Uusimmat viitteet

 • Liharoturisteytysten käyttö lypsykarjatiloilla 

  Nieminen, Jussi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomalainen lihantuotanto kattaa noin 80 % markkinoiden vaatimasta kysynnästä, ja loput joudutaan tuomaan ulkomailta kuten Puolasta, Saksasta ja Tanskasta. Suurin osa naudanlihantuotannosta perustuu maitorotuisten nautojen ...
 • Osakaskuntien käsitykset nykytilastaan : Saarijärven ja Pääjärven kalastusalueet 

  Moisio, Jaakko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kartoitettiin Saarijärven ja Pääjärven kalastusalueiden osakkaiden mielipiteitä.Tutkimuksen taustalla on tällä hetkellä voimassa oleva vuoden 2016 kalastuslaki ja sen myötä tulevat muutokset kalastusalueiden ...
 • Luomumansikan viljelyopas 

  Häkkinen, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa -hanke kehittää ja edistää keskisuomalaista luomutoimintaa ja yhteistyötä koulutuksien avulla. Opinnäytetyö on tehty osaksi hankkeen koulutusmateriaalia. Työn aiheena oli ...
 • Nautakarjan myyntiopas 

  Eteläaho, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nykyisen karjatalouden kehityksen trendinä on ollut, että tilalliset laajentavat tuotantoaan. Samalla eläinten myyntiä suunnittelevat tilalliset joutuvat miettimään, kuinka saada mah-dolliset asiakkaat kiinnostumaan juuri ...
 • Hevosen ylipaino ja siitä johtuvat yleisimmät sairaudet 

  Saarijärvi, Annika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Suomessa yleisimpiä elintasosairauksia hevosilla ja niiden yleisyyttä. Työssä eriteltiin hevosten terveydentila nykypäivänä ja hevosen luonnollista ravintoa ja syömiskäyttäytymistä. Työn tavoitteena ...
 • Haarasenmäen eri-ikäisrakenteisten metsiköiden kasvillisuus Saarijärvellä 

  Oinonen, Sari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuonna 2014 voimaan tulleet metsälain muutokset mahdollistavat eri-ikäisrakennekasvatuksen metsien kasvatusmuotona. Kumminkin eri-ikäisrakenteisiin pyrkivien hakkuiden vaikutuksista kasvillisuuteen on vähemmän tietoa kuin ...
 • Uusien lypsykarjarotujen käyttö Suomessa 

  Hietanen, Miia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää karjanomistajille tehtävällä kyselytutkimuksella, kuinka paljon Suomessa on tällä hetkellä uusia lypsykarjarotuja joko puhdasrotuisina tai risteytyksinä. Tutkimuksen uusiksi ...
 • Maaperän typen mineralisaatio eri kuivikemateriaalien hajoamisprosessissa 

  Tuuli, Santeri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maataloudessa käytetään monia erilaisia kuivikemateriaaleja pitämään eläinten ympäristö ja makuupaikat siisteinä ja kuivina. Kuivikemateriaali voi vaikuttaa syntyvän kuivikelannan ominaisuuksiin ja ravinnepitoisuuksiin. ...
 • Välitä viljelijästä : Projektin vaikuttavuustutkimus 

  Suomela, Elena (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Melan hallinnoiman Välitä viljelijästä -projektin tarkoitus on varhaisen välittämisen kautta auttaa kriisiytyneitä maatalousyrittäjiä jaksamaan niin henkisesti kuin myös fyysisesti sekä turvata jaksaminen ja työkyky myös ...
 • Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu lypsykarjatilalle 

  Pajunen, Eerika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sukupolvenvaihdos on suuri elämänmuutos niin luopujille kuin jatkajille. Siinä jatkajat sitoutuvat työskentelemään tilalla ja jatkamaan luopujien elämäntyötä. Sukupolvenvaihdos koskee jatkajien lisäksi mahdollisia sisaruksia. ...
 • Heinä- ja valkuaisnurmikiertojen vertailu: ravinnetaseet ja ympäristöhyödyt 

  Moisio, Maarit (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nurmipalkokasvien viljelyllä on myönteisiä vaikutuksia maaperään. Niiden on todettu lisää- vän typen määrää maaperässä. Palkokasvien kanssa symbioosissa elää Rhizobium-baktee- reja, joille ominaista on kyky ...
 • Pollepaana, maastoesteratasuunnitelma Polleparkkiin 

  Riitaoja, Eeva-Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hevosharrastus ja hevosen omistaminen kasvattavat suosiotaan jatkuvasti. Hevosen omistajille löytyy vaihtoehtoja tallipaikoista. Yksi kasvavista harrastuslajeista on kenttä-ratsastus, jonka yksi osakoe suoritetaan maastossa ...
 • Hevostallien kuivike- ja lantahuoltokysely - Toteutus ja testaus 

  Niiranen, Siiri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Aihe opinnäytetyöhön tuli Suomen Hevostietokeskus ry:ltä. Tarkoituksena oli selvittää hevostallien kuivikkeiden käyttöä ja lantahuoltoa sekä niiden kustannuksia kokonaisuutena. Kysely luotiin Webropol-kyselytutkimusohjelmalla. ...
 • Säilörehun säilöntäaineiden vertailu 

  Vehkamäki, Aino-Maria (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä testattiin ja vertailtiin eri säilöntäaineiden ja säilöntäaineettomuuden vaikutuksia säilörehun säilönnälliseen laatuun, koostumukseen ja rehuarvoihin. Lisäksi analysoitiin kosteuspitoisuuksien, hapen ja ...
 • Zeoliitin käyttö karjatiloilla 

  Lehti, Pinja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan luonnollisen zeoliitin käyttöä maataloudessa, ja erityisesti karjatiloilla. Tietoperustaan on kerätty tietoa zeoliitin käytöstä viljelyssä, eläimiä kuivitettaessa sekä ruokinnassa. Tavoitteena ...

Näytä lisää