Uusimmat viitteet

 • Ikäihmisten kaltoinkohtelu ympärivuorokautisessa hoidossa 

  Pitkänen, Johanna; Saikkonen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ikäihmisten kaltoinkohtelu on maailmanlaajuinen, monitahoinen ja vakava ongelma. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kirjallisuuskatsauksen avulla, mitä on ikäihmisten kaltoinkohtelu ympärivuorokautisessa hoidossa ...
 • Autismikirjon lasten vanhempien sosiaalisen tuen tarpeet : Sairaanhoitaja osana perhehoitotyötä 

  Alestalo, Saana; Salonen, Anniina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tietoisuus autismikirjon häiriöistä on yleistynyt ja on esitetty, että autismikirjon lasten vanhempien saama sosiaalinen tuki terveydenhuollossa on usein puutteellista. Aikaisemmin yksilöön keskittyvästä hoitotyöstä on ...
 • Ikääntyvän kehitysvammaisen ihmisen arvostava kohtaaminen hoitotyössä 

  Kivelä, Sanna-Riikka; Kautto, Lea (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä ikääntyvän kehitysvammaisen ihmisen arvostava kohtaaminen on hoitotyössä ja millaista osaamista sairaanhoitaja tarvitsee luodakseen arvostavan kohtaamiskokemuksen ikääntyvälle ...
 • Lihavuusleikattujen Elämänlaatu 

  Salo, Elina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lihavuus on yksi merkittävimmistä kansanterveydellisistä ongelmista Suomessa. Joka viides suomalainen on lihava, ja ylipainosta muodostui esimerkiksi vuonna 2011 noin 330 miljoonan euron kokonaiskustannukset. Lihavuusleikkauksia ...
 • Romanikulttuuri ja hoitohenkilökunta. Kohtaamisia terveydenhuollossa 

  Baltzar, merja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, romanipotilaiden omaisten kokemuksia vuorovaikutustilanteista hoitohenkilökunnan kanssa Keski-Suomessa päivystysalueella. Tavoitteena oli koota yhteen kokemuksiin perustuvaa ...
 • Hoitajien kokemuksia vuorovaikutuksesta monikulttuuristen perheiden kanssa 

  Tenhunen, Jenna; Saarivaara, Tuuli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maahanmuutto Suomeen on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosien aikana. Kasvava maahanmuutto lisää terveydenhuollon ammattilaisten monikulttuurisen osaamisen vaatimuksia. Hoitohenkilökunnan vuorovaikutustaidot ovat merkittävässä ...
 • Äitien kokemuksia kielteisten tunteiden käsittelystä hoitohenkilökunnan kanssa raskaus- ja lapsivuodeaikana 

  Kinnunen, Pauliina; Lahtinen, Eveliina; Jekunen, Leila (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimuksia äitien kokemuksista kielteisten tunteiden käsittelystä hoitohenkilökunnan kanssa raskaus- ja lapsivuodeaikana ei ole juurikaan tehty. Äiti on yksilö, nainen, jolla on omat tarpeensa ja tunteensa. Äitiyden myötä ...
 • Turvallinen nenä-mahaletkun asettaminen imeväisikäiselle 

  Kahila, Anna; Kolari, Jatta; Kuparinen, Evgenia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lasten elämän alkutaipaleella voi toisinaan esiintyä eri syistä johtuvia ravitsemusongelmia. Ongelmien takana voi olla esimerkiksi jokin krooninen sairaus, alhaisesta syntymäpainosta johtuvat haasteet, ruoansulatuskanavan ...
 • Endometrioosin yhteys parisuhteeseen : Kirjallisuuskatsaus 

  Kalliomäki, Essi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Endometrioosi on krooninen tauti, jota sairastaa noin 10 % hedelmällisessä iässä olevista naisista. Endometrioosi laskee elämänlaatua aiheuttamalla kipuja ja lapsettomuutta. Yksilötasolla endometrioosin vaikutukset heijastuvat ...
 • Vaihdevuodet ja seksuaaliterveys - miten tulla toimeen muutosten kanssa? 

  Elomaa, Katariina; Turunen, Nina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vaihdevuosista ja seksuaaliterveydestä löytyy luotettavaa, tutkittua tietoa, mutta sitä viedään vähän käytäntöön. Vaihdevuosi-ikäisiä naisia askarruttavat muutokset seksuaaliterveydessä. Naiset kaipaavat tietoa ja tukea ...
 • Äitien kokemuksia imetyspettymyksestä ja tuen tarpeesta 

  Kaukotie, Laura; Niskanen, Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Niin äiti, lapsi ja perhe kuin myös yhteiskunta sekä ympäristö hyötyvät imetyksestä ja sen terveysvaikutuksista. Useat äidit kuitenkin pettyvät imetykseen. Imetyspettymystä ei ole Suomessa juurikaan tutkittu, ...
 • Hoitajien kokema työhyvinvointi ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 

  Paloniemi, Iina; Jokitalo, Anu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työhyvinvointi on osa jokapäiväistä organisaation toimintaa. Se muodostuu kokonaisuudesta, johon liittyvät työtekijä, työ, työyhteisö ja johtaminen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa Jyväskylän Kaupungin ...
 • Anestesiahoitaja ja EEG-pohjainen unen syvyyden arviointi : Kirjallisuuskatsaus 

  Pehkomaa, Pinja; Vesanen, Auli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli koota tutkimustietoa unen syvyyden arvioinnista EEG:n avulla tuoden sii-hen anestesiahoitajan näkökulman. Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda tietoa, miten anestesiahoi-taja voi tulkita ja arvioida ...
 • Hoitotyöntekijöiden käyttökokemukset mobiililaitteista ja niihin perehdyttämisestä kotihoidossa 

  Sattanen, Riia; Haikka, Anna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeista 2017, oli yhtenä muun muassa kotihoidon kehittä- minen. Hankkeessa painotettiin muun muassa palveluiden digitalisointia. Tähän liittyen on tullut esimerkiksi uusia mobiileja ...
 • Aikuispotilaan perhekeskeinen mielenterveyshoitotyö - estävät ja edistävät tekijät : Kirjallisuuskatsaus 

  Lehtoranta, Taru (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu, että aikuispotilaat nähdään mieluummin yksilöinä kuin perheyhteisöön kuuluvina jäseninä. Mielenterveys-ja päihdeongelmia kohdataan tavanomaisesti yksilötasolla, jossa vain sairastunut henkilö ...

Näytä lisää