Uusimmat viitteet

 • Snapchat markkinoinnin alustana 

  Lindqvist, Esko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sosiaalisen median käyttö, ja samalla myös siellä mainostaminen, kasvavat huimaa vauhtia joka vuosi. Snapchat on vielä melko uusi tulokas Suomessa, mutta palvelu on kasvanut nopeasti viimeisen parin vuoden aikana. ...
 • Vaihtoehtoisten teknologioiden vertailu käyttöliittymän kehittämisessä Liferay-ympäristössä 

  Oksanen, Jani (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kelan ICT-palveluissa on kehitetty useita sähköisiä palveluita, joiden pääsääntöisenä ohjelmistokehyksenä on toiminut JavaServer Faces. Nämä palvelut on pakattu .war-paketeiksi. Uusimman Liferay 7-version myötä tämä ...
 • Äänisuunnitteluprosessi mobiilipeleissä 

  Vakkeri, Marja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Mobiililaitteiden nopeasti kehittyvä tekniikka on mahdollistanut mobiilipelien äänen ja musiikin kehittymisen. Mobiilipelien yksinkertainen pelimekaniikka tarjoaa pienille pe-liyrityksille hyvän mahdollisuuden päästä mukaan ...
 • Mobiililaitteiden etätukipalvelu 

  Salmela, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön idea kehittyi työnantajan edustajan ja kirjoittajan kokemuksista työstä IT-tukipalvelujen tuottamisessa. Mobiililaitteiden eli matkapuhelinten ja tablettien käyttö ku-luttajien tärkeimpänä tietoteknisenä ...
 • Sokeus ja videopelit 

  Lindén, Miika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tietokoneet ja mobiililaitteet kehittyvät kovaa vauhtia. Tämä kehitys näkyy myös videopeleissä, jotka myös kehittyvät tekniikan mukana. Suurin muutos viime vuosina on tapahtunut videopelien grafiikan kehittyessä, mutta ...
 • Käyttäjälähtöisen mobiilisovelluksen suunnittelu palvelumuotoilun keinoin Case: KeikkaGo 

  Puustinen, Rita; Nousiainen, Hanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli hyödyntää palvelumuotoilua asiakaslähtöisen, elävän musiikin kuluttajille suunnatun mobiilisovelluksen jatkokehityssuunnitelmien laatimisessa. Tutkimuksen avulla selvitettiin kohderyhmän ...
 • Visuaalisten efektien käyttö 2D-pelikehityksessä 

  Riikkilä, Sampo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nykypäivänä pelinkehittäjät joutuvat kilpailemaan tuotteidensa näkyvyydestä lukuisten samoilla jakelukanavilla myytävien pelien kanssa ja massasta erottuminen voi olla hankalaa. Pelin näyttävä visuaalinen ilme on yksi ...
 • Videomainonnan kannattavuus digitaalisessa markkinoinnissa 

  Selkama, Sanni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantajalla oli tarve tutkia videomainonnan mahdollisuuksia digitaalisessa markkinoinnissaan. Digitaalinen markkinointi oli keskitetty pääasiallisesti Facebookiin, mutta toimeksiantajalla oli kiinnostusta laajentaa ...
 • Angular-sovelluksen muuttaminen progressiiviseksi verkkosovellukseksi 

  Piirilä, Eelis (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Progressiiviset verkkosovellukset ovat viime vuosina nousseet vaihtoehdoksi perinteiselle mobiilisovelluskehitykselle. Tutkimuksen toimeksiantaja Growthsetters Oy kehittää Game of Skills -nimistä progressiivista verkkosovellusta ...
 • Automaattisten ylläpitotestien toteutus 

  Moilanen, Santeri; Salminen, Veetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Testaus on merkittävässä roolissa ohjelmistokehityksessä. Hyvin toteutettu testaus parantaa ohjelmiston laatua ja auttaa ohjelmistovirheiden havaitsemisessa. Testausta voidaan tehdä eri ohjelmistokehityksen vaiheissa. Se ...
 • Tyyliopaslähtöiseen käyttöliittymäkehitykseen soveltuvien tyylioppaan generointityökalujen kartoittaminen 

  Ström, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Verkkosivustolle voidaan luoda tyyliopas, jonka tarkoituksena on dokumentoida sivustolla käytetyt tyylit ja toiminnallisuudet. Tyyliopaslähtöisessä käyttöliittymäkehityksessä tämä tyyliopas toimii käyttöliittymän suunnittelun ...
 • Kirjoneulesuunnitteluohjelman käyttöliittymän käyttäjälähtöinen suunnittelu 

  Hemminki, Teemu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksessa tehtiin käyttäjätutkimusta ja kehitettiin käyttöliittymää kirjoneulesuunnitteluohjelmaan. Tutkimuksella tuotettiin tietoa ohjelman käyttäjäkunnasta, tarpeellisista toiminnallisuuksista ja käytettävyys ...
 • Laskutusprosessin tehostaminen järjestelmäintegraation avulla 

  Lakanen, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tehokas laskutusprosessi on yritykselle kriittinen ja sen merkitys kasvaa edelleen laskumäärien kasvaessa. Tutkimuksen toimeksiantaja on oululainen IT-palveluyritys ja tavoitteena oli kehittää sovellus, joka integroi kaksi ...
 • Suomenkielinen ohjeistus Blender 3D - grafiikkaohjelmaan 

  Hukio, Satu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma sisältää opastuksen Blender 3D-grafiikkaohjelman käyttöön. Koska kyseessä ei kuitenkaan ole luoviin oppiaineisiin syvällisesti panostava oppilaitos, on ...
 • Ajanvarausjärjestelmän käyttöliittymän optimointi 

  Valve, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Web-pohjainen ajanvarausjärjestelmä hierojille, jonka käytettävyys ja toiminnallisuudet pystyisivät haastamaan kilpailevien tuotteiden ominaisuudet ja käyttömukavuuden. Tutkimus ...

Näytä lisää