Uusimmat viitteet

 • Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaaminen kotihoidossa : Kirjallisuuskatsaus 

  Eklin, Vilma; Kuukka, Paula; Lehtonen, Janina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, kun kuratiivisesta hoidosta on luovuttu. Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa on tutkittu paljon Suomessa sekä kansainvälisesti. Kotona toteutettava ...
 • Aikuisen traumapotilaan akuutin kivun mittaaminen ja arviointi 

  Närä, Riikka; Laitinen, Paavo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa ajantasaisen tutkimustiedon pohjalta aikui-sen traumapotilaan akuutin kivun hoidon arvioimisen ja mittaamisen nykytilaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli kiinnittää sairaanhoitajien ...
 • Epiduraalipuudutuksen yhteys äidin synnytyskokemukseen : Kirjallisuuskatsaus 

  Sario, Seena; Hautanen, Heidi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yksi synnytyksen hoidon keskeisistä tavoitteista on positiiviseen synnytyskokemukseen pyrkiminen. Tämä edellyttää ymmärrystä synnytyskokemukseen vaikuttavista tekijöistä, joista yksi on synnytyksen aikana käytetty ...
 • Sairastumiseni keliakiaan : Keliakiaa sairastavien kokemuksia keliakiadiagnoosista ja saamastaan hoidon ohjauksesta 

  Turunen, Jonna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Keliakia on autoimmuuni-sairaus, jossa vehnän, ohran ja rukiin sisältämä gluteeni vaurioittaa ohutsuolta ja vaikeuttaa ravintoaineiden imeytymistä. Keliakiaa sairastaa väestössä 2 % ja diagnosoituja keliaakikkoja on väestössä ...
 • Maahanmuuttajien kohtaaminen mielenterveyshoitotyössä : - ja heidän avuntarpeen tunnistaminen 

  Hokkanen, Sanna-Mari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata maahanmuuttaja-asiakkaiden kohtaamista ja avuntarpeen tunnistamista mielenterveyshoitotyössä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tutkittua tietoa hoitohenkilökunnan edustajille. ...
 • Sairaanhoitajan rooli uudistuvassa kotihoidossa 

  Järvinen, Heli; Kainulainen, Jori-Pekka; Kerttula, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli sairaanhoitajan rooli uudistuvassa kotihoidossa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa sairaanhoitajan ammatin nykytilaa, kuvata sairaanhoitajan rooliin liittyviä asioita kotihoidossa ...
 • Stressin yhteys lapsettomuuteen 

  Arvonen, Riikka; Meckelborg, Anni; Torniainen, Jenni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tahaton lapsettomuus on lääketieteellisen ja biologisen ongelman lisäksi myös psykososiaalinen kriisi, joka aiheuttaa muun muassa ahdistusta ja stressiä. Vaikka stressin aiheuttama henkinen kuormittuminen ei nykykäsityksen ...
 • Leikki-ikäisen lapsen pelko tutkimustilanteissa : Video ohjausmateriaalina 

  Uimonen, Mari; Pohjonen, Marjo; Vainionpää, Sari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lapselle on usein jännittävää ja pelottavaa mennä neuvolaan tai lääkäriin tutkittavaksi. Tilanne, jossa vieras ihminen tulee lähelle tuoden tutkimusvälineen iholle, voi tuntua oudolta ja pelottavalta. Vanhempien on hyvä ...
 • Rokotuskriittisyyteen vaikuttavat tekijät neuvolaikäisten lasten vanhempien keskuudessa 

  Lepikko, Janni; Luoma, Joonas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rokottaminen on tärkeää, sillä puhtaan veden ja ravinnon lisäksi rokotukset ovat tärkein terveyteen vaikuttava tekijä maailmanlaajuisesti. Jotta rokotuksista on hyötyä ja laumasuoja saadaan syntymään, tulisi rokotuskattavuuden ...
 • Vanhemman mentalisaatiokyvyn tukeminen 

  Hakonen, Anniina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lapsiperheiden terveys ja hyvinvointi aiheuttaa huolta ja niiden tukemiseen tarvitaan kipeästi uusia keinoja. Lapsen ja vanhemman välisellä vuorovaikutuksella ja kiintymyssuhteen laadulla on suuri vaikutus lapsen terveyteen ...
 • Erityispiirteet munuaissiirteen saavan lapsen hoitotyössä : Kirjallisuuskatsaus 

  Tuomainen, Marika; Syrjälä, Noora (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomessa yleisin lapsille tehtävä elinsiirto on munuaisensiirto, johtuen suomalaiseen tautiperimään kuuluvasta synnynnäisestä nefroosista. Tästä johtuen monet lapset saavat munuaissiirteen jo parin ensimmäisen elinvuoden ...
 • Hukkumistapausten ennaltaehkäisy : Maailmanlaajuinen näkökulma hukkumistapausten ennaltaehkäisyn keinoista 

  Tenhunen, Henna; Pilbacka, Laura; Savolainen, Henna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hukkumistapaukset ovat maailmanlaajuisesti merkittävä terveysongelma. Maailmalla hukkuu vuosittain satoja tuhansia ihmisiä, hukuksissa olleiden määrä mukaan lukien luku on vielä suurempi. Hukkumistapausten taustat ja niiden ...
 • Ota yksi kansalaistaidoista haltuusi -uskalla auttaa ja elvyttää : Elvytystaitoja kuudesluokkalaisille 

  Silvennoinen, Neea; Korpela, Meini (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön taustalla oli kiinnostus lastenhoitotyön ja akuuttihoitotyön yhdistämisestä, sekä toteuttamisesta. Opinnäytetyön idea opettaa elvytystaitoja alakouluikäisille tuli uutisesta, jossa kerrottiin lasten oppivan ...
 • Musiikki aikuispotilaiden lääkkeettömänä kivunhoidon menetelmänä 

  Hannuksela, Anne; Hyppönen, Katariina; Kolhonen, Anne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää musiikin vaikutuksia aikuispotilaisiin lääkkeettömänä kivunhoidon menetelmänä. Tavoitteena oli tuoda tietoa hoitotyön ammattilaisille musiikin käytöstä kivunhoidon menetelmänä ...
 • Lasten kaltoinkohteluun puuttuminen sairaanhoitajan työssä : Kirjallisuuskatsaus 

  Ruippo, Johanna; Terho, Mira (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lasten kaltoinkohtelu on iso kansanterveydellinen ongelma, joka loukkaa lapsen ihmisoi- keuksia. Lasten kaltoinkohtelu voi aiheuttaa lapselle tunne-elämään, seksuaalisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia sekä ...

Näytä lisää