Uusimmat viitteet

 • Magneettista leijuttamista hyödyntävä tuote 

  Kontio, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää apuväline piilolinssien laittamiseen ja poistamiseen. Laitteen toimintaperiaatteeksi valittiin magneettinen leijuttaminen. Tausta tietoa kerätään siitä, miten magneetit toimivat ja ...
 • Käyttäjätutkimus ja asiakassegmenttien kartoittaminen : Uuden hoivayksikön lanseeraus 

  Meijanen, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantajalla on visio uudesta hoivayksiköstä, joka parantaa pitkäaikaisvuodepotilai-den hygieniaoloja sekä hoitajien työn rasittavuutta. Yritys lähtee hoivayksikön avulla vas-taamaan Suomen Hallituksen sosiaali- ja ...
 • Tiimipalaverimallin luominen ja käyttöönotto 

  Hasunen, Henna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood valmistaa erilaisia puutuotteita rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaille. Suolahden havuvaneritehtaalla on otettu käyttöön tiimityöskentelymalli vuonna 2016. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Hyvinvoinnin edistämisliikkeen alkutilanteen kartoitus Keski-Suomen kunnissa : KeHO:n Meijän polku 

  Kokkonen, Tatu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO on 16 eri toimijan yhteistyöverkosto. Ensimmäisenä konkreettisena toimijaverkoston toteutuksena syntyi kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike Meijän polku vuoden ...
 • Kinect-liiketunnistimen soveltuvuus keihäänheiton lähtöparametrien määrittämiseen 

  Finne, Tiia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Urheilussa käytetään nykyään paljon erilaisia mittauslaitteita, jotta pystytään analysoimaan tarkemmin urheilusuorituksia ja sitä kautta kehittämään suoritustekniikkaa. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, KIHU, johtaa ...
 • Hyvinvointianalyysi-järjestelmän testauksen automatisoinnin suunnittelu : Firstbeat Technologies Oy 

  Heikkinen, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Firstbeat Technologies Oy on jyväskyläläinen ohjelmistojen kehitykseen sekä hyvinvointiin keskittyvä yritys. Yksi yrityksen tärkeimmistä tuotteista on hyvinvointia mittaava Firstbeat Hyvinvointianalyysi. Kyseisen mittauksen ...
 • 3D-Scanner for Hochschule Esslingen 

  Somero, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The work was done for Hochschule Esslingen and its main purpose was to provide the school with a comprehensive explanation of different 3-dimensional scanning systems and their functions. It was also deemed necessary for ...
 • Lähetys-ja palautustapojen kartoitus Firstbeat Hyvinvointianalyysin Euroopan lähetyksille 

  Heikkinen, Juhani (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ihmisten kiinnostus omaa hyvinvointia kohtaan kasvaa jatkuvasti. Omaa elinajanodotetta halutaan pidentää ja tervettä elämää halutaan elää mahdollisimman pitkään. Firstbeat Technologies tarjoaa kehittynyttä syke ja ...
 • Turvallisuutta ajoneuvon katolla työskentelyyn tuotannossa 

  Tuumanen, Henna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Saurus Oy Jyväskylän Säynätsalon tehtaassa työskennellään ajoneuvojen katolla tuotannon erilaisissa työvaiheissa yli kahden metrin korkeudessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille korkealla työskentelyn ongelmat ja ...
 • Kuntokatsastus-palvelun käyttäjäkokemuksen kehittäminen 

  Lahtiharju, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin tavoitteena on liikunnan ja terveyden edistäminen sekä niiden tutkimuksen tukeminen. Yksi sen hankkeista on maksuton kuntotestauspalvelu Kuntokatsastus, jonka voi suorittaa ...
 • Web-pohjaisen sovelluksen hyväksymistestauksen automatisointi 

  Väyrynen, Jukka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hyväksymistestauksen tarkoituksena on varmistaa, että sovellus toimii niin kuin on määritetty. Onnistuneen hyväksymistestauksen jälkeen sovellus, tai sen uusi versio, voidaan julkaista asiakkaan käytettäväksi. Joensuulainen ...
 • EMFI-anturin soveltuvuus sisäpelikenttien raja-anturointiin 

  Huttunen, Ilkka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Urheilussa käytetään nykyään yhä enemmän tietotekniikkaa ja antureita, joilla saadaan tarkempia ja luotettavampia tuloksia urheilusta kuin mihin ihmiset pystyvät. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää voisiko EMFI-anturia ...
 • Huoltovaunun tuotekehitys : prototyyppi älyviherseinien huollolle 

  Uuttu, Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  NaturVention Oy:n tuotteina ovat luonnonmukaiseen sisäilmanpuhdistukseen tarkoitetut älyviherseinät. Yrityksen toiminta on laajentumassa käsittämään suurkaupunkialueita, joissa yhtenä vaihtoehtona on viherseinien huollon ...
 • Asiakkaan terveysdatan hyödyntäminen etälääkäripalvelussa : Terveyttä mittaavien laitteiden kartoitus 

  Oksanen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa terveyttä mittaavia laitteita, joita etälääkäripalvelua käyttävä asiakas voi käyttää kotonaan. Samalla tutkitaan mahdollisuutta saada asiakkaan mittaamaa tietoa hyödynnettäväksi ...
 • EKG-elektrodimallien vertailu Firstbeat Hyvinvointianalyysi -mittauksissa 

  Vesala, Miro-Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Firstbeat on kehittänyt edistyksellisen sykevälivaihteluun perustuvan analyysimenetelmän ja terveys- ja hyvinvointiteknologian alan kasvaessa on Firstbeatin pyrittävä vas-taamaan myös kasvaviin asiakasvaatimuksiin. Firstbeat ...

Näytä lisää