Uusimmat viitteet

 • Teknologian trendien toteutuminen ja vaikutukset Sokos hotelleihin 

  Kujala, Tuomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia teknologian trendien toteutumista ja vaikutuksia hotellien työnteon arkeen. Pääpainona hotellin työtehtävistä opinnäytetyöllä oli vastaanotossa. Majoitusala on murroksessa teknologian ...
 • Kiertomatkailutuote saksalaisille matkailijoille Keski-Suomen maaseudulla 

  Väliaho, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kiertomatkailutuote saksalaisille matkailijoille Keski-Suomen maaseudulle. Tavoitteena oli suunnitella tuote paikallisille matkailuyrittäjille käytettäväksi. Tutkimuskysymys oli ...
 • Elämyksellisen messutapahtuman elementit : Keksintöjen Viikko -tapahtuman kehittämissuunnitelma 

  Pigg, Jenna; Turunen, Milla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin kehittämistutkimuksena kehittämisyhtiö Witas Oy:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli laatia Viitasaarella vuosittain järjestettävälle Keksintöjen Viikko -tapahtumalle kehittämissuunnitelma, ...
 • Riihon Majatalon kansainvälistymissuunnitelma 

  Nenonen, Einari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yrityksiltä edellytetään kansainvälistymistä entistä varhaisemmassa vaiheessa, jotta kilpailukyvyn kehitys jatkuisi myös kotimarkkinoilla. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Riihon Majatalon nykyiset valmiudet ...
 • Jyväskylän imago kokouskaupunkina kokousjärjestäjän näkökulmasta 

  Nevalainen, Marjo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kotimaisten kokousjärjestäjien mielikuvia ja kokemuksia Jyväskylästä kokouskaupunkina. Lisäksi haluttiin tietää, kuinka palvelut ja puitteet voisivat palvella kokousjärjestäjien toiveita ...
 • Marketing plan for social media : Sleep Green Eco Youth Hostel Barcelona 

  Broström, Milla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of the thesis was to make a relevant marketing plan for social media for the Sleep Green Eco Youth Hostel Barcelona. The research question was: How to develop social media marketing at the Sleep Green Eco Youth ...
 • Matkanjohtajan rooli onnistuneen matkailukokemuksen takana : Case: Matkatoimisto Aventura Oy 

  Pulkkinen, Iida (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Matkatoimisto Aventura Oy. Tavoitteena oli tutkia matkanjohtajan roolia onnistuneen matkailukokemuksen takana opastetulla ryhmämatkalla. Lisäksi haluttiin ymmärtää onnistunutta ...
 • Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen tuloksellisuuteen majoitusalalla 

  Rantala, Annemari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten työhyvinvointi vaikuttaa yrityksen tuloksellisuuteen majoitusalalla ja tarkemmin hotellin vastaanotto- ja myyntipalvelutyössä. Tulosten avulla koottiin majoitusalan esimiehille ...
 • Jyväskylän imago tapahtumakaupunkina : Paikalliset urheilutapahtumien järjestäjät äänessä 

  Kaski, Tuomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Jyväskylän imago tapahtumakaupunkina paikallis-ten urheilutapahtumien järjestäjien näkökulmasta. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jyväskylän kaupunki. Tutkimuskysymyksenä oli ...
 • Kongressiopas Jyväskylän ammattikorkeakoululle 

  Nikkanen, Riina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kongressijärjestäjän opas Jyväskylän ammattikorkeakoulun käyttöön. Kongressioppaan sisältö ja rakenne kehitettiin kvalitatiivisen tutkimuksen avulla. Oppaan laatimisessa hyödynnettiin ...
 • Jyväskylän imago urheilutapahtumakaupunkina tapahtumakävijöiden näkökulmasta 

  Kittilä, Henna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen Jyväskylän imago urheilutapahtumakaupunkina on tapahtumakävijöiden näkökulmasta, mitkä ovat kaupungin vahvuuksia ja heikkouksia sekä millä tavoin imagoa voitaisiin tulevaisuudessa ...
 • Lapsiperheet Finlandia Trophy -urheilutapahtuman asiakkaina 

  Jaska, Tanja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lapsiperheet ovat yksi Visit Espoon markkinointikohderyhmistä. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä lapsiperheiden ostokäyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä urheilutapahtumaan osallistuttaessa. Lisäksi ...
 • Festivaalileirintätuotteen arvolupauksen luominen : Case: Camp Provinssi 

  Hjelt, Tuula (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomalaiset festivaalit ovat huomanneet omien leirintätuotteidensa oheispalvelujen ja ohjelman tärkeyden, kun asiakkaat ovat alkaneet pitää muita majoitusvaihtoehtoja yhä mielenkiintoisempia leirintöjen rinnalla. Toimeksiantona ...
 • Järviuinti elämyspalveluna 

  Poutanen, Päivi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuotteistaa järviuintia ja luoda uusi palvelupaketti KeskiSuomeen.Tavoitteena oli kehittää Järvi-Suomen liikuntamatkailua ja hyödyntää lukuisia puhtaita järviä. Luontomatkailu on ajankohtainen ...
 • Storification in Global Wellbeing Tourism Marketing 

  Lahtinen, Emmi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Wellbeing tourism is a trending mode of tourism, and it is predicted to keep growing in the following decade, because of the global aging, increasing stress in everyday life, and the continuing movement to bigger cities ...

Näytä lisää