Yrkeshögskolan Arcada - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1284-1303 / 3778

  • Gaining a competitive advantage through green packaging : Does green packaging influence consumers' buying behavior for dry food 

   Nikitaeva, Oxana (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Companies are realizing the power of a good package to create a constant recognition on the market. In today’s highly competitive business environment, attractive, valuable package may be the last chance for the seller to ...
  • Game Concept Design and Positive Psychology : A game to help increase relaxation. 

   Pitkonen Piguet, Idamaija (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
   Games are something most of us play quite regularly and something people have played since ancient times. Games evolve constantly, especially with advancements in technology. Creating a game is a long process and consists ...
  • Gamification as a motivational tool 

   Pavlova, Kseniia (2019)
   For over the years, companies have been trying to find the ways to get the most out of employees. It has been a long time since business owners realized that, instead of forcing people to work, people tend to perform better ...
  • Garmin Approach GPS golfklockor - en teknisk jämförelse 

   Bergholm, Niko (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Under de senaste åren har användningen av golfklockor blivit väldigt populärt bland golfare. Golfklockorna och deras funktioner har blivit mycket bättre och mer avance-rade. Nya modeller publiceras jämt och äldre modeller ...
  • Ge dig ut i naturen! Aktivitetskort för småbarnsfamiljer 

   Öhberg, Katarina; Sandström, Kristina (2019)
   Barn rör på sig allt mindre. Av finska barn i åldern 1–6 år motionerar endast ungefär hälften enligt rekommendationerna. Samtidigt har de motoriska grundfärdigheterna hos barn och ungdomar försämrats under senaste årtionden. ...
  • Den gemensamma visionen : En dialog mellan klippare och regissör 

   Kronman, Stephanie (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
   Detta examensarbete ser på kommunikationen mellan klipparen (mig) och regissören för filmen I ensamhetens stad. Frågorna är hur en dialog mellan klippare och regissöre se ut? Samt Om det uppstår meningsskiljaktigheter hur ...
  • Gender differences in saving and investing behaviors 

   Qiao, Xuewei (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   The current study aims at exploring whether there is gender difference in financial behavior among college students, and how the four factors of gender socialization theory, gender risk tolerance theory, gender information ...
  • Gender diversity management policies of Japanese large corporations 

   Pham, Tram (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   The population of Japan has been shrinking dramatically due to the low birthrate in recent years that leads to the decline in working population of Japan also. To solve this problem,this country has been trying to encourage ...
  • General attitudes and subjective behavior in sharing economy 

   Surakka, Jukka; Piippo, Jukka
   Arcada Working Papers;5/2016 (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   With this presentation our attempt is to clarify possible connections between sharing economy, trust/mistrust and social capital. We analyzed the possible connections by using a survey concerning trust and social capital ...
  • A general perspective of alcohol abuse among elderly 

   Karanja, Joseph; Lindroos, Linda (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   This subject was chosen because alcohol abuse among elderly is a growing problem which is hidden and hasn’t been given enough attention. The purpose is to provide essential information about alcohol problems amongst the ...
  • A general perspective of falls amongst the elderly. A Literature review study 

   Muchane, Eunice; Anena, Eunice (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   This subject was chosen after the authors had been on several practice work in different old people’s homes in Helsinki. The authors realized that falls are a concern among elderly population and researched on the topic ...
  • Generation Y:s intresse för TUI:s hotellkoncept 

   Lampenius, Julia (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Generation Y är en ovanligare målgrupp för TUI Finland, men som den mest resande generationen är den en viktig grupp av resenärer för resebranschen. Som självständiga och vana resenärer formar Generation Y framtidens ...
  • Generationsöverskridande verksamhet för barn och seniorer – ett hälsofrämjande perspektiv : En systematisk litteraturstudie 

   Engberg, Petra (Yrkeshögskolan Arcada, 2015)
   Detta arbete är ett beställningsarbete åt Folkhälsan Syd i Vanda, som erbjuder generationsöverskridande verksamhet för seniorer som bor i Folkhälsans hem och daghemsbarn i åldern 0–6. Metoden i detta arbete är en systematisk ...
  • Generative Design with solidThinking Inspire 

   Le, Khai Lam (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   This thesis presents a computational method generating 3D models based on topology optimization named solidThinking Inspire. The generative modeling procedure is launched with a set of objective conditions and an initial ...
  • Genusmedveten interaktion : Om genusmedvetet klientarbete bland ledare och medarbetare inom det sociala området 

   Lehmussaari, Rebecka; Lang , Ingrid (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Forskning visar på en obalans mellan kön, som delvis kan motarbetas genom en ökad genusmedveten kommunikation. Eftersom ledaren påverkar sina medarbetare och lägger standarden för klientarbetet, behöver ledaren vara ...
  • Genuspedagogik i praktiken : En kvalitativ studie om personalens syn på genuspedagogiskt arbete och deras bemötande gentemot flickor och pojkar i en fijiansk förskola 

   Boström, Jenny; Gädeke, Zara (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
   Detta examensarbete syftade till att studera hur genuspedagogiskt arbete uppfattades av personalen i en fijiansk förskola. Även likheter och skillnader i personalens bemötande av flickor och pojkar i dagliga situationer i ...
  • Geografiska Informationssystems användning vid energiplanering 

   Nylund, Jacob (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
   Detta examensarbete ger en överblick på vad geografiska informationssystem kan erbjuda inom energiplaneringssektorn. Tekniska bakgrundsfakta till GIS och användningen av GIS-applikationer vid lägesanalyser av förnybara ...
  • Geotermisk fjärrvärme 

   Ingman, Jens (2019)
   I detta arbete berättas det om vad geotermisk värme är och vad som görs för att borra geotermiska brunnar djupt ner i berget och hur lång tid de tar att borra sig ner till 6400 m djup. I arbetet kan man läsa om vilken sorts ...
  • Geothermal energy for utilization within tunnels : Casestudy: Helsinki city railway loop 

   Wiik, Niklas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
   The idea with this thesis was to study the possibility of installing tunnel lining technology in the Helsinki city rail loop as a way to extract energy from the bedrock. The thesis provides knowledge about the tunnel lining ...
  • Gerillamarknadsföring : För rekrytering av studenter 

   Miller, Carola (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
   En låg marknadsföringsbudget är ett faktum i dagens läge då det råder en hög konkurrens inom högskolemarknaden. Eftersom de flesta marknadsföringsmetoder kräver en stor budget så har mindre företag inte alltid möjlighet ...