Uusimmat viitteet

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimien keittiöiden laitteet : Laitteiden eliniän ja tulevien investointien tarkastelu 

  Mutka, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Jyväskylän ammattikorkeakoululle. Tarkastelun kohteena olivat ammattikorkeakoulun hallinnoimat keittiölaitteet. Tavoitteena oli saada kartoitettua laitteiden huoltohistoriat ja vuosittaiset kustannukset ...
 • Ladontalinjojen ennakkohuoltosuunnitelma 

  Paajanen, Teppo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä ennakkohuoltosuunnitelma kahdelle vanerin valmistuksessa käytettävälle ladontalinjalle. Työn toisena tarkoituksena oli tehdä selvitys ladontalinjojen mahdollisista parannusehdotuksista, jotta ...
 • Vianilmaisinjärjestelmän kehittäminen ja vikojen poiston tehostaminen LWC -konelinjalla 

  Makkonen, Olli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vianilmaisimia käytetään paperiteollisuudessa havaitsemaan paperin vikoja. Niitä on käytetty jo vuosikymmenten ajan, mutta niiden heikkoutena on ollut niiden heikko kyky ilmaista sekä luokitella vikoja. Vianilmaisinjärjestelmät ...
 • Puristinhuopien vaihto-ohjeistuksien luonti ja päivittäminen 

  Laitinen, Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Metsä Fibren Äänekosken sellutehtaalle. Yrityksen tavoitteena oli luoda uusia ja päivittää kuivauskoneella tehtävien puristinhuopien vaihtotöiden ohjeis-tuksia. Yrityksen tarve ohjeiden tekemiseen tuli ...
 • Hydraulisesti taipumakompensoidun telan on site -huollon tuotteistus ja kehitys 

  Mannila, Roope (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö tehtiin Valmet Technologies Oy:lle tavoitteena tuotteistaa hydraulisesti taipumakompensoidun telan on site -huolto sekä parantaa huollon suorittamista. Telalle luotiin esitysmateriaaleja, joita käytetään on ...
 • Aurinkoenergian varastointiratkaisun kehittäminen 

  Asikainen, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Elementtiasennus- ja nostoalan yrityksen Tikkanostot Oy:n perustaja Markku Mertsalmi on jo vuodesta 2006 kehittänyt maalämpöakkua ja siihen liittyvää lämmitysjärjestelmää. Uuden lämmitysjärjestelmän tarkoituksena on toteuttaa ...
 • Sisäsorvauksen teräkasetin vaihtamisen turvallistaminen 

  Parkkonen, Marcus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ saatiin toimeksiantona Valmet Technologies Oy:n Jyväskylän toimipisteelle. Tehtävässä tarkasteltiin INNSE-sorvin sisäsorvausteräkasetin vaihdon turvallistamista. Innse on Valmetin suurin vaippojen sorvauksessa käytetty ...
 • Kuitusaven hyödyntäminen leijupetikattilassa 

  Tourunen, Ossi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö tehtiin Äänevoima Oy:n leijupetikattilalle ja siinä tutkittiin kuitusaven käyttäytymistä kattilan polttoainelinjoilla ja tulipesässä sekä selvitettiin, miten se vaikuttaa ilmapäästöihin leijupetipoltossa. ...
 • Laitedokumentaation hallinnan kehittäminen 

  Oksanen, Santeri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö tehtiin Venäjälle suomalaisen metsäteollisuusyhtiö UPM Kymmene Oyj:n Chudovon vaneritehtaalle. Yrityksen toiveena oli kehittää dokumentaation hallintaa toi-minnanohjausjärjestelmässä. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Laserkeilauksen hyödyntäminen paperikoneuusinnan tarjoustyössä 

  Oikarinen, Markku (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Viime vuosina teollisuudessa on ollut trendi pyrkiä vähentämään laatukustannuksia ja tekemään toiminnasta kustannustehokkaampaa. Laserkeilaus on samaan aikaan noussut tärkeäksi työvälineeksi, jolla on merkittäviä etuja ...
 • Tehdassuunnittelun dokumentoinnin selkeyttäminen 

  Kajander, Martti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  3D-tehdassuunnittelua on tehty jo yli 15 vuotta, mutta sen dokumentoinnissa on edelleen puutteita, jotka hankaloittavat asennusvalvojan työtä. Hankaluuksista johtuen tehtaiden pystytysprojektit viivästyivät ja täten tuottivat ...
 • Käyttäjäkeskeisen kunnossapidon kehitys Jämsänkosken PK3:lla 

  Nieminen, Riku (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö tehtiin UPM-Kymmene Oyj:n Jämsänkosken tehtaalle. Kohteena oli paperikone 3, joka valmistaa etiketti- ja pakkauspaperia. Työn tavoitteena oli vähentää operaattoreiden kunnonvalvontakierroksia sekä saada ...
 • Koekoneen ennakkohuoltosuunnitelma ja formeriosan hoitosiltasuunnitelma 

  Tuokko, Jani (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Jyväskyläläisen insinööritoimiston Prodeliver Oy:n suunnittelemalle koekoneelle ennakkohuoltosuunnitelma sekä luoda hoitosiltasuunnitelma koneen formeriosalle. Koekone oli suunnitteluvaiheessa ...
 • Selluvillatehtaan huoltosuunnitelma 

  Koskimäki, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin huoltosuunnitelma Termex-Eriste Oy:n Saarijärven tehtaan tuotantolinjan koneille ja laitteille. Huoltosuunnitelma sisältää jaksotetut huoltotoimenpiteet tuotantolinjan jokaiselle laitteelle. ...
 • Jätepuristimen suunnittelu kotitalouksille 

  Jussila, Hannu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä oli tavoitteena suunnitella yksinkertainen ja edullinen jätepuristin kotitalouksille. Jätepuristimella olisi tarkoitus puristaa kuivajätteet pienempään tilavuuteen ennen jätteiden keräysastiaan sijoittamista. ...

Näytä lisää