Uusimmat viitteet

 • Pikselitaide ja hahmoanimaatio Photoshopissa 

  Liukkonen, Timo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksessa oli tarkoitus perehtyä pikselitaiteeseen, hahmoanimaatioon sekä niiden luomiseen Photoshopissa. Photoshop valittiin tutkimukseen, koska se kuuluu graafisen alan yleisimpiin sovelluksiin ja on monikäyttöinen ...
 • SPA-sovelluksen hakukoneoptimointi : ReactJS-pohjaisen sovelluksen indeksoituminen 

  Sauranen, Henna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hakukoneet on alun perin rakennettu ymmärtämään vain perinteisiä palvelinrenderoituja sivuja. SPA-sovellukset ovat keränneet suosiotaan perinteisten verkkosivujen rinnalla nopean käytettävyytensä ja kevyen rakenteensa ...
 • Grafiikan muodostuminen indie-mobiilipeliprojektissa 

  Väänänen, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen toimeksiantaja, Clusterloop Oy, on mobiilipelimarkkinoille suuntautunut Jyväskyläläinen indie-pelifirma, joka työstää tällä hetkellä free-to-play -mobiilipeliä nimeltä ”Medical Force: Overdrive!”. Tutkimuksen ...
 • Tuottajan rooli indie-pelituotannossa 

  Joensuu, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Peliala kasvaa jatkuvasti ja uusia toimijoita tulee alalle koko ajan lisää. Pelin saattaminen valmiiksi vaatii suunnittelijoiden, graafikoiden ja ohjelmoijien lisäksi myös johtamistaitoja. Tuottajan roolin ollessa vieraampi ...
 • Asiakaspalvelun tekniset ratkaisut 

  Heino, Chris (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jyväskylän kaupunkirakennepalvelut tarvitsivat tutkimuksen asiakaspalvelun teknisistä ratkaisuista. Tutkimuksen tarkoitus oli saada selkeä käsitys nykyisellään käytössä olevasta asiakaspalvelujärjestelmästä ja tutkia sen ...
 • Sosiaalinen media markkinointivälineenä : Case: Valtra 

  Piristine, Saara (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalinen media on jatkuvasti kasvava ja kehittyvä markkinoinnin kanava. Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka sosiaalisen median käyttöä voidaan hyödyntää paremmin yrityksen markkinoinnissa ja kuinka toimia sosiaalisessa ...
 • Kuvakäsikirjoitus mobiilipeleissä 

  Linnakoski, Timo-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Peliala on viihdeala, joka kasvaa kovaa vauhtia. Erityisesti mobiilipelien parissa kysyntä ja tarjonta kasvaa, sillä mobiililaitteet ja älypuhelimet ovat tuoneet oman elementtinsä viih-detarjontaan. Kuitenkin hyvän ...
 • Extreme programming ohjelmistokehityksen opetuksessa : Case: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma 

  Hanhela, Janne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa opetetaan ohjelmistokehitystä erityisesti web- ja pelialoille. Ohjelmistokehitys on kuitenkin hyvin haastavaa ja syvempi oppiminen tapahtuu kurssien ...
 • Sensoriverkon tilan esittäminen karttapohjaisessa käyttöliittymässä 

  Pitkänen, Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Landis+Gyrillä on kiinnitetty huomiota tarpeeseen toteuttaa karttaintegraatio osaksi yrityksen järjestelmätuotetta, jossa sensoriverkosta saatavaa dataa voitaisiin esittää kartalla. Datan visualisoiminen kartalla mahdollistaisi ...
 • Breaking barriers: Accessible self-service kiosks for everyone 

  Veijalainen, Anni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Automation and self-service kiosks are rapidly replacing traditional interaction between customers and customer service personnel. To be able to give everyone a user experience that is equal regardless of physical or mental ...
 • Magento-järjestelmän SugarCRM-moduulin vaatimusmäärittely : Case: Trainer4You Oy 

  Majala, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Liikunta- ja hyvinvointialan palvelut ja koulutukset ovat olleet suuressa suosiossa viime vuosien aikana. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Suomessa toimiva Trainer4You Oy, joka kouluttaa uusia valmentajia liikunta- ja ...
 • Web-analytiikka -työkalujen analysointi 

  Hänninen, Rene (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli analysoida ja kartoittaa toimeksiantajalle FlowHouse Oy:lle sopivimmat web-analytiikkatyökalut eri käyttötarkoituksiin. Tutkimuksessa etsittiin tietoa kävijäseuranta-, hakukoneoptimointi- ...
 • Musiikkisoitinsovelluksen toteuttaminen musiikkipalveluun 

  Suomi, Juho (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Web-pohjainen musiikkisoitinsovellus Music.Info Finland Oy:lle. Tutkimus toteutettiin kehittämistutkimuksena. Toimeksiantajan kanssa tehdyn vaatimusmäärittelyn jälkeen suunniteltiin ...
 • Siirrettävyyden toteutus ASP.NET-sovelluksessa : Case: Eitbit Oy 

  Rajala, Satu; Niemi, Emilia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Microsoft-teknologioilla on pystytty tekemään siirrettäviä asiakaspuolen ja palvelinpuolen sovelluksia esimerkiksi Mono-alustaa käyttäen. Opinnäytetyön toimeksiantaja, Eitbit Oy:n toimitusjohtaja Poikolainen, on kuitenkin ...
 • Tietokantojen muutosten hallinta Case: Landis+Gyr 

  Salovaara, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tehtävänä oli tutkia ja valita paras tietokannan muutosten hallinnan ratkaisu Landis+Gyrin luomaan valvontapalveluun. Tietokantojen muutokset tehtiin ennen käsin, mutta kolmannen tietokannan lisäyksen myötä muutosten ...

Näytä lisää