Uusimmat viitteet

 • Paalun kapasiteetti ja paaluanturan mitoitus 

  Ilén, Vesa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaupungistumisen myötä halutaan rakentaa mahdollisimman lähelle kaupunkien keskuksia maaperän kelpoisuudesta välittämättä. Kantavan kerroksen ollessa syvällä maanpinnan alla, on paalutus mahdollinen perustamistapa. Tukipaalu ...
 • Rakennustoimiston laatujärjestelmän kehittäminen : Kerrostalotyömaan sisävalmistusvaiheen laadunvarmistusmatriisi 

  Kantola, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennustyömaiden koventuneet laatuvaatimukset ovat vaikuttaneet niin, että laadun-varmistamisesta on tullut entistä tärkeämpää työmaakohteissa. Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietoa kerrostalotyömaan sisävalmistusvaiheen ...
 • Ontelolaattalinjan työnopastusmateriaali 

  Valve, Ville-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö kertoo ontelo- ja kuorilaattojen valmistuksesta, asennuksesta ja käyttötarkoituksesta. Työssä kerrotaan myös oleellisesti valmistukseen liittyen koneista ja välineistä, laadunvarmistuksesta ja työturvallisuudesta.
 • Massiivisen projektinjohtourakan käyttö- ja yhteiskustannusten analysointi 

  Savolainen, Arttu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on löytää huomioitavia asioita massiivisen projektinjohtourakan käyttö- ja yhteiskustannusten määrittämisestä ja analysoida näitä asioita. Työn aineistona käytetään Keski-Suomessa toteutettavan ...
 • Opas oikeaoppiseen palokatkoon 

  Pienimäki, Juuso (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Desiqual Design Oy. Yritys oli havainnut puutteita palokatkojen suunnitteluun sekä asennuksiin keskittyvissä koulutuksissa ja ohjeistuksissa, minkä pohjalta syntyi tarve kehittää niitä. ...
 • Kiinteistön rakennusosien elinkaaren digitalisoiminen 

  Hartikka, Elias (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  KIRA-digi-hankkeet ovat ympäristöministeriön rahoittamia kehityshankkeita. KIRA-digi-hankkeiden tarkoituksena on kehittää kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota. Hankkeiden tavoitteena on luoda tulevaisuudessa ...
 • Pientalotyömaan turvallisuuden parantaminen 

  Veli Haapala, Arto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Monen asiantuntijan mielestä pientalotyömaiden turvallisuutta on parannettava. Tietoa työturvallisuudesta on paljon olemassa, mutta asenteet ja tiedonpuute ehkäisevät turvallista työskentelyä. Tavoitteena oli parantaa ...
 • Mallikeittiöhanke : Palvelukeittiön mallit Kylän Kattaus -liikelaitokselle 

  Junikka, Vesa-Valtteri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Jyväskylän ruokapalvelu Kylän Kattaus -liikelaitos, joka tuottaa vanhus- ja vammaispalvelun lounas- ja päivällisateriat koko Jyväskylän kaupungin alueelle sekä suuren määrän koulu- ja ...
 • Asiakaspalvelun kehittäminen perustajaurakoinnissa 

  Hämäläinen, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantajayritys Rakennuspalvelu PP Heikkinen Oy haluaa erottua markkinoilla laadukkaalla työn jäljellä sekä palvelun laadulla. Asiakaspalveluun halutaan panostaa erityisesti asuntorakentamisessa, koska siellä asiakkaiden ...
 • Puurakenteisen varastorakennuksen rakennussuunnittelu ja alustavat rakennelaskelmat 

  Karsikas, Panu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe syntyi toimeksiantajan tarpeesta rakentaa varastorakennus, jossa voisi säilyttää ajoneuvoja sekä esimerkiksi polttopuita. Opinnäytetyön aiheena oli puurakenteisen varastorakennuksen rakennussuunnittelu ...
 • Kuntoarviotoimintamalli rakennusliikkeelle 

  Venäläinen, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Perustimme yhtiökumppaneitteni kanssa rakennusliikkeen. Nanco Rakennukselta puuttuivat toimintatavat ja valmiit mallit kuntoarvio prosessin läpivientiä varten. Toimeksianto kuntoarvion suoritukseen tuli asunto osakeyhtiö ...
 • Toimintakäsikirja aloitavalle rakennusliikkeelle 

  Hyttinen, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kohdeyritys oli äskettäin perustettu rakennusliike, jolla ei ollut käytössään dokumentoitua toimintajärjestelmää. Yrityksen tavoitteena oli yhdenmukaistaa toimintaansa, sekä minimoida lopputuotteen laatupoikkeamia, ja siten ...
 • Äänekosken kaupungin kiinteistöohjelma 

  Pakkala, Karoliina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia. Kuntastrategian alistrategiana puolestaan toimii kiinteistöstrategia, joka mahdollistaa kunnan rakennetun omaisuuden tehokkaan ylläpidon sekä toimii apuvälineenä kiinteistöjen ...
 • Sisäilmatutkimusten mittaus- ja näytteenottotapahtuman sanallinen epävarmuustarkastelu 

  Kallio, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toukokuussa 2015 voimaan tullut Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista toi mukanaan vaatimuksen tarkastella ...
 • Pakkosujutustekniikka ja -menetelmät 

  Lyytinen, Pauli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimivan yhteiskunnan perusta on luotettava vedenjakelu. Vesijohtoverkoston ikääntyessä sen eri osat eivät välttämättä täytä enää niille asetettuja toiminnallisia vaatimuksia. Tästä syystä verkostolle täytyy tehdä ...

Näytä lisää