2020-tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoittamassa SpotView-projektissa. Yrityksen tavoitteena SpotView-projektissa on rakentaa pilottilaite, joka tuottaa natriumhypokloriittia ...
 • Laadunvalvontajärjestelmän siirto ja käyttöönotto 

  Relander, Samuli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantajan tuotantotiloihin oli hankittu vuonna 2008 konenäköön perustuva laadunvalvontajärjestelmä. Järjestelmällä valvottiin elintarviketuotteen valumuotin muodostusta, ja estettiin virheelliseen muottiin valaminen. ...
 • Prosessisähköistyksen asennustyyppikuvien päivittäminen ja liittäminen COMOS-suunnittelujärjestelmään : Andritz Oy - Varkauden toimipiste 

  Hämäläinen, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Asennustyyppikuvat ovat tärkeä osa teollisuuden prosessisähköistyksen asennuksien toteutusta. Sellutehdastoteutuksia valmistavan Andritz Oy:n projekteissa oli huomattu kehityksen tarvetta asennustyyppikuvissa. Aikaisemmin ...
 • Maadoitusverkon dokumentointi verkkotietojärjestelmään 

  Koskela, Kalle (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Uudistunen sähkömarkkinalain myötä verkkoyhtiöt ovat tehneet suuria investointeja sähkönjakeluverkkoon. Kasvavat investoinnit näkyvät sähkön siirtohinnoissa, ja verkkoyhtiöt ovatkin tehneet erilaisia säästötoimenpiteitä ...
 • Konehallin rakennusautomaatiojärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

  Pulli, Juha-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Caverion Suomi Oy:n automaatioratkaisuiden yksikköön. Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa rakennusautomaatiojärjestelmä Saarijärven Tarvaalaan rakennettavaan uuteen konehalliin. Työ piti ...
 • Optroniikan testausjärjestelmä 

  Hakala, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää olemassa olevasta automaattisesta typetyslait-teesta optroniikan testausjärjestelmä lisäämällä uusia ominaisuuksia ja parantamalla käyttöliittymää. Uusilla ominaisuuksilla pyrittiin ...
 • Mittaus- ja reunanohjausjärjestelmän käyttöliittymä 

  Hakala, Anssi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vision Systems Oy on suunnitellut ja toimittanut useita mittaus- ja reunanohjausjärjestelmiä teollisuudessa käytettyihin metalli- ja paperikelaimiin. Tähän Vision Systemsin tarjoamaan pakettiin ei ole aikaisemmin kuulunut ...
 • Älykotijärjestelmä : Mikrokontrolleriohjattu älykoti 

  Kuronen, Thomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kotiautomaatiojärjestelmän toteutusmahdollisuutta mikrokontrollereilla ja muilla halvoilla elektroniikkakomponenteilla. Mikrokontrolleripohjaisia kotiautomaatiojärjestelmiä ei vielä ...
 • Ohjausjärjestelmällä toteutettujen turvatoimintojen määrittely Protaconilla 

  Pekkarinen, Tapio (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Automaation lisääntyminen koneiden ohjauksissa lisää tehokkuutta ja turvallisuutta kaikilla teollisuuden aloilla. Automaattisten järjestelmien luotettavuus on kuitenkin usein kyseenalaistettu turvallisuusmielessä. Koneiden ...

Näytä lisää