Uusimmat viitteet

 • Viilun saumauslinjojen ennakkohuoltojen nykytilan kartoitus ja optimointi 

  Peltomäki, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyölle saatiin toimeksianto UPM Plywood Jyväskylältä, Jyväskylän vaneritehtaan mekaaniselta kunnossapidolta. Tavoitteena oli kartoittaa viilun saumaus- ja jatkosaumauslinjojen ennakkohuoltojen nykytila, sekä ...
 • OC-Pro kuivatusviirapesurin huoltopalvelun tuotteistaminen 

  Laine, Jesse (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valmet Oyj on maailman johtavia yrityksiä paperi- sellu ja energiateollisuuden aloilla. Yrityksellä oli tarpeena saada parannuksia tarjottavan OptiCleaner Pro -kuivatusviirapesurin huoltopalvelun tarjous-, myynti- sekä ...
 • Konepajan työkalunhallintajärjestelmän kehittäminen 

  Jääskeläinen, Timo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana oli jyväskyläläinen tuulivoimalavaihteiden valmistaja Moventas Gears Oy. Työn tilaajalla ei ollut käytössään kunnollista käsin käytettävien työkalujen hallintajärjestelmää. Niinpä tilaaja halusi ...
 • Energiapuun katkaisu- ja karsintalaite : Tuotekehitys 

  Vainio, Kevin (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli energiapuun kasvava hakkuumäärä sekä Nokka Oy:n tavoite saada ATV-metsäperävaunumallistoon enemmän lisävarusteita, minkä pohjalta alettiin kehitellä ATV-kokoluokan energiapuun katkaisu- ja ...
 • Jauhimen akseliston vaihto-ohjeen laatiminen ja akselistohuollon selvitys 

  Lahtinen, Kimmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi UPM Paper ENA Oy:n Kaipolan tuotantolaitos. Työn tavoitteena oli laatia Kaipolan hiertämöllä käytössä olevien SD-65 tyyppisten hierrejauhinten akseliston vaihto-ohje ja suorittaa ...
 • PK-konepajan prosessijohtamisen kehittäminen hyödyntäen ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -standardeja 

  Tuomainen, Aarne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Nomet Oy:n johtamisjärjestelmän kehittämistä varten. Tavoite oli kuvata perusteellisesti Nomet Oy:n johtamisjärjestelmän prosessijohtamisen nykytila ja löytää kehityskohteita. Prosessijohtamisen ...
 • Constitution of an Agile Project Management Framework Managing Internet of Things Innovations 

  Schwan, Philipp (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The fourth industrial revolution, the so-called digital transformation, shows its impact on a wide range of industries. Next to big data, the Internet of Things is one of the main drivers of digitalizing industrial processes ...
 • Alihankittujen tuotteiden laadun ohjauksen ja valvonnan kehittäminen 

  Hänninen, Jori-Asser (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Valmet Technologies Oy:n hankinnan laadunvalvontatoimi. Valmet toimittaa ja kehittää teknologiaa, automaatiota ja palveluita sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Laadunvalvontatoimen ...
 • Kokoonpanon tehostaminen ja mittarointi 

  Muurainen, Juho (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli määrittää radiaalimäntämoottoreita ja –rotaattoreita valmistavan Black Bruin Oy:n kokoonpanon nykytila ja luoda kehitystoimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi. Toisena tarkoituksena oli tutkia ...
 • 3D-tulosteesta tarkkuusvalukappaleeksi 

  Linna, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli ProSolve Oy. ProSolve on jyväskyläläinen suunnittelutoimisto, joka on keskittynyt koneensuunnitteluun, mutta on jo monta vuotta tarjonnut 3Dtulosteita prototarkoitukseen. Yritys halusi ...
 • Kuorma-auton ennakkohuoltosuunnitelman toteutus 

  Virtanen, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli kuljetusalan yritys Antiokia Oy, joka operoi pääasiassa Etelä-Suomen alueella. Opinnäytetyön päätavoitteena oli luoda käytännössä toteuttamiskelpoinen ennakkohuoltosuunnitelma yrityksen ...
 • Paperikoneen kuivatusosan huoltotöiden turvallisuuden ja tehokkuuden kehittäminen 

  Rönkkö, Tuomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Valmet Technologiesin kuivatusosan suunnitteluyksikkö. Yritys on maailman johtava paperi-, sellu- ja energiateollisuuden automaation, teknologian, sekä palveluiden kehittäjä ja toimittaja. ...
 • Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän varastomoduulin käyttöönoton esiselvitys 

  Pölkki, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe oli toimeksiantajalle ajankohtainen, sillä yrityksen varastokirjanpito ja siihen liittyvät toiminnot olivat huonolla tasolla. Huono varastokirjanpito aiheuttaa ylimääräistä työtä sekä turhia kustannuksia, ...
 • Tiedonhaun tehostaminen suunnittelutoimistossa 

  Venäläinen, Elmeri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Elomatic Oy:n paperikoneita suunnitteleva Paper & Mechanical -yksikkö Jyväskylässä. Vuonna 2016 tehdyn kyselyn perusteella yritys halusi kehittää suunnittelijoiden tiedonhakua yhtenäistämällä ...
 • ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmä bioenergialaitosten valmistajalle 

  Santala, Joona (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli jyväskyläläinen kasvuyritys BioGTS Oy. Yritys valmistaa tehdasvalmisteisia skaalattavia moduulipohjaisia biokaasu- ja biodiesellaitoksia. Tavoite oli rakentaa yritykselle ISO 9001:2015 ...

Näytä lisää