Uusimmat viitteet

 • Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu lypsykarjatilalle 

  Pajunen, Eerika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sukupolvenvaihdos on suuri elämänmuutos niin luopujille kuin jatkajille. Siinä jatkajat sitoutuvat työskentelemään tilalla ja jatkamaan luopujien elämäntyötä. Sukupolvenvaihdos koskee jatkajien lisäksi mahdollisia sisaruksia. ...
 • Heinä- ja valkuaisnurmikiertojen vertailu: ravinnetaseet ja ympäristöhyödyt 

  Moisio, Maarit (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nurmipalkokasvien viljelyllä on myönteisiä vaikutuksia maaperään. Niiden on todettu lisää- vän typen määrää maaperässä. Palkokasvien kanssa symbioosissa elää Rhizobium-baktee- reja, joille ominaista on kyky ...
 • Pollepaana, maastoesteratasuunnitelma Polleparkkiin 

  Riitaoja, Eeva-Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hevosharrastus ja hevosen omistaminen kasvattavat suosiotaan jatkuvasti. Hevosen omistajille löytyy vaihtoehtoja tallipaikoista. Yksi kasvavista harrastuslajeista on kenttä-ratsastus, jonka yksi osakoe suoritetaan maastossa ...
 • Hevostallien kuivike- ja lantahuoltokysely - Toteutus ja testaus 

  Niiranen, Siiri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Aihe opinnäytetyöhön tuli Suomen Hevostietokeskus ry:ltä. Tarkoituksena oli selvittää hevostallien kuivikkeiden käyttöä ja lantahuoltoa sekä niiden kustannuksia kokonaisuutena. Kysely luotiin Webropol-kyselytutkimusohjelmalla. ...
 • Säilörehun säilöntäaineiden vertailu 

  Vehkamäki, Aino-Maria (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä testattiin ja vertailtiin eri säilöntäaineiden ja säilöntäaineettomuuden vaikutuksia säilörehun säilönnälliseen laatuun, koostumukseen ja rehuarvoihin. Lisäksi analysoitiin kosteuspitoisuuksien, hapen ja ...
 • Zeoliitin käyttö karjatiloilla 

  Lehti, Pinja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan luonnollisen zeoliitin käyttöä maataloudessa, ja erityisesti karjatiloilla. Tietoperustaan on kerätty tietoa zeoliitin käytöstä viljelyssä, eläimiä kuivitettaessa sekä ruokinnassa. Tavoitteena ...
 • Hevosten kuntoutuspalveluiden tilannekatsaus 

  Åhlgren, Saara (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa on yli 70 000 hevosta eri käyttötarkoituksissaan, hevosenomistajia on noin 35 000 ja harrastajia parhaimmillaan 170 000. Jokaisella hevosenomistajalla on omat tavoitteensa hevosensa kanssa. Hevosen hyvinvointi on ...
 • Halukkuus osallistua vesienhoitoon Saarijärven vesireitin alueella : Kyselytutkimus Saarijärven vesireitin asukkaille 

  Riipinen, Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pintavesien tila huolestuttaa ja puhuttaa Saarijärven reitin asukkaita. Vesien tilaa pyritään lähitulevaisuudessa parantamaan erilaisilla vesienhoidontoimenpiteillä sekä ohjauskeinoilla. Opinnäytetyössä selvitettiin syksyllä ...
 • Viljankuivaus hakkeella Case: Metsämäen tila 

  Saarimäki, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuosien saatossa pienten maatilojen kilpailukyky on heikentynyt keskimääräisen tilarakenteen muututtua suuremmaksi. Maatiloilla tehtävien laajennuksien tavoitteena on pienentää kiinteiden kustannuksien suhteellista osuutta, ...
 • Agrologi työelämässä 2012-2016 

  Piesanen, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten Tarvaalan Biotalousinstituutista vuosina 2012-2016 valmistuneet ovat työllistyneet. Tutkimuksen toimeksiantajana oli JAMK ja Jukka Nikkilä. Tavoitteena oli saada tietoa työllistymisestä, ...
 • Miksi alkutuotannon toimijat siirtyvät luomutuotantoon? 

  Heikkilä, Raija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuonna 2008 silloinen ulkoministeri Alexander Stubb asetti valtuuskunnan kehittämään Suomelle kansainvälistä maabrändiä. Muiden tulevaisuuden visioiden ohella valtuuskunnan loppuraportissa painotettiin suomalaista puhdasta ...
 • Sihvari Oy:n biokaasukäyttöisten jäteautojen käyttöönoton viestintä 

  Tarkiainen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jyväskyläläinen Sihvari Oy otti käyttöön kolme biokaasukäyttöistä jäteautoa huhtikuussa 2017. Sihvari Oy:n biokaasukäyttöiset jäteautot ovat ensimmäisiä Suomessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ...
 • Yrttejä pohjoisesta - mutta kenelle? : Selvitys pohjoisen yrttitoimijoiden markkinoinnin ja myynnin rakentumisesta 

  Lippo, Tiia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Pohjois-Suomen yrttitoimijoiden markkinoinnin ja myynnin rakennetta. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa, miten luonnontuotealalla toimivat yritykset ovat rakentaneet markkinointiaan ja ...
 • Ravihevosten ennakkomaksullisten ikäluokkakilpailujen kehittäminen : Kyselytutkimus 

  Karhila, Anna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen Hippos ry:n keväällä 2016 koolle kutsumassa Kasvatuksen ja nuorten hevosten kilpailutoiminnan työryhmässä todettiin, että ravihevosten ennakkomaksullisten ikäluokkakilpailujen kehittämistä olisi tarve tutkia tarkemmin. ...
 • Käsiteltyjen hakkeiden lämpötilaseuranta konttikokeissa 

  Saajoranta, Sampo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Haketta varastoidaan usein suurissa aumoissa. Suomen haasteelliset sääolosuhteet vaikuttavat hakkeen kuivana pysymiseen ja hakkeen laatuun. Hake voi homehtua tai jopa syttyä palamaan aumassa. Opinnäytetyö oli osa ...

Näytä lisää