Uusimmat viitteet

 • Käsityksiä robotiikasta taloushallinnon alalla 

  Autere, Laura (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoitus oli saada Jyväskylän ammattikorkeakoulun konsultoivan taloushallinnon kärjelle tietoa ja ymmärrystä siitä, miten robotiikka käsitetään taloushallinnon alalla ja miten taloushallinnon ala kehittyy ...
 • Vuokratyöntekijöiden työhyvinvointi : Case: Yritys X 

  Hemmilä, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville toimeksiantajayrityksen yhden tiimin vuokratyöntekijöiden työhyvinvoinnin nykytila ja selvittää, millaiset tekijät vaikuttavat työhyvinvoinnin rakentumiseen vuokratyössä. Lisäksi ...
 • Jalkapalloseurojen henkilöstöresurssit ja toimintamahdollisuudet : Tutkimus Suomen Palloliiton Tampereen piirin alaisten seurojen toiminnasta 

  Lepomäki, Otso (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimus käsittelee Suomen Palloliiton Tampereen piirin alaisten jalkapalloseurojen toimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on selvittää, minkälaiseksi tutkimuksen kohteena olevat seurat näkevät mahdollisuutensa työntekijöiden ...
 • Uusasiakashankinta ja asiakaspyvysyys : Oma yritys 

  Airasvirta, Iisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli käydä läpi uusasiakashankinnan sekä asiakaspysyvyyden keinoja teorian pohjalta sekä tutkia kohderyhmän mielipiteitä näistä keinoista. Tutkimuksen taustalla oli tutkijan kiinnostus yrittäjyyttä ...
 • Some-markkinoinnin kohdentaminen ostajapersoonien avulla 

  Riiali, Ella (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimeksiantajalle kokousasiakkaiden ostajapersoonat kokouspalveluiden sosiaalisen median markkinoinnin kohdentamista varten. Toimeksiantaja halusi saada selville asioita kokousasiakkaista, ...
 • Verkkokauppojen vertailu Case: Stemma Oy 

  Mantela, Maarit (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen toimeksiantajana oli Stemma Oy, joka on suomalainen huonekaluyritys. Stemma oy on perustanut oman verkkokaupan joulukuussa vuonna 2015. Toiminta oli siis uutta ja kehitettävää löytyi. Toimeksiantaja halusi ...
 • Asiakaspalautetieto ISO 9001:2015 -mukaisessa laadunhallinnassa 

  Hassi, Vilma (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Asiakaspalautteilla ja niiden hyödyntämisellä on merkittävä rooli ISO 9001:2015 -standardin mukaisessa laadunhallinnassa, sillä toteutuakseen laatu edellyttää myös asiakaspalautetiedon hyödyntämistä. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Sidosryhmien näkemys Salibandyliigan imagosta 

  Lavonen, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää salibandyn sidosryhmien näkemys lajin pääsarjan Salibandyliigan imagosta. Tavoitteena oli myös tutkia sitä, eroavatko eri tavoin salibandyyn sitoutuneiden ihmisten näkemykset Salibandyliigan ...
 • Henkilöstön työssä jaksamisen mittaaminen kasvuyrityksessä 

  Viitala, Marko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli mitata työssä jaksamisen taso toimeksiantajan yhtiössä. Tavoitteena oli myös tehdä toimiva mittari myöhemmin tehtäviä kyselyitä varten niin, että sitä voidaan käyttää myös yhtiön kasvaessa ja ...
 • Verkkokaupan ja sen digitaalisen markkinointiviestinnän kehittäminen : Case: JYP-Fanshop 

  Niemelä, Taru (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten tehdä kiekkoyhtiö JYP Jyväskylä Oy:n verk-kokaupasta entistä houkuttelevampi toiminnallisuudeltaan ja tarjonnaltaan sekä kehittää sen digitaalista markkinointiviestintää niin, ...
 • Customer Relationship Management in Finnish Ice-hockey League organizations 

  Junkala, Teemu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The main objective of the thesis was to examine the current state of customer relationship management (CRM) and the possible future development needs in Finnish Ice-Hockey League organizations. The topic has been studied ...
 • Kuulutusmenettely -takavarikoidun omistajattoman omaisuuden menettämisseuraamus 

  Airaksinen, Aki; Kuitunen, Sari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen aiheena oli takavarikoidun omistajattoman omaisuuden kuulutusmenettely. Kuuluttamista säätelevä laki on säädetty vuonna 1925 ja takavarikoitua omaisuutta koskeva pakkokeinolaki vuonna 2014. Tavoitteena oli ...
 • Arvonluonti tilitoimiston asiakkaalle 

  Kananen, Tiia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee tilitoimiston henkilöstön näkemyksiä arvonluonnista asiakkaalle. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Keski-Suomen alueella sijaitseva tilitoimisto. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää keinoja, ...
 • Yrityksen sairauspoissaolot hallintaan työergonomiaa johtamalla 

  Rönn, Teija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa Osuuskauppa Keskimaan työergonomian ja sairaspoissaolojen johtamisen nykytilasta ja tarpeista keskijohdon näkökulmasta. Tutkimusongelman lähtökohtana olivat yrityksen kohonneet ...
 • Omat merkit päivittäistavarakaupassa : Keskiössä Pirkka, K-Menu ja Euro Shopper 

  Puolijoki, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä K-ruokakauppojen omat tuotemerkit merkitsevät K-ruokakaupalle juuri sen omasta näkökulmasta tarkasteltuna. Tarkoituksena oli saada vastaukset kysymyksiin, minkälaisia elementtejä ...

Näytä lisää