Uusimmat viitteet

 • Kunnossapidon tietojärjestelmän päivitys Arrow Noviin 

  Uusitalo, Roope (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kunnossapidon tietojärjestelmät ovat osa toimivaa kunnossapitoa. Niillä tuetaan ja hallitaan päivittäistä kunnossapidon toimintaa ja sen organisaatiota. Näiden järjestelmien avulla kunnossapidon tehokkuutta voidaan ...
 • OptiConcept-mallin jälkikäsittelylaitteiden kunnonvalvontamenetelmien optimointi 

  Viiankorpi, Aapo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Valmet Technologies Oy:n kunnossapitoyksikkö. Organisaation suuren koon ja eri liiketoiminta-alueisiin, yksiköihin ja osastoihin hajautettujen työtehtävien vuoksi vertailemalla analysoitua ...
 • Sormijatkoslinjan laiterekisteri ja huoltosuunnitelma 

  Minkkinen, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kurikka Timber Oy tuottaa ikkuna-aihioita ikkunateollisuudelle sekä pellettiä teollisuuteen ja kotitalouksiin. Uusin Kurikan tuotantolinjoista on sormijatkoslinja, jonka tarkoituksena on parantaa puun laatua ja lujuutta ...
 • Koeajolaitteiden huoltosuunnittelu ja kriittisyysanalyysi 

  Lyytikkä, Mikael (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön kohteena oli traktoritehtaan kokoonpanolinjan päässä oleva erillinen koe-ajohuone. Koeajohuone sisältää traktorin lopputestaukseen vaadittavat laitteet. Työn tavoitteena oli tehdä traktorin lopputestaukseen ...
 • Komponenttien yksilötietojen tallennusprosessin kehittäminen 

  Lehtoväre, Petri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Santasalo Gears Oy:llä oli ollut pitkään tarve tehostaa ja parantaa teollisuusvaihteiden kokoonpanoon käytettyjen komponenttien jäljitettävyyteen liittyvää yksilötietojen tallentamisprosessia. Jäljitettävyystietojen ...
 • Havuvaneritehtaan pölyn- ja purunpoistojärjestelmän ennakkohuollon suunnittelu 

  Rytkönen, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantajana oli Quant Finland Oy. Tavoitteena oli laatia ennakkohuoltosuunnitelma havuvaneritehtaan pölyn- ja purunpoistojärjestelmälle. Aiempaa kirjallista ennakkohuoltosuunnitelmaa ei ollut, vaan kunnossapitoa ...
 • Lean-filosofian työkalujen käyttöönotto alihankintakonepajassa 

  Siiriäinen, Jonne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantaja oli aloittanut lokakuussa 2017 5S-projektin, jossa pyrittiin poistamaan tuottavuutta häiritseviä tekijöitä tuotannosta. Projektin taustalla oli tuottavuuden nostaminen koko yksikön tasolla sekä konekohtaisesti. ...
 • Magneettijauhetarkastuksen käyttöönotto yrityksessä 

  Lähdekorpi, Otto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli jyväskyläläinen tuuliturbiinivaihdevalmistaja Moventas Gears Oy. Materiaaleille asetettujen vaatimusten kasvaessa syntyi Moventaksella tarve ottaa käyttöön uusi NDT- tarkastusmenetelmä ...
 • Tuotekehitysprosessin kuvaaminen ja kehittäminen 

  Liimatainen, Joonas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Moisio Forest Oy on muun muassa metsäkonealan tuotekehitykseen ja konepajatoimintaan orientoitunut yritys. Opinnäytetyö käsitteli tuotekehitysprosessia ja sen primäärinen tavoite oli prosessien kuvaus ja kehittäminen ...
 • Survey on the Possibilities of Utilizing Metal Additive Manufacturing at an Industrial Company 

  Kuikka, Jasperi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  The assignment for the bachelors’ thesis was given by Valmet Jyväskylä. The topic was to survey the possibility of utilizing metal additive manufacturing at the company. The goal was to find potential applications, evaluate ...
 • Konepajan laitteiden ennakkohuoltosuunnitelma 

  Rantanen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi John Crane Safematic Oy Muuramesta. Työn tavoitteena oli laatia konepajassa oleville laitteille käyttäjäkohtaiset ennakkohuoltosuunni-telmat. Ennakkohuoltosuunnitelmien tavoitteena oli ...
 • Jyrsinpäiden ennakkohuollon kehittäminen konepajalla 

  Väätäinen, Vesa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantajana oli Valmet Technologies Oy Rautpohjan konepaja ja työn aiheena oli kehittää ennakkohuoltoa suurten jyrsinkoneiden jyrsinpäille. Työn tavoitteena oli muuttaa jyrsinpäiden kunnossapidon strategiaa ...
 • Varaosavaraston organisointi ja kehittäminen 

  Päätalo, Tino (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön lähtökohtana oli, ettei varaosavarastoa oltu lisätty toiminnanohjausjärjestelmään sekä varasto oli epäjärjestyksessä. Tehtävänä oli selvittää varaosatilaushistoriaa ja sen perusteella lisätä ...
 • Karamurskaimen kiertovoiteluöljyn seuranta 

  Ajanko, Juuso (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli YIT Infra Oy kiviainesdivisioona ja työn tavoitteena oli tehdä selvitys menetelmästä, jolla voitaisiin valvoa karamurskainten kiertovoitelujärjes-telmän öljyn kuntoa reaaliaikaisesti. ...
 • Käyttäjäkunnossapidon kehittäminen tuotantolaitoksessa 

  Järvi, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja toimi Metsä Boardin Äänekosken kartonkitehdas. Työn tavoitteena oli laatia selkeä ja helposti toteutettavissa oleva käyttäjäkunnossapitoprosessi ja käyttäjäkunnossapito-ohjeistus kartonkikonelinjan ...

Näytä lisää