Uusimmat viitteet

 • Prosessijärjestelmien automaatioperussuunnittelun tehostaminen 

  Janhonen, Pasi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keinoja ja kehitysmalleja automaatioperussuunnittelun tehostamiseksi kohdeyrityksen prosessijärjestelmien suunnittelussa. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistutkimustyönä, jonka ...
 • Suunnittelutyön ajankäytön tehostaminen 

  Kinnunen, Anne-Maaret (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena opinnäytetyössä oli löytää projektisuunnittelua tekevien mekaniikkasuunnittelijoiden työstä ne tekijät, jotka hidastavat tehtävien valmiiksi saattamista eli löytää työstä hukkatekijät sekä selvittää niiden ...
 • Tilaajan suunnitteluohje rakennushankkeissa 

  Jyrkkä, Jari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nivalan kaupunki käyttää korjausrakentamiseen vuosittain 0,5-4M euroa. Useimmiten suuremmille hankkeille asetetaan ohjausryhmä ja hankkeen projektinjohtotehtävät tehdään kaupungin omana työnä. Hankkeiden ohjausryhmissä on ...
 • Puulevyteollisuuden ammattitaitovaatimusten tunnistaminen 

  Pöntinen, Jarno (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeita, jossa uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Reformissa ...
 • Laatukäsikirjan laatiminen vahinkotarkastusorganisaatiolle 

  Mäkilaakso, Jarmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia laatukäsikirja organisaatiolle YVL. YVL on vahinkotarkastusorganisaatio, jossa on 22 jäsentä. Organisaatio on koko Suomen laajuinen ja sillä ei ollut aikaisempia kokemuksia ...
 • Laitevalmistajan kunnossapitokonseptin vaikutus käytettävyyteen 

  Juka, Jere (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Modernit koneet ja laitteet yhdistelevät useita teknologioita. Ne vaativat sellaisten kunnossapidollisten toimien ajoittamista ja komponenttitason kohdentamista, että tuotantokyvyn säilyttäminen on turvallista ja ennustettavaa, ...
 • Yrityksen verkkosivun käytettävyyden tutkiminen ja kehittäminen 

  Lauronen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rancap Oy on oululainen hitsausalan pienyritys, joka vuokraa hitsaajia ja asentajia teollisuuden tarpeisiin pääasiassa Suomeen ja Ruotsiin. Yrityksessä oli syntynyt tarve uudelle web-sisällölle, kun työntekijöiden tietoja ...
 • Tutkimus työuraa aloittavan sitoutumisesta työnantajaan rakennusalalla 

  Forsberg, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nykyään työelämässä ja eri organisaatioissa pidetään erittäin tärkeänä henkilöstöön liittyviä asioita sekä erityisesti henkilöstön pysyvyyteen vaikuttavia asioita. Tämä asia on myös rakennusalalla havaittu erittäin tärkeäksi, ...
 • Kehityskeskustelukäytännön parantaminen 

  Valkonen, Kimmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus vapaamuotoisen kehityskeskustelumallin käytöstä Espotel Oy:ssä. Tutkimuksen avulla selvitettiin käytössä olleen vapaamuotoisen kehityskeskustelumallin toimivuutta, sekä tarkasteltiin toteutuvatko ...
 • Työstöprosessin kehittäminen : Case; ForestLine 

  Suominen, Katri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli analysoida ja kehittää Patria Aerostructures Oy:n Forestline-työpisteen toimintaa, saada konekapasiteetti tehokkaaseen käyttöön ja näin vastaamaan tulevaisuuden työkuormaa. Tehtävänä oli ...
 • Työturvallisuuden seuranta talonrakennusalan oppilaitostyömailla 

  Niittylä, Kari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Rakennusala on yksi työtapaturma-altteimmista aloista. Jatkuvasti muuttuva työympäristö ja ulko-olosuhteet tekevät rakentamisen työturvallisuuden osalta haasteelliseksi. Rakennustyömailla vaihtuvat eri ...
 • Valvojasta valmentajaksi: Valmentava työote viranomaistehtävissä : Case: Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksikkö 

  Laitinen, Riitta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia valmentavaa työotetta viranomaistehtävissä. Tutkimuksessa käytettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusotetta. Tutkimus perustuu Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksikön ...
 • Projektien taloudellisen seurannan malli rakennesuunnittelun projektipäälliköille 

  Hänninen, Henry (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Projektien talouden hallinta on usein haasteellista. Yrityksen olisi kuitenkin tärkeää kyetä seuraamaan yksittäisten projektin taloudellista etenemistä ja sen vaikutusta yrityksen kokonaistalouteen. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Sähköisen kokouskäytännön kehittäminen 

  Dimitrow, Keijo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Verohallinnolle, jossa sähköisten kokousten määrä on kasvanut runsaasti ja joihin kuluu suhteellisen paljon työaikaa. Käytettävä teknologia on mahdollistanut sähköisten kokousten järjestämisen nopealla ...
 • Opettajatiimit yhteistyön välineenä 

  Kämäräinen, Pertti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Julkisen talouden muutokset kohdentuvat nyt erityisesti ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisen koulutuksesta leikataan vuonna 2017 noin 190 M€. Vastatakseen tähän muutostarpeeseen, organisaation täytyy pystyä muuttumaan ...

Näytä lisää