Uusimmat viitteet

 • Palvelukanavien suosio eri palvelun tarpeeseen 

  Niiranen, Paula (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen taustalla oli selvittää suositaanko vakuutusyhtiön palvelukanavia tiettyjen palvelun tarpeiden täyttämiseen. Tehtävänä oli nimenomaisesti keskittyä verkkopalveluiden suosioon ja näiden käytön aktiivisuuteen. ...
 • Haltuunottoprosessin kehittäminen ruokapalveluissa 

  Oksanen, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sopimusruokailupalvelu perustuu tilaaja-asiakkaan ja ruokapalvelun tuottajan väliseen sopimukseen. Tyypillisiä esimerkkejä sopimusruokailusta ovat opiskelijaravintolat tai yritysten henkilöstöravintolat, mutta myös kuntien ...
 • Kohti uutta strategiaa : Ostopäätöksen tehneiden yritysasiakkaiden brändimielikuva Ravintola Priimuksessa 

  Tiainen, Riitta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä on meneillään iso organisaatiouudistus. Tammikuussa 2018 Jyväskylän ammattiopisto jää historiaan ja tilalle tulee Gradia Jyväskylä. Sen vuoksi myös ao Ravintola Priimuksen brändi on ...
 • Työhyvinvointi henkilöstöravintolassa 

  Reponen, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli saada käsitys siitä, miten Tampereella henkilöstöravin-toloiden esimiehet kokevat työhyvinvoinnin merkityksen, kuinka työhyvinvoinnista huolehditaan käytännössä ja voidaanko johtamisella vaikuttaa ...
 • Hankkeen vaikuttavuuden arviointi : Case: Sujuvat työnhakumarkkinat -hanke 

  Härkönen, Birgit (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata Sujuvat työnhakumarkkinat -hankkeen (ESR) vaikuttavuuden arvioinnissa huomioitavia asioita. ESR -rahoitteisten hankkeiden arviointivelvoitteen mukaisesti selvitettiin, miten Ammatillinen ...
 • Lyhytkurssien kehittäminen : Case Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 

  Järvilahti, Eija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää ratkaisuja tulevaisuuden koulutustoiminnan haasteisiin. Haasteet kohdistuvat ammatillisen koulutuksen reformin myötä myös koulutuksen rahoitukseen ja ohjaukseen. Laki astuu voimaan ...
 • Ravitsemuspassi ammatin opettamisen työkaluna 

  Siimesvaara, Marja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli tutkia hotelli-, ravintola-, ja cateringalan perustutkinnossa opiskelevien nuorten ravitsemusosaamisen tasoa Ravitsemuspassitestin avulla. Tutkimus tehtiin hotelli-, ravintola- ja cateringalan ensimmäisen ...
 • Näkökulmia suomalaisen ravintola-alan tulevaisuuteen 

  Paltamaa, Harri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa tulevaisuuden ravintolatoimintaan kohdistuvista haasteista. Ravintolatoimintaa tarkasteltiin toimintaympäristön, asiakkaiden, palveluntuottajan ja asiakkaiden suhteen, eli asiakkuuden ...
 • Lähiruokaa julkiseen ruokapalveluun : Maakunnallisen ruokaketjun kehittäminen 

  Rantamäki, Merja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomalaisen lähiruoan puolesta, ja sen saamiseksi julkisiin ruokapalveluihin, on tehty pitkä poliittinen työ viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toimintaa ohjaa vuonna 2013 hyväksytty lähiruokaohjelma. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Palvelukulttuurin muutos : Case Osuuskauppa Arinan ruokaravintolat 

  Matikainen, Tanja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten palvelukulttuurin muutos näkyy Osuuskauppa Arinan ruokaravintoloissa Oulun seudulla ja millaisia tulevaisuuden heikkoja signaaleja palvelukulttuurin kehittymisessä on ...
 • Arkitaidot osana lapsiperheiden elämänhallintaa 

  Määttänen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tutkittua tietoa lapsiperheiden arkitaidoista yhteiskunnallisen päätöksenteon ja palvelutuotannon tueksi. Tutkimus on osa Marttaliiton ”Lapsiperheiden arjen tukeminen” -hanketta, joka ...
 • Asiakaspalvelun poikkeamat vammaisten ja muiden asiakkaiden välillä 

  Suoranta, Jaana (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vammaisten ja muiden asiakkaiden kokemat poikkeamat asiakaspalvelussa. Tutkimuskysymyksinä olivat, miten vammaista asiakasta palvellaan verrattuna muihin asiakkaisiin ja mitä informaatiota ...
 • Kangasalan kunnan ateria- ja siivouspalveluyksikön osaamisen nykytilan kartoitus ja uudet osaamistarpeet 

  Kattelus, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä osaamista Kangasalan kunnan ateria- ja siivouspalveluyksikön työntekijöillä on tällä hetkellä. Uusi toimintatapa ja organisaatiomuutos tulevat voimaan lokakuussa 2017, minkä ...
 • Kunta, muutos ja julkiset ruokapalvelut 

  Paavola, Eija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka julkiset ruokapalvelut tulevaisuudessa järjestetään. Työssä selvitettiin myös, mitä haasteita julkisilla ruokapalveluilla tulevaisuudessa on. Tutkimuksessa tuotiin myös esille ...
 • Osaamisen johtamisen tila Puolustusvoimien palvelukeskuksessa 

  Kuosmanen, Tanja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli Puolustusvoimien sisäisten palvelujen tuottamismallin muutosprosessi ja palvelukeskuksen perustaminen sekä työntekijöiden osaamisen johtaminen. Tavoitteena oli selvittää osaamisen johtamisen ...

Näytä lisää