Uusimmat viitteet

 • Festivaalin elämyksellisyys asiakaskokemuksessa : John Smith Rock Festival 2018 

  Nyman, Katja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kävijätutkimus tapahtumalle John Smith Rock Festival 2018 ja tunnistaa asiakaskokemuksessa esiin nousseet elämyksellisyyden elementit. Opinnäytetyö tehtiin Ext Ventures Oy:n ...
 • Markkinoinnin vaikutus hotellin valintaan : Case: Finlandia Hotelli Alba 

  Ryynänen, Veera (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää markkinoinnin vaikutusta ostopäätökseen ja sen vaiheisiin majoituspaikkaa valittaessa. Tarkoituksena oli myös selvittää tärkeimmät seikat,jotka vaikuttavat ostopäätökseen, ja näiden ...
 • Vuokratyövoiman käytön haasteet ja mahdollisuudet käyttäjäyritykselle ravintola-alalla 

  Mainio, Veera (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuokratyövoiman käytön suosio ravintoloissa on kasvanut tasaisesti vuodesta 2000. Nykyään se on monelle työntekijälle pitkänkin aikavälin tapa tehdä töitä. Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, mitä haasteita ja mahdollisuuksia ...
 • Valon Kaupunki -tapahtuman mainonnan tavoittavuuden lisääminen 

  Seppänen, Siru; Rytkönen, Jenna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, kuinka Valon kaupunki -tapahtuman mainonta tavoittaa potentiaalisia kävijöitä. Tavoitteena oli löytää lisää tapoja, kuinka mainonta tavoittaisi enemmän kiinnostuneita katsojia sekä ...
 • Valon Kaupunki elämyksien tarjoajana 

  Nieminen, Nea (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Jyväskylässä vuosittain järjestettävän Valon Kaupunki -tapahtuman elämyksellisyyttä lapsiperheiden näkökulmasta. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jyväskylän kaupunki. Tutkimusongelmaksi ...
 • Venäjänkielisen asiakaspalvelun merkitys Marata-alalla Jyväskylässä 

  Jäntti, Marena (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Venäläiset matkailijat ovat hyvä tulonlähde suomalaisille matkailu- ja ravintola-alalla. Venäläiset matkustelevat laajamittaisesti myös Jyväskylän alueella varsinkin talviaikaan. Nykyisin venäjänkielisistä matkustajista ...
 • Vastuullinen polkujuoksutapahtuma 

  Niittynen, Iina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vastuullisen toiminnan rooli polkujuoksutapah-tumissa. Työssä tarkoituksena oli saada tutkimuksen avulla selville, kohtaavatko polku-juoksutapahtumiin osallistujien toiveet ...
 • Vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuudet matkailualalla Suomessa 

  Turpeenniemi, Petra; Pöntiö, Vivi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuuksia matkailualalla Suomessa. Tutkimuksella pyrittiin kartoittamaan eri ikäryhmien sosiaalisen median käyttöä ja heidän aktiivisuuttaan eri sosiaalisen ...
 • Suoravarausten tehostaminen hotellissa : CASE: Yöpuu Yhtiö Oy 

  Ollila, Tanja; Peurala, Jonna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana on Yöpuu Yhtiö Oy, joka operoi Hotelli Versoa ja Hotelli Yöpuuta. Opinnäytetyön tavoitteena oli suorien varausten lisääminen kyseisissä hotel-leissa. Tätä varten tutkittiin muun muassa ...
 • Jyväskylän vetovoimatekijät ulkomaalaisten näkökulmasta 

  Linna, Tatu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Jyväskylän vetovoimatekijöitä ulkomaalaisen näkökulmasta. Tutkimuksen avulla selvitettiin, mikä vetää ulkomaalaisia matkailijoita Jyväskylään. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ...
 • Asiakkaan arvon saanti Kasvu Open sparrausprosessista 

  Kovakoski, Katariina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimus toteutettiin jyväskyläläiselle Kasvu Open Oy yritykselle, joka tarjoaa asiakkailleen maksutonta yleishyödyllistä palvelua noin vuoden pituisen sparrausprosessin muodossa. Sparrausprosessi sisältää useita kohtaamisia ...
 • Kannattava ja tehokas mökkihuoltopalvelu : Case HimosLomat Oy 

  Rantanen, Mira (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lähtötilanteessa HimosLomien huoltoprosessi oli tilikaudesta toiseen tappiollinen. Toimeksiantaja halusi tutkia, minkälaisia todellisuudessa ovat huoltohenkilöiden työpäivät, mitä he itse ajattelevat omasta työstään ja ...
 • Keski-Suomen matkailullinen potentiaali japanilaisille matkailijoille 

  Vatanen, Laura (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Keski-Suomen potentiaalia japanilaisten matkailijoiden kohteena. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää alueen matkailullisesta tarjonnasta japanilaisten kiinnostuksia ja tarpeita ...
 • Tapahtuman laadun muodostuminen tapahtumajärjestäjän näkökulmasta 

  Hytönen, Susanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tapahtumajärjestäjien näkemyksiä siitä, miten laatu muodostuu tapahtumaan. Lisäksi haluttiin selvittää, miten järjestäjät huomioivat laadun koko tapahtuman elinkaaren aikana, miten ...
 • Smile Henkilöstöpalveluiden festivaalityöntekijöiden työhyvinvointi 

  Ylinen, Hanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Smile Henkilöstöpalveluiden festivaalityöntekijöiden työhyvin-vointia. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Smile Henkilöstöpalvelut Jyväskylä. Työn tavoitteena oli selvittää, miten Smile ...

Näytä lisää