Uusimmat viitteet

 • Asiakaskokemuksen muodostuminen fysioterapeutin palveluissa 

  Laukkanen, Alli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakaskokemuksen syntymistä fysioterapeutin palveluissa. Tutkimus tehtiin kirjoittajan avuksi tavoitteena toimia alalla myöhemmin. Sosiaali- ja terveysalalla palvelu on asiakaskeskeistä, ...
 • Vaikuttajamarkkinointi asiantuntijapalveluorganisaatiossa : Starttiopas asiantuntijamarkkinointiin 

  Wilén, Henry (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä haluttiin tutkia uutta ja nousevaa digitaalisen markkinoinnin osa-aluetta. Asiantuntijamarkkinointi valikoitui tutkimuskohteeksi sen maailmanlaajuisen yleistymisen ja kiinnostavuuden vuoksi. Teemasta oli ...
 • Kuinka järjestää pop-up-myymälä? 

  Hurskainen, Ella; Järviö, Essi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin useamman kuin yhden eri brändin pop-up-myymälän käytännön toteuttamisprosessia. Viime vuosien aikana vähittäismyyntiala on muuttunut, kun teknologian kehittyminen on mahdollistanut verkkokaupan ...
 • Markkinointiautomaation strategia IT-alan startupille 

  Mikkola, Janita (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Netwell Oy:lle. Tehtävänä oli luoda yrityksen työviestintäpalvelu SwingIOlle markkinointiautomaation strategia. Opinnäytetyön tutkimuksen sekä strategian perimmäisenä tavoitteena oli saada tietoa, ...
 • Onnistumisen edellytykset asuntosijoittajana : Uudisasuntosijoittaminen Suomessa 

  Saara, Pöyhönen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tutki onnistuneen asuntosijoittamisen piirteitä asuntosijoittajien kokemusten pohjalta. Työn tavoitteena oli selvittää hyvän sijoituskohteen ominaisuuksia ja sijoituksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. ...
 • Kuinka järjestää pop-up-myymälä? 

  Järviö, Essi; Hurskainen, Ella (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin useamman kuin yhden eri brändin pop-up-myymälän käytännön toteuttamisprosessia. Viime vuosien aikana vähittäismyyntiala on muuttunut, kun teknologian kehittyminen on mahdollistanut verkkokaupan ...
 • Kuinka luoda tapahtuma yhdessä asiakasryhmän kanssa? : Back to Pipestreet 

  Lehtola, Jarna; Suokas, Noora (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli Tiimiakatemian alumnitoiminnan kehittäminen siten, että alumnit saavat ammatillista kehittymistä edistävän tapahtuman, joka heiltä on toistaiseksi puuttunut. Tavoitteena oli luoda tapahtuma ...
 • Uuden ajan arvontuotanto : Kuinka verkostomainen organisaatio tuottaa arvoa 

  Luhtanen, Venla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Verkostoissa työskentely on aikamme yksi trendaava tapa tehdä työtä. Teknologian yleistyessä, on ihmisten asema työelämässä yhä enemmän vuorovaikutukseen pohjautuva. Merkityksellinen työ tapahtuu ihmisten välisessä ...
 • Viisi askelta onnistuneen tapahtuman järjestämiseen : Opas ensikertalaiselle tapahtumanjärjestäjälle 

  Kalin, Claudia; Huotari, Miia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn päätavoite oli tutkia, löytyykö tapahtuman järjestämisestä aina tiettyjä vaiheita ja rakenteita, jotka toistuvat. Tutkimuskysymykseen haettiin vastausta haastattelujen, teorian ja kirjoittajien oman kokemuksen kautta ...
 • Millaisia kansainvälistymispalveluita suomalaiset kasvuyritykset haluavat? : Case Kasvun Roihu Oy 

  Mustonen, Harri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä suomalaiset kasvuyritykset ovat kansainvälistymispalveluiden tarjoamaan ja millaisille palveluille kasvuyritykset näkevät tulevaisuudessa yhä enemmän tarvetta. ...
 • Leipää vai sirkushuveja? : Elämyksellisyyden merkitys ravintola-alalla 

  Kuisma, Tuomo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsitteli elämyksellisyyden merkitystä ravintola-alalla. Tutkimus tehtiin kirjoittajan tueksi tavoitteena luoda Jyväskylään elämyksellinen ravintolakokonaisuus, ja halusta tutkia elämyksellisten kahvila- ja ...
 • Sesonkiravintolan liiketoiminnan kehittäminen 

  Suomala, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuonna 2016 otimme Kivisalmen Kievarin liiketoiminnan haltuun tiimiyrityksellemme Bisneralle. Olen ollut Kivisalmen Kievarin liiketoiminnan johtajana kesällä 2016 ja 2017 ja suunnitelmissa on vuoden 2018 kesä. Keskityn ...
 • Sisältöyhteistyö somevaikuttajan kanssa : Biisonimafian yhteistyökuvioiden nykytila ja tulevaisuus 

  Takala, Neea (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Internetin kehittyminen on mahdollistanut sen, että kenestä tahansa voi tulla sisällöntuottaja verkossa. Heitä kutsutaan vaikuttajiksi, jotka tuottavat sisältöä jo muodostuneelle yleisölleen verkkoympäristössä käyttäen ...
 • Yrityskauppaprosessi 

  Vainio-Pekka, Petri; Vitikainen, Jake (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin kirjoittajien omaan tarpeeseen, sillä kirjoittajille tarjoutui valmistumi- sen jälkeen mahdollisuus ryhtyä yrittäjiksi ostamalla pitkään olemassa ollut yritys. Tavoit- teena oli saada kaikki se tarvittava ...
 • Jyväsjärven Rantaraitti – Suomen suurimman ulkokuntosalin yritysyhteistyökumppanuuksien rakentamisen suuntaviivat 

  Laaksonen, Matleena (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää Jyväsjärven Rantaraitin ulkoliikuntapuistojen yhteistyökumppanuuksien rakentamisen suuntaviivat. Tavoitteena oli havainnollistaa, miten yhteistyökumppanuuksien rakentaminen ...

Näytä lisää