Uusimmat viitteet

 • Kuljetusten hallinta palveluyrityksessä : Lassila & Tikanoja Oyj 

  Pyykkö, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lassila & Tikanoja tuottaa viemärihuollon palveluita valtakunnallisesti koko Suomen alueella. Palveluiden kasvanut ja syklinen kysyntä asettaa haasteita viemärihuollon palveluiden tuotannolle, joka pakottaa yrityksen ...
 • Laatumittariston suunnittelu ja käyttöönotto kuljetusyrityksessä : Case Kuljetus Eklöf Oy 

  Münster, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jotta yritys voi kehittää toimintojaan, se tarvitsee mitattavaa tietoa keskeisistä toiminnoistaan. Kuljetus Eklöf Oy:n tarve mitata toimintojaan on lisääntymässä, joten yritys tarvitsi avainlukumittariston. Sen tarkoituksena ...
 • Keskusvaraston sisäiset prosessit ja layoutsuunnitelma 

  Velakoski, Tero (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pohjolan LVIturva Oy:lle tuli tarve kehittää omaa materiaalinhallintaa uuden keskusvaraston sisällä, koska tarkoituksena on palvella yrityksen asentajia tarpeen mukaan mahdollisemman vaivattomasti. Siksi opinnäytetyön ...
 • Kaukomaiden vientitoimituksien toi-mintamallin kehittäminen : Case: Oy Lunawood Ltd. 

  Kokkonen, Simo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Oy Lunawood Ltd:n merikontin käytön laajentamisen mahdollisuuksia aikaisemmassa vaiheessa yrityksen toimitusketjua kaukomaiden vientitoimituksissa ja selvittää mahdollisen uuden ...
 • Materiaalivirtojen tehostaminen ja sisäisten siirtojen automatisointi vihivaunujärjestelmällä havuvaneritehtaassa 

  Oinonen, Teiko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metsä Woodin Suolahden vaneritehtaiden havuvaneritehtaalla on lähivuosina poistumassa vanha vanerin paloittelusaha. Opinnäytetyössä tutkittiin poistuvan sahan ansiosta vapautuvalle lattiapinta-alalle materiaalivirtoja ...
 • Laadunvarmistaminen teollisuuden komponenttitoimittajan toimitusketjussa : Case: Finn-Jiit Oy 

  Nuutila, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantona oli tutkia teollisuuden komponenttitoimittaja Finn-Jiit Oy:n toimitusketjun laatua ja selvittää sen ongelmakohtia laadun näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää toimeksiantajayritykselle ...
 • Linja-autojen lastaus- ja purkulaitureiden uudelleen suunnittelu ja aikataulutus 

  Laasanen, Henri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jyväskylän Matkahuollon linja-autojen lastaus- ja purkulaituripaikat on suunniteltu vuonna 2002 ja viimeisin päivitys on tehty vuonna 2014. Linja-autojen lähi- ja kaukoliikenteen vuoro-jen aikataulut ovat muuttuneet ...
 • Broilerituotantoketjun tehostaminen teuraskuljetusten avulla 

  Koivulahti, Jouni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tutkimustavoitteena oli Atrian broileriteuraskuljetuksiin kaivattu tehokkuusparannus. Tarkastelun kohteena oli nimenomaan sekä Atrian että Kuljetusliike Koivulahti Oy:n toteuttamien prosessien ...
 • 5S-järjestelmän käyttöönotto puupakkaustuotannossa 

  Sievänen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä keskityttiin lean-filosofiaan kuuluvaan 5S-järjestelmän käyttöönottoon sekä tuotannon layout suunnitteluun. 5S-järjestelmää käytetään ylimääräisen tavaran poistoon, paikkojen järjestämiseen sekä siisteyden ...
 • Varaosavaraston toiminnan tehostaminen : Putki Pekkanen Oy 

  Kemppainen, Jonna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehostaa varaosavaraston toimintaa LVI-alan yrityksessä. Toimeksiantajana toimi Putki Pekkanen Oy, joka oli vuokrannut uudet varastointitilat Niemisjärveltä yhtenäistääkseen varaosien varastoinnin. ...
 • Varaosavaraston kehittäminen 

  Rohunen, Henri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Snellman Motorsport / Great Life Europe Oy on harrasteajoneuvojen jälleenmyyntiä sekä niille tarvittavien lisäarvopalveluiden myymistä harjoittava yritys. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Yamaha-merkkisten ajoneuvojen ...
 • Toimintakäsikirjan kehittäminen kuljetusyritykselle 

  Alanko, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laadukkaan palvelun tarjoaminen on tärkeää yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi, erityisesti vahvasti kilpailluilla toimialoilla. Yritykset voivat hyvällä laadulla erottautua kilpailijoistaan ja saavuttaa kilpailuetua. ...
 • VMI-varaston laajennus : Kehittämistutkimus BioGTS Oy:lle 

  Tapiola, Atte (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teollisuudessa ulkoistetaan tuotteiden hankintaa ja niihin liittyvää logistiikkaa toiminnan tehostamiseksi sekä resurssien vapauttamiseksi, jolloin voidaan keskittyä ydintoimintaan rutiinitoimintojen sijaan. Yhteistyöllä ...
 • Strategisen suunnittelun edistäminen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa logistiikan alalla 

  Rajala, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Länsirannikon Koulutus Oy:n toimeksiannosta. Ammatillisen koulutuksen uudistus, reformi, edellytti koulutusten järjestäjien uudistamaan toimintaansa taloudellisesti tehokkaammaksi ja laadukkaammaksi. ...
 • Jätehuollon yksikön tehokkuuden parantaminen 

  Jokinen, Henri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lassila & Tikanoja Oyj:n Pieksämäen yksikössä työn organisoinnissa oli puutteita, joita haluttiin parantaa. Päivittäisen työnjohdon puuttumisen sekä työn suunnitteluongelmien vuoksi työntekijöille tuli paljon ylitöitä. ...

Näytä lisää