Uusimmat viitteet

 • Kahvilapalveluiden ja Facebook-markkinoinnin kehittäminen : Case: Kahvila Akuliina 

  Mägi, Moonika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Keski-Suomessa sijaitsevan pienyrityksen kahvila Akuliinan asiakaskunnan mielipiteitä yrityksen palveluista ja markkinoinnista. Erityisen tarkkailun alla olivat yrityksen mahdollisuudet ...
 • Asiakasymmärrys uuden yrityksen perustamisen työkaluna : Case: Italialainen ravintola Jyväskylässä 

  Tagliente, Francesco (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada käsitystä asiakasymmärryksen käytöstä ja soveltamismahdollisuuksista uuden liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa niin, että tuloksia voitaisiin käyttää yrityksen kilpailuedun rakentamiseen. ...
 • Haussa hyvä tyyppi : Ravitsemisalan yritysten haasteet ja ratkaisut henkilöstöhankinnassa 

  Möller, Mia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työvoimapula on tosiasia ravitsemisalalla. Osaavaa työvoimaa on vaikea saada, ja vaihtuvuutta on keskimäärin muita toimialoja enemmän. Alan vetovoima ei ole paras mahdollinen, joten uusista alalle hakeutujistakaan ei ole ...
 • Elämyksellinen myymälämarkkinointi HoReCa-alan noutotukussa 

  Pudas, Petra (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Kespro Jyväskylän tämänhetkisen elämyksellisen myymälämarkkinoinnin tila asiakkaiden kokemana. Lisäksi tutkimuksen avulla pyrittiin löytämään konkreettisia kehitysehdotuksia ...
 • Ruokamanagerointi osana liiketoiminnan kehittämistä 

  Soikkala, Riikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite on ollut tuottaa tietoa manageroinnista osana liiketoiminnan kehitystä. Tutkimuksella oli tarkoitus tutkia, miten managerointi voidaan tuoda alku- ja pien- elintarviketuotannon kehitykseen mukaan ja ...
 • "On mahtavaa innostaa ja innostua muiden kanssa" : -Yhteisömanagerina Crazy Townilla 

  Lagerstam, Charlotta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälainen rooli yhteisömanagerilla on Crazy Town -yhteisössä ja mitä Crazy Town -yhteisömanagerilta vaaditaan, jotta onnistutaan luomaan yhteisö erilaisista jäsenyrityksistä. Työn ...
 • Asiakaskunnan laajentaminen ravintolassa tapahtumamarkkinoinnin avulla 

  Peltovuori, Neija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ravintola Revolutionin pubin puolelle uusi asiakas- kunta, joka käyttäisi pubin palveluita myös arkisin, eikä vain viikonloppuisin. Kohderyh- mäksi valittiin nuoret ja opiskelijat. ...
 • Talkootyöntekijöiden motivointi tapahtumatyöhön 

  Hietanen, Noora-Merinja; Pihlajamäki, Roosa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Monet kulttuuritapahtumat ympäri maailman käyttävät talkootyöntekijöitä ja talkoolaiset omalla panoksellaan mahdollistavat näiden tapahtumien järjestämisen. OlutSatama-tapahtuma on nuori ja uniikki tapahtuma, joka käyttää ...
 • Pienpanimo-oluiden tukkumyyjän vastuut ja työtehtävät viennissä : Case: IPA Group Oy 

  Montonen, Hanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen toimeksiantona oli IPA Group Oy:n pyynnöstä tutkia pienpanimo-oluiden vientiä Ruotsiin. Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville yrityksen vastuut sekä työtehtävät rajaten tutkimuksesta pois tuotteiden ...
 • Ruokapalvelujen kehittäminen Turun Pure Herossa 

  Ojala, Tomi; Vehmas, Juho (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ravintola Pure Heron ruokapalveluja asiakasmää- rien kasvattamiseksi. Tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden mieltymyksiä ja rakentaa ruo- kapalveluja asiakaslähtöisemmiksi. Tutkimus ...
 • Verkkomarkkinointi asiakkaan näkökulmasta : Case: Isku Interior Oy 

  Joutulainen, Essi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kehitysehdotuksia Isku Interiorille sen nettisivuja ja sosiaalisen median tilejä varten. Tutkimuksen idea tuli toimeksiantajalta, joka halusi selvittää eri kanavien kehityskohteet ...
 • Musiikkifestivaalien ruokapalveluiden vastuullisuus asiakasnäkökulmasta 

  Roini, Jenna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa asiakasnäkökulmasta musiikkifestivaalien ruokapalveluiden järjestäjille. Ruokapalveluita tutkittiin niiden vastuullisuuden kannalta. Opinnäytetyötä ei kohdistettu vain yhteen ...
 • Finlandia Marathon : Oheispalvelujen kehittäminen juoksutapahtuman urheilijoille 

  Turkia, Mirva (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten Finlandia Marathon -tapahtumaa voidaan kehittää oheispalvelujen avulla niin, että tapahtuma houkuttelisi enemmän urheilijoita. Tavoitteena oli selvittää, millaisilla oheispalveluilla ...
 • Asiakkaiden kokemukset yritysten yhteistyöstä : Case: 4event Oy, Hyvinvointikeskus Laajavuori 

  Soini, Ida (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi 4event Oy Hyvinvointikeskus Laajavuori, joka toimii Jyväskylässä Cumulus Resort Laajavuoren yhteydessä. Toimeksiantaja tekee tiivistä yhteistyötä Cumulus Resort Laajavuoren kanssa, ja ...
 • Parempia välipaloja opiskelijoille 

  Jalkanen, Janette (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat Jyväskylän ammattikorkea-koulun opiskelijoiden välipalan valintaan sekä onko asiakastyytyväisyydessä kampuksien välillä eroja. Tutkimuksen päämääränä oli ...

Näytä lisää